موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیقات موردی در مدیریت عمومی
Case Research in Public Management
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات موردی در مدیریت عمومی

Case Research in Public Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David E McNabb
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه ققنوس (Phoenix)
The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه ققنوس (Phoenix)

The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gene Kim , Kevin Behr and George Spafford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بازاریابی برای سازمان های غیر انتفاعی و خالاقیت سازمانی
Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بازاریابی برای سازمان های غیر انتفاعی و خالاقیت سازمانی

Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bonita Kolb
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی اقتصادسنجی سریهای زمانی
Applied Econometric Time Series
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی اقتصادسنجی سریهای زمانی

Applied Econometric Time Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Walter Enders
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی
Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Berry , Ype H. Poortinga , Seger M. Breugelmans , Athanasios Chasiotis and David L. Sam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای اعتیاد
Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای اعتیاد

Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jim Orford
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کسب و کار و مدیریت برای دیپلم IB
Business and Management for the IB Diploma
نام کتاب:

دانلود کتاب کسب و کار و مدیریت برای دیپلم IB

Business and Management for the IB Diploma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter Stimpson and Alex Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی محل کار بر اساس آموزش روانپزشکی
Workplace-Based Assessments in Psychiatric Training
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی محل کار بر اساس آموزش روانپزشکی

Workplace-Based Assessments in Psychiatric Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dinesh Bhugra and Amit Malik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اطراف ما
Psychology Around Us
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اطراف ما

Psychology Around Us
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald Comer and Nancy Ogden
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجویز در روانپزشکی
The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجویز در روانپزشکی

The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Taylor, Carol Paton and Shitij Kapur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اجمالی در مطالعات مشاهده ای در درمان
A Concise Guide to Observational Studies in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اجمالی در مطالعات مشاهده ای در درمان

A Concise Guide to Observational Studies in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Allan Hackshaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سلامت
Health Psychology: Biopsychosocial Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سلامت

Health Psychology: Biopsychosocial Interactions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward P. Sarafino and Timothy W. Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی
Entrepreneurship
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی

Entrepreneurship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: William D. Bygrave and Andrew Zacharakis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به موفقیت نام تجاری غیرانتفاعی
Breakthrough Nonprofit Branding: Seven Principles to Power Extraordinary Results
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به موفقیت نام تجاری غیرانتفاعی

Breakthrough Nonprofit Branding: Seven Principles to Power Extraordinary Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jocelyne S. Daw, Carol Cone , Kristian Darigan Merenda and Anne Erhard
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان ها و تمثیل ها در رفتار درمانی شناختی
Stories and Analogies in Cognitive Behaviour Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان ها و تمثیل ها در رفتار درمانی شناختی

Stories and Analogies in Cognitive Behaviour Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Blenkiron
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی خوردن و آشامیدن
The Psychology of Eating and Drinking
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی خوردن و آشامیدن

The Psychology of Eating and Drinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexandra W. Logue
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)
Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)

Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marshall L. Silverstein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان انگلیسی: دوره دانشگاه
English Grammar: A University Course
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان انگلیسی: دوره دانشگاه

English Grammar: A University Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Angela Downing
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 17 استراتژی معاملاتی ارز اثبات شده: چگونگی سود در بازار فارکس
17 Proven Currency Trading Strategies, + Website: How to Profit in the Forex Market
نام کتاب:

دانلود کتاب 17 استراتژی معاملاتی ارز اثبات شده: چگونگی سود در بازار فارکس

17 Proven Currency Trading Strategies, + Website: How to Profit in the Forex Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mario Singh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و درمان اضطراب
Understanding and Healing Emotional Trauma: Conversations with pioneering clinicians and researchers
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و درمان اضطراب

Understanding and Healing Emotional Trauma: Conversations with pioneering clinicians and researchers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniela F. Sieff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر