موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری
Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری

Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Dekker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هدایت تیم های پروژه مجازی
Leading Virtual Project Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب هدایت تیم های پروژه مجازی

Leading Virtual Project Teams
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Margaret R. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیقات کاربردی
Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیقات کاربردی

Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Timothy A. Brown
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشین به ماشین بازاریابی از طریق نرم افزار ناشناس تبلیغاتی هرجا و هر زمان
Machine to Machine Marketing (M3) via Anonymous Advertising Apps Anywhere Anytime (A5)
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشین به ماشین بازاریابی از طریق نرم افزار ناشناس تبلیغاتی هرجا و هر زمان

Machine to Machine Marketing (M3) via Anonymous Advertising Apps Anywhere Anytime (A5)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jesus Mena
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهره وری کار انسانی: چشم انداز جهانی
Human Work Productivity: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بهره وری کار انسانی: چشم انداز جهانی

Human Work Productivity: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Shrawan Kumar , Anil Mital and Arunkumar Pennathur
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی
The Psychology of Criminal Conduct
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی

The Psychology of Criminal Conduct
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D.A. Andrews and James Bonta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی پژوهش در اختلالات ارتباطی
Evaluating Research in Communication Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی پژوهش در اختلالات ارتباطی

Evaluating Research in Communication Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert F. Orlikoff , Nicholas E. Schiavetti and Dale Evan Metz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان: اصول، کاربردها و ابزار
Macroeconomics: Principles, Applications, and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان: اصول، کاربردها و ابزار

Macroeconomics: Principles, Applications, and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Arthur O'Sullivan , Steven Sheffrin and Stephen Perez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سیستم های اطلاعات مدیریت
Essentials of Management Information Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سیستم های اطلاعات مدیریت

Essentials of Management Information Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth C. Laudon and Jane Laudon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام تجاری
Branding For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب نام تجاری

Branding For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bill Chiaravalle and Barbara Findlay Schenck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدرنیسم آمریکا ، 1914-1945
American Modernism, 1914-1945
نام کتاب:

دانلود کتاب مدرنیسم آمریکا ، 1914-1945

American Modernism, 1914-1945
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: George Parker Anderson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوش و ذکاوت
The Cambridge Handbook of Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب هوش و ذکاوت

The Cambridge Handbook of Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزیت بازاریابی
Marketing Excellence 3: Award-winning Companies Reveal the Secrets of Their Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مزیت بازاریابی

Marketing Excellence 3: Award-winning Companies Reveal the Secrets of Their Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Hugh Burkitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک: مسائل و موارد
ERM - Enterprise Risk Management: Issues and Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک: مسائل و موارد

ERM - Enterprise Risk Management: Issues and Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jean-Paul Louisot and Christopher Ketcham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل کسب و کار
Business Models For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل کسب و کار

Business Models For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jim Muehlhausen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مدیریت
Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheets
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مدیریت

Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stephen G. Powell and Kenneth R. Baker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر آشفتگی
Mastering Turbulence: The Essential Capabilities of Agile and Resilient Individuals, Teams and Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر آشفتگی

Mastering Turbulence: The Essential Capabilities of Agile and Resilient Individuals, Teams and Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Joseph McCann and John W. Selsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک
Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک

Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew Fanetti , William T. O'Donohue , Rachel Fondren-Happel and Kresta N. Daly
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی
Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
نام کتاب:

دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی

Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Bein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری
The Neuroscience of Visual Hallucinations
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری

The Neuroscience of Visual Hallucinations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Collerton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر