موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مشاور دادرسی
Handbook of Trial Consulting
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاور دادرسی

Handbook of Trial Consulting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard L. Wiener and Brian H. Bornstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری
Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری

Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Crissa Draper and William O'Donohue
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لجستیک جهانی: حمل و نقل در زنجیره تامین بین المللی
Handbook of Global Logistics: Transportation in International Supply Chains
نام کتاب:

دانلود کتاب لجستیک جهانی: حمل و نقل در زنجیره تامین بین المللی

Handbook of Global Logistics: Transportation in International Supply Chains
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: James H. Bookbinder
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرا زبان شناسی؟ انعکاسی زبانشناسی و مطالعات زبان
Why Do Linguistics?: Reflective Linguistics and the Study of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب چرا زبان شناسی؟ انعکاسی زبانشناسی و مطالعات زبان

Why Do Linguistics?: Reflective Linguistics and the Study of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Fiona English and Tim Marr
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پذیرش: راهنمای برای مدیران، وکلا و دیگر متخصصان پذیرش
Compliance Management: A How-to Guide for Executives, Lawyers, and Other Compliance Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پذیرش: راهنمای برای مدیران، وکلا و دیگر متخصصان پذیرش

Compliance Management: A How-to Guide for Executives, Lawyers, and Other Compliance Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nitish Singh and Thomas J. Bussen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دولت و اقتصاد: دایره المعارف
Government and the Economy: An Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دولت و اقتصاد: دایره المعارف

Government and the Economy: An Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David A Dieterle and Kathleen M. Simmons
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اشتباهات رایج دستور زبان
If I Was You...: And Alot More Grammar Mistakes You Might Be Making
نام کتاب:

دانلود کتاب اشتباهات رایج دستور زبان

If I Was You...: And Alot More Grammar Mistakes You Might Be Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lauren Sussman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجران تصادفی و جستجو برای مسکن: زنان، هویت فرهنگی و جامعه
Accidental Immigrants and the Search for Home: Women, Cultural Identity, and Community
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجران تصادفی و جستجو برای مسکن: زنان، هویت فرهنگی و جامعه

Accidental Immigrants and the Search for Home: Women, Cultural Identity, and Community
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Carol E. Kelley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملی راهنمای بیمه بهداشت و درمان  و پاسخگویی به قانون  و امنیت پذیرش
The Practical Guide to HIPAA Privacy and Security Compliance, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عملی راهنمای بیمه بهداشت و درمان و پاسخگویی به قانون و امنیت پذیرش

The Practical Guide to HIPAA Privacy and Security Compliance, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Rebecca Herold and Kevin Beaver
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت اضطراری و اطلاعات اجتماعی
Emergency Management and Social Intelligence: A Comprehensive All-Hazards Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت اضطراری و اطلاعات اجتماعی

Emergency Management and Social Intelligence: A Comprehensive All-Hazards Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Charna R. Epstein , Ameya Pawar and Scott. C. Simon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی
Neurobiology of Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی

Neurobiology of Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Francisco Lopez-Munoz and Cecilio Alamo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت کیفیت زنجیره تامین جهانی
Global Supply Chain Quality Management: Product Recalls and Their Impact
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت کیفیت زنجیره تامین جهانی

Global Supply Chain Quality Management: Product Recalls and Their Impact
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Barbara B. Flynn and Xiande Zhao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج
Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج

Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joshua K. Swift and Roger P. Greenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر
On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر

On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barry L. Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکل پذیری سازمانی: چگونگی تغییر، تطبیق، و اکسل
Corporate Plasticity: How to Change, Adapt, and Excel
نام کتاب:

دانلود کتاب شکل پذیری سازمانی: چگونگی تغییر، تطبیق، و اکسل

Corporate Plasticity: How to Change, Adapt, and Excel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Laurent Chevreux, Wim Plaizier, Christian Schuh, Wayne Brown and Alenka Triplat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چهار بینش عقل تجارت
The Four Intelligences of the Business Mind: How to Rewire Your Brain and Your Business for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب چهار بینش عقل تجارت

The Four Intelligences of the Business Mind: How to Rewire Your Brain and Your Business for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Valeh Nazemoff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متحد کردن قبایل: برای شاغلین و موفقیت کسب و کار
Unite the Tribes: Ending Turf Wars for Career and Business Success
نام کتاب:

دانلود کتاب متحد کردن قبایل: برای شاغلین و موفقیت کسب و کار

Unite the Tribes: Ending Turf Wars for Career and Business Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christopher Duncan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی مالی شرکت ها و  پروژه
Corporate and Project Finance Modeling: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مالی شرکت ها و پروژه

Corporate and Project Finance Modeling: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Edward Bodmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابیافتن موفقیت پایدار در شرکتهای بزرگ
The Soft Edge: Where Great Companies Find Lasting Success
نام کتاب:

دانلود کتابیافتن موفقیت پایدار در شرکتهای بزرگ

The Soft Edge: Where Great Companies Find Lasting Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rich Karlgaard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه  آزمون CPAexcel 2014
CPAexcel Exam Review 2014 Study Guide, Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه آزمون CPAexcel 2014

CPAexcel Exam Review 2014 Study Guide, Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر