موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه پیشرفته بر مدرسه اقتصاد اتریشی
Advanced Introduction to the Austrian School of Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه پیشرفته بر مدرسه اقتصاد اتریشی

Advanced Introduction to the Austrian School of Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Randall G. Holcombe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس انداز بازنشستگی و امنیت: عناصر انتخاب شده و ملاحظات
Retirement Savings and Security: Selected Elements and Considerations
نام کتاب:

دانلود کتاب پس انداز بازنشستگی و امنیت: عناصر انتخاب شده و ملاحظات

Retirement Savings and Security: Selected Elements and Considerations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Linda A. Eisterhold
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیایید به جلساتی مانند این پایان دهیم: ابزارهای صرفه جویی در وقت و انجام کار بیشتر
Let's Stop Meeting Like This: Tools to Save Time and Get More Done
نام کتاب:

دانلود کتاب بیایید به جلساتی مانند این پایان دهیم: ابزارهای صرفه جویی در وقت و انجام کار بیشتر

Let's Stop Meeting Like This: Tools to Save Time and Get More Done
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dick Axelrod , Emily Axelrod
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی  در در میان پیرامون و اجتماع
The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی در در میان پیرامون و اجتماع

The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin L. Polk, Benjamin Schoendorff and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خارج از جعبه فکر برای مدیران موفق
Out of the Box Thinking for Successful Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب خارج از جعبه فکر برای مدیران موفق

Out of the Box Thinking for Successful Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William F. Roth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از پروژه ها تا برنامه ها: روش مدیر پروژه
From Projects to Programs: A Project Manager's Journey
نام کتاب:

دانلود کتاب از پروژه ها تا برنامه ها: روش مدیر پروژه

From Projects to Programs: A Project Manager's Journey
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Samir Penkar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری مدیریت برنامه
Program Management Leadership: Creating Successful Team Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری مدیریت برنامه

Program Management Leadership: Creating Successful Team Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mark C. Bojeun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت برنامه
Program Governance
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت برنامه

Program Governance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Muhammad Ehsan Khan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فرهنگ ایمنی محل کار
Changing the Workplace Safety Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فرهنگ ایمنی محل کار

Changing the Workplace Safety Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Ron C. McKinnon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محور ریسک: قدرت های بزرگ، امنیت بین المللی، و انقلاب انرژی
The Risk Pivot: Great Powers, International Security, and the Energy Revolution
نام کتاب:

دانلود کتاب محور ریسک: قدرت های بزرگ، امنیت بین المللی، و انقلاب انرژی

The Risk Pivot: Great Powers, International Security, and the Energy Revolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce D. Jones and David Steven
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تکاملی
Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تکاملی

Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Buss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی
Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی

Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Emeritus James T. Bradley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی
Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی

Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frederick T. Leong , Linda Juang , Desiree B. Qin and Hiram E. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی رقابت جهانی در امریکا از طریق نوآوری
Restoring America's Global Competitiveness Through Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی رقابت جهانی در امریکا از طریق نوآوری

Restoring America's Global Competitiveness Through Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ben L. Kedia and Subhash C. Jain
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه اقتصادی محلی و محیط زیست
Local Economic Development and the Environment: Finding Common Ground
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه اقتصادی محلی و محیط زیست

Local Economic Development and the Environment: Finding Common Ground
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Susan M. Opp and Jeffery L. Osgood Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت اقامتگاه: مدیریت امنیت در هتل امروز، مسکن، سرگرمی، و گردشگری محیط زیست
Hospitality Security: Managing Security in Today's Hotel, Lodging, Entertainment, and Tourism Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت اقامتگاه: مدیریت امنیت در هتل امروز، مسکن، سرگرمی، و گردشگری محیط زیست

Hospitality Security: Managing Security in Today's Hotel, Lodging, Entertainment, and Tourism Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Darrell Clifton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ارائه خدمات حرفه ای: 9 قانون برای موفقیت
Managing Professional Service Delivery: 9 Rules for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ارائه خدمات حرفه ای: 9 قانون برای موفقیت

Managing Professional Service Delivery: 9 Rules for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Barry M. Mundt , Francis J. Smith and Stephen D. Egan Jr.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برون سپاری تحت وب و مرسوم
Web-Based and Traditional Outsourcing
نام کتاب:

دانلود کتاب برون سپاری تحت وب و مرسوم

Web-Based and Traditional Outsourcing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Vivek Sharma, Varun Sharma and K.S. Rajasekaran
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت خدمات با کیفیت در هتل
Managing Quality Service In Hospitality: How Organizations Achieve Excellence In The Guest Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت خدمات با کیفیت در هتل

Managing Quality Service In Hospitality: How Organizations Achieve Excellence In The Guest Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Robert C. Ford , Michael C. Sturman and Cherrill P. Heaton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسراری برای بالا بردن رشد سرمایه
The 12 Magic Slides: Insider Secrets for Raising Growth Capital
نام کتاب:

دانلود کتاب اسراری برای بالا بردن رشد سرمایه

The 12 Magic Slides: Insider Secrets for Raising Growth Capital
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul M. Getty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر