موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات سیستم های اطلاعات مدیریت
Essentials of Management Information Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سیستم های اطلاعات مدیریت

Essentials of Management Information Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth C. Laudon and Jane Laudon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام تجاری
Branding For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب نام تجاری

Branding For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bill Chiaravalle and Barbara Findlay Schenck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدرنیسم آمریکا ، 1914-1945
American Modernism, 1914-1945
نام کتاب:

دانلود کتاب مدرنیسم آمریکا ، 1914-1945

American Modernism, 1914-1945
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: George Parker Anderson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوش و ذکاوت
The Cambridge Handbook of Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب هوش و ذکاوت

The Cambridge Handbook of Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزیت بازاریابی
Marketing Excellence 3: Award-winning Companies Reveal the Secrets of Their Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مزیت بازاریابی

Marketing Excellence 3: Award-winning Companies Reveal the Secrets of Their Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Hugh Burkitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک: مسائل و موارد
ERM - Enterprise Risk Management: Issues and Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک: مسائل و موارد

ERM - Enterprise Risk Management: Issues and Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jean-Paul Louisot and Christopher Ketcham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل کسب و کار
Business Models For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل کسب و کار

Business Models For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jim Muehlhausen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مدیریت
Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheets
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مدیریت

Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stephen G. Powell and Kenneth R. Baker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر آشفتگی
Mastering Turbulence: The Essential Capabilities of Agile and Resilient Individuals, Teams and Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر آشفتگی

Mastering Turbulence: The Essential Capabilities of Agile and Resilient Individuals, Teams and Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Joseph McCann and John W. Selsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک
Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک

Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew Fanetti , William T. O'Donohue , Rachel Fondren-Happel and Kresta N. Daly
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی
Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
نام کتاب:

دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی

Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Bein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری
The Neuroscience of Visual Hallucinations
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری

The Neuroscience of Visual Hallucinations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Collerton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت پایدار برند: نام تجاری
How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generation Y
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت پایدار برند: نام تجاری

How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generation Y
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joeri Van den Bergh and Mattias Behrer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندس موفقیت خود باشید: 7 عناصر کلیدی ایجاد یک شغل مهندسی فوق العاده
Engineer Your Own Success: 7 Key Elements to Creating an Extraordinary Engineering Career
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندس موفقیت خود باشید: 7 عناصر کلیدی ایجاد یک شغل مهندسی فوق العاده

Engineer Your Own Success: 7 Key Elements to Creating an Extraordinary Engineering Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anthony Fasano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهنی: مشارکت بین المللی مطالعه مثبت بهداشت روان
Mental Well-Being: International Contributions to the Study of Positive Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهنی: مشارکت بین المللی مطالعه مثبت بهداشت روان

Mental Well-Being: International Contributions to the Study of Positive Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Corey L.M. Keyes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروش بسوی پیروزی
Selling to Win
نام کتاب:

دانلود کتاب فروش بسوی پیروزی

Selling to Win
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard Denny
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اضطراب و افسردگی
ABC of Anxiety and Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب اضطراب و افسردگی

ABC of Anxiety and Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Gask and Carolyn Chew-Graham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقلب و تقلب تشخیص: روش تجزیه و تحلیل داده
Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تقلب و تقلب تشخیص: روش تجزیه و تحلیل داده

Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sunder Gee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد بازار برق
The Economics of Electricity Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد بازار برق

The Economics of Electricity Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Darryl R. Biggar and Mohammad Reza Hesamzadeh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاددانان تریلیون دلاری
Trillion Dollar Economists: How Economists and Their Ideas have Transformed Business
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاددانان تریلیون دلاری

Trillion Dollar Economists: How Economists and Their Ideas have Transformed Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robert Litan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر