موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نویسندگی پس از بازنشستگی
Writing after Retirement: Tips from Successful Retired Writers
نام کتاب:

دانلود کتاب نویسندگی پس از بازنشستگی

Writing after Retirement: Tips from Successful Retired Writers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Carol Smallwood and Christine Redman-Waldeyer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان
The Semantic Representation of Natural Language
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان

The Semantic Representation of Natural Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Levison, Greg Lessard , Craig Thomas and Matthew Donald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکار شغلی پس از 50
Job Hunting After 50
نام کتاب:

دانلود کتاب شکار شغلی پس از 50

Job Hunting After 50
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Carol Silvis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان
Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان

Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Nancy Sullivan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت
Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت

Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Louis S. Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و اندازه گیری عملکرد در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
Managing and Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و اندازه گیری عملکرد در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

Managing and Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Theodore H. Poister , Maria P. Aristigueta and Jeremy L. Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم
First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم

First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: ZhaoHong Han and Rebekah Rast
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی
Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی

Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anita C. Keller , Robin Samuel, Manfred Max Bergman and Norbert K. Semmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)
The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)

The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Moray Watson and Michelle Macleod
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی
Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی

Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Byrne and Alan Rosen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور
Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور

Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Owen J. Bargreen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار
Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار

Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John J. Murphy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع راه اندازی کسب و کار:  آموزش ایجاد قابلیت های کارآفرینی پویا
Resourcing the Start-Up Business: Creating Dynamic Entrepreneurial Learning Capabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع راه اندازی کسب و کار: آموزش ایجاد قابلیت های کارآفرینی پویا

Resourcing the Start-Up Business: Creating Dynamic Entrepreneurial Learning Capabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Oswald Jones, Allan Macpherson and Dilani Jayawarna
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و ارزشهای انسان
Education and Human Values: Reconciling Talent with an Ethics of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و ارزشهای انسان

Education and Human Values: Reconciling Talent with an Ethics of Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael Slote
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتبار شرکت: برند و ارتباطات
Corporate Reputation: Brand and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتبار شرکت: برند و ارتباطات

Corporate Reputation: Brand and Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stuart Roper and Chris Fill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی ارتباطات فنی در محل کار
Strategies for Technical Communication in the Workplace
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی ارتباطات فنی در محل کار

Strategies for Technical Communication in the Workplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Laura J. Gurak and John M. Lannon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)
The Development of Old English (History of English)
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)

The Development of Old English (History of English)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Don Ringe and Ann Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرا بعضی از چیزها برای فروش نیست: حدود اخلاقی  بازار
Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب چرا بعضی از چیزها برای فروش نیست: حدود اخلاقی بازار

Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Debra Satz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آزاد-اندیشی از گاساندی به ولتر
French Free-Thought from Gassendi to Voltaire
نام کتاب:

دانلود کتاب آزاد-اندیشی از گاساندی به ولتر

French Free-Thought from Gassendi to Voltaire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: J. S. Spink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از اصول هدایت برنامه تحویل موثر
Applying Guiding Principles of Effective Program Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از اصول هدایت برنامه تحویل موثر

Applying Guiding Principles of Effective Program Delivery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kerry R. Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر