موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گفتمان دستور  کاربردی زبان برای زبان انگلیسی
A Functional Discourse Grammar for English (Oxford Textbooks in Linguistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان دستور کاربردی زبان برای زبان انگلیسی

A Functional Discourse Grammar for English (Oxford Textbooks in Linguistics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Evelien Keizer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر
Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر

Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Oaksford and Nick Chater
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه
The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه

The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aradhana Bela Sood and Robert Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته
Advanced Social Psychology: The State of the Science
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته

Advanced Social Psychology: The State of the Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister and Eli J. Finkel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست کودک آزاری جنسی: عاطفه، جنبش های اجتماعی، و دولت
The Politics of Child Sexual Abuse: Emotion, Social Movements, and the State
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست کودک آزاری جنسی: عاطفه، جنبش های اجتماعی، و دولت

The Politics of Child Sexual Abuse: Emotion, Social Movements, and the State
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Nancy Whittier
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازنگری استعاره در متن: استعاره از کجا آمده
Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنگری استعاره در متن: استعاره از کجا آمده

Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Zoltan Kovecses
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک
Nature and Nurture in Early Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک

Nature and Nurture in Early Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel P. Keating
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن
Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن

Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan A. Brady , David Braze and Carol A. Fowler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت
Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 13th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 13th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی

International Handbook of Occupational Therapy Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ingrid Söderback
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان و طریقه استفاده
Basic Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان و طریقه استفاده

Basic Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Penelope Choy and Dorothy Goldbart Clark
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.66 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل انسانی جامعه جهانی
Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل انسانی جامعه جهانی

Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Tadeusz Marek , Waldemar Karwowski , Marek Frankowicz , Jussi Kantola and Pavel Zgaga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری در مردم: تاثیر مالی ابتکارات منابع انسانی
Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری در مردم: تاثیر مالی ابتکارات منابع انسانی

Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Wayne Cascio and John Boudreau
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 43.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام تجاری خودتان
Branding Yourself: How to Use Social Media to Invent or Reinvent Yourself
نام کتاب:

دانلود کتاب نام تجاری خودتان

Branding Yourself: How to Use Social Media to Invent or Reinvent Yourself
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Erik Deckers and Kyle Lacy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و قیمت گذاری معاوضه برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی
Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و قیمت گذاری معاوضه برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی

Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anatoliy Swishchuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرورت بین المللی در آموزش عالی
The International Imperative in Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرورت بین المللی در آموزش عالی

The International Imperative in Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Philip G. Altbach
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی در عصر دیجیتال
Archaeology in the Digital Era: Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی در عصر دیجیتال

Archaeology in the Digital Era: Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Philip Verhagen and Graeme Earl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپینوزا گذشته و حال
Spinoza Past and Present: Essays on Spinoza, Spinozism, and Spinoza Scholarship
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپینوزا گذشته و حال

Spinoza Past and Present: Essays on Spinoza, Spinozism, and Spinoza Scholarship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Wiep Van Bunge
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی
Cultural Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی

Cultural Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R.D. Alarcón and T.N. Wise
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر