موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  امنیت عمومی حمل و نقل هوایی
General Aviation Security: Aircraft, Hangars, Fixed-Base Operations, Flight Schools, and Airports
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت عمومی حمل و نقل هوایی

General Aviation Security: Aircraft, Hangars, Fixed-Base Operations, Flight Schools, and Airports
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Daniel J. Benny
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های فن آوری در یادگیری مشارکتی و تعاملی
Technological Advances in Interactive Collaborative Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های فن آوری در یادگیری مشارکتی و تعاملی

Technological Advances in Interactive Collaborative Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Nia Alexandrov , Raul Ramirez Velarde and Vassil Alexandrov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای تصمیم گیری
Handbook of Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تصمیم گیری

Handbook of Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul C. Nutt and David C. Wilson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون CPAexcel: محیط کسب و کار و مفاهیم
Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Business Environment and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون CPAexcel: محیط کسب و کار و مفاهیم

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Business Environment and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار برای مدیران: مبادی اولیه مدیریت اقتصادی
Markets for Managers: A Managerial Economics Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار برای مدیران: مبادی اولیه مدیریت اقتصادی

Markets for Managers: A Managerial Economics Primer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anthony J. Evans
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد بازرگانی
Trading Economics: A Guide to Economic Statistics for Practitioners and Students
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد بازرگانی

Trading Economics: A Guide to Economic Statistics for Practitioners and Students
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Trevor Williams and Victoria Turton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و آمار برای مدیریت ریسک مالی
Mathematics and Statistics for Financial Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و آمار برای مدیریت ریسک مالی

Mathematics and Statistics for Financial Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Michael B. Miller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانهای کار
Work Smarts: What CEOs Say You Need To Know to Get Ahead
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانهای کار

Work Smarts: What CEOs Say You Need To Know to Get Ahead
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Betty Liu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات بزرگ بازاریابی: تعامل بیشتر و موثرتر با مشتریان شما
Big Data Marketing: Engage Your Customers More Effectively and Drive Value
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات بزرگ بازاریابی: تعامل بیشتر و موثرتر با مشتریان شما

Big Data Marketing: Engage Your Customers More Effectively and Drive Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lisa Arthur
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روز مفید و نوسانات تجارت : با استفاده از الگو  گرفتن حرکت بزرگ در بازار سهام
Profitable Day and Swing Trading: Surges and Pattern Recognition to Catch Big Moves in the Stock Market
نام کتاب:

دانلود کتاب روز مفید و نوسانات تجارت : با استفاده از الگو گرفتن حرکت بزرگ در بازار سهام

Profitable Day and Swing Trading: Surges and Pattern Recognition to Catch Big Moves in the Stock Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Harry Boxer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت حسابداری در سازمان های بهداشت و درمان
Management Accounting in Health Care Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حسابداری در سازمان های بهداشت و درمان

Management Accounting in Health Care Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: David W. Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوراق بهادار ترکیبی: اوراق قرضه قابل تبدیل
The Handbook of Hybrid Securities: Convertible Bonds, CoCo Bonds and Bail-In
نام کتاب:

دانلود کتاب اوراق بهادار ترکیبی: اوراق قرضه قابل تبدیل

The Handbook of Hybrid Securities: Convertible Bonds, CoCo Bonds and Bail-In
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jan De Spiegeleer , Wim Schoutens and Cynthia Van Hull
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کد عملی برای مدیریت پروژه برای ساخت و ساز و توسعه
Code of Practice for Project Management for Construction and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب کد عملی برای مدیریت پروژه برای ساخت و ساز و توسعه

Code of Practice for Project Management for Construction and Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Chartered Institute of Building
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری مشترک با سازمانهای معاف از مالیات
Joint Ventures Involving Tax-Exempt Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری مشترک با سازمانهای معاف از مالیات

Joint Ventures Involving Tax-Exempt Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael I. Sanders
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود  کتابچه راهنمای ایده: چارچوب ثابت شده برای پیدا کردن بهترین سرمایه گذاری ارزشمند
The Manual of Ideas: The Proven Framework for Finding the Best Value Investments
نام کتاب:

دانلود کتابچه راهنمای ایده: چارچوب ثابت شده برای پیدا کردن بهترین سرمایه گذاری ارزشمند

The Manual of Ideas: The Proven Framework for Finding the Best Value Investments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Mihaljevic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی فروش به صورت خرده فروشی: اسرار گرفتن بازار با محصول خود
How to Sell to Retail: The Secrets of Getting Your Product to Market
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی فروش به صورت خرده فروشی: اسرار گرفتن بازار با محصول خود

How to Sell to Retail: The Secrets of Getting Your Product to Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Clare Rayner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بپیروی کردن از رهبر
Follow the Leader: The One Thing Great Leaders Have that Great Followers Want
نام کتاب:

دانلود کتاب بپیروی کردن از رهبر

Follow the Leader: The One Thing Great Leaders Have that Great Followers Want
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Emmanuel Gobillot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صنعت رسانه قرن بیست و یکم : پیامدهای اقتصادی و مدیریتی در عصر رسانه های جدید
The Twenty-First-Century Media Industry: Economic and Managerial Implications in the Age of New Media (Studies in New Media)
نام کتاب:

دانلود کتاب صنعت رسانه قرن بیست و یکم : پیامدهای اقتصادی و مدیریتی در عصر رسانه های جدید

The Twenty-First-Century Media Industry: Economic and Managerial Implications in the Age of New Media (Studies in New Media)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Allen Hendricks , Alan B. Albarran , Robert Bellamy , Alexander Cohen, Tony R. DeMars
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرکت بسوی شکست
Drift into Failure
نام کتاب:

دانلود کتاب حرکت بسوی شکست

Drift into Failure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sidney Dekker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان مفرد و واقعیت زمان: پیشنهاد در فلسفه طبیعی
The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان مفرد و واقعیت زمان: پیشنهاد در فلسفه طبیعی

The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Roberto Mangabeira Unger , Lee Smolin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر