موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم
First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم

First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: ZhaoHong Han and Rebekah Rast
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی
Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی

Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anita C. Keller , Robin Samuel, Manfred Max Bergman and Norbert K. Semmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)
The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)

The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Moray Watson and Michelle Macleod
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی
Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی

Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Byrne and Alan Rosen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور
Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور

Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Owen J. Bargreen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار
Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار

Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John J. Murphy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع راه اندازی کسب و کار:  آموزش ایجاد قابلیت های کارآفرینی پویا
Resourcing the Start-Up Business: Creating Dynamic Entrepreneurial Learning Capabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع راه اندازی کسب و کار: آموزش ایجاد قابلیت های کارآفرینی پویا

Resourcing the Start-Up Business: Creating Dynamic Entrepreneurial Learning Capabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Oswald Jones, Allan Macpherson and Dilani Jayawarna
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و ارزشهای انسان
Education and Human Values: Reconciling Talent with an Ethics of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و ارزشهای انسان

Education and Human Values: Reconciling Talent with an Ethics of Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael Slote
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتبار شرکت: برند و ارتباطات
Corporate Reputation: Brand and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتبار شرکت: برند و ارتباطات

Corporate Reputation: Brand and Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stuart Roper and Chris Fill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی ارتباطات فنی در محل کار
Strategies for Technical Communication in the Workplace
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی ارتباطات فنی در محل کار

Strategies for Technical Communication in the Workplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Laura J. Gurak and John M. Lannon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)
The Development of Old English (History of English)
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)

The Development of Old English (History of English)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Don Ringe and Ann Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرا بعضی از چیزها برای فروش نیست: حدود اخلاقی  بازار
Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب چرا بعضی از چیزها برای فروش نیست: حدود اخلاقی بازار

Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Debra Satz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آزاد-اندیشی از گاساندی به ولتر
French Free-Thought from Gassendi to Voltaire
نام کتاب:

دانلود کتاب آزاد-اندیشی از گاساندی به ولتر

French Free-Thought from Gassendi to Voltaire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: J. S. Spink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از اصول هدایت برنامه تحویل موثر
Applying Guiding Principles of Effective Program Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از اصول هدایت برنامه تحویل موثر

Applying Guiding Principles of Effective Program Delivery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kerry R. Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری
Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری

Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Dekker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هدایت تیم های پروژه مجازی
Leading Virtual Project Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب هدایت تیم های پروژه مجازی

Leading Virtual Project Teams
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Margaret R. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیقات کاربردی
Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیقات کاربردی

Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Timothy A. Brown
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشین به ماشین بازاریابی از طریق نرم افزار ناشناس تبلیغاتی هرجا و هر زمان
Machine to Machine Marketing (M3) via Anonymous Advertising Apps Anywhere Anytime (A5)
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشین به ماشین بازاریابی از طریق نرم افزار ناشناس تبلیغاتی هرجا و هر زمان

Machine to Machine Marketing (M3) via Anonymous Advertising Apps Anywhere Anytime (A5)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jesus Mena
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهره وری کار انسانی: چشم انداز جهانی
Human Work Productivity: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بهره وری کار انسانی: چشم انداز جهانی

Human Work Productivity: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Shrawan Kumar , Anil Mital and Arunkumar Pennathur
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی
The Psychology of Criminal Conduct
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی

The Psychology of Criminal Conduct
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D.A. Andrews and James Bonta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر