موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اقتصاد بازار برق
The Economics of Electricity Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد بازار برق

The Economics of Electricity Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Darryl R. Biggar and Mohammad Reza Hesamzadeh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاددانان تریلیون دلاری
Trillion Dollar Economists: How Economists and Their Ideas have Transformed Business
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاددانان تریلیون دلاری

Trillion Dollar Economists: How Economists and Their Ideas have Transformed Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robert Litan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ردپای توسعه پایدار در شرکتهای کوچک و متوسط: استراتژی و مطالعات موردی برای کارآفرینان و کسب و کار کوچک
Sustainability Footprints in SMEs: Strategy and Case Studies for Entrepreneurs and Small Business
نام کتاب:

دانلود کتاب ردپای توسعه پایدار در شرکتهای کوچک و متوسط: استراتژی و مطالعات موردی برای کارآفرینان و کسب و کار کوچک

Sustainability Footprints in SMEs: Strategy and Case Studies for Entrepreneurs and Small Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lowellyne James
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی شروع  بعنوان یک تحلیلگر کسب و کار حرفه ای
How to Start a Business Analyst Career
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی شروع بعنوان یک تحلیلگر کسب و کار حرفه ای

How to Start a Business Analyst Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Laura Brandenburg and Ellen Gottesdiener
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب
'Nature and the Greeks' and 'Science and Humanism'
نام کتاب:

دانلود کتاب"طبیعت و یونانیان" و "علم و نوع دوستی"

'Nature and the Greeks' and 'Science and Humanism'
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Erwin Schrödinger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیبرالیسم انعطاف پذیر در اقتصاد سیاسی در اروپا
Resilient Liberalism in Europe's Political Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب لیبرالیسم انعطاف پذیر در اقتصاد سیاسی در اروپا

Resilient Liberalism in Europe's Political Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Vivien A. Schmidt and Mark Thatcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شک در جنسیت
Doubting sex: Inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories
نام کتاب:

دانلود کتاب شک در جنسیت

Doubting sex: Inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Geertje Mak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب IELTS
Complete IELTS
نام کتاب:

دانلود کتاب IELTS

Complete IELTS
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای علوم رفتاری
Statistics for the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای علوم رفتاری

Statistics for the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frederick J Gravetter and Larry B. Wallnau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معیار ساخت و روانسنجی برای روانشناسی اجتماعی و  شخصیت
Scale Construction and Psychometrics for Social and Personality Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب معیار ساخت و روانسنجی برای روانشناسی اجتماعی و شخصیت

Scale Construction and Psychometrics for Social and Personality Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Furr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی زناشویی: ازدواج و دلیل اهمیت آن
Conjugal Union: What Marriage Is and Why It Matters
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی زناشویی: ازدواج و دلیل اهمیت آن

Conjugal Union: What Marriage Is and Why It Matters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Patrick Lee and Robert P. George
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی و تغییر رفتار
Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی و تغییر رفتار

Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael J. Lambert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عملیات
Operations Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عملیات

Operations Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: R. Dan Reid and Nada R. Sanders
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب GRE 2014
Master the GRE 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب GRE 2014

Master the GRE 2014
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Margaret Moran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات موردی در مدیریت عمومی
Case Research in Public Management
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات موردی در مدیریت عمومی

Case Research in Public Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David E McNabb
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه ققنوس (Phoenix)
The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه ققنوس (Phoenix)

The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gene Kim , Kevin Behr and George Spafford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بازاریابی برای سازمان های غیر انتفاعی و خالاقیت سازمانی
Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بازاریابی برای سازمان های غیر انتفاعی و خالاقیت سازمانی

Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bonita Kolb
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی اقتصادسنجی سریهای زمانی
Applied Econometric Time Series
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی اقتصادسنجی سریهای زمانی

Applied Econometric Time Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Walter Enders
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی
Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Berry , Ype H. Poortinga , Seger M. Breugelmans , Athanasios Chasiotis and David L. Sam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای اعتیاد
Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای اعتیاد

Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jim Orford
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر