موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب موجودیت: مقالاتی در هستی شناسی
Existence: Essays in Ontology
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودیت: مقالاتی در هستی شناسی

Existence: Essays in Ontology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter van Inwagen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار جهانی دسته بندی ها: به سوی یک نوع شناسی رسمی
The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology (Cambridge Studies in Linguistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار جهانی دسته بندی ها: به سوی یک نوع شناسی رسمی

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology (Cambridge Studies in Linguistics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martina Wiltschko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات در انگلیسی
Developments in English: Expanding Electronic Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در انگلیسی

Developments in English: Expanding Electronic Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Irma Taavitsainen, Merja Kytö , Claudia Claridge and Jeremy Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط در کمک به تولید مثل: خانواده، ریشه و هویت
Relatedness in Assisted Reproduction: Families, Origins and Identities
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط در کمک به تولید مثل: خانواده، ریشه و هویت

Relatedness in Assisted Reproduction: Families, Origins and Identities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Tabitha Freeman, Susanna Graham, Fatemeh Ebtehaj and Martin Richards
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طبقه بندی ویژگی ها
Categorial Features: A Generative Theory of Word Class Categories
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی ویژگی ها

Categorial Features: A Generative Theory of Word Class Categories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Phoevos Panagiotidis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک ادب و نزاکت
Understanding Politeness
نام کتاب:

دانلود کتاب درک ادب و نزاکت

Understanding Politeness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Dániel Z. Kádár and Michael Haugh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای انتشار مقاله
The Handbook of Journal Publishing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای انتشار مقاله

The Handbook of Journal Publishing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sally Morris , Ed Barnas , Douglas LaFrenier and Margaret Reich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال در زبان انگلیسی
The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال در زبان انگلیسی

The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Professor Bas Aarts , Joanne Close , Professor Geoffrey Leech , Sean Wallis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها
Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها

Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dorthe Berntsen and David C. Rubin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای اهداف علمی در آسیا: مذاکره روش مناسب در چهارچوب جهانی
English for Academic Purposes (Eap) in Asia: Negotiating Appropriate Practices in a Global Context
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای اهداف علمی در آسیا: مذاکره روش مناسب در چهارچوب جهانی

English for Academic Purposes (Eap) in Asia: Negotiating Appropriate Practices in a Global Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Indika Liyanage and Tony Walker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل  افراد در زندگی شما
How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل افراد در زندگی شما

How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gill Hasson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی
Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی

Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacqueline Rhoads
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان
Psycholinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روان

Psycholinguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: H. Wind Cowles
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 208 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجاری برای صنعت فوتونیک
Commercialization Basics for the Photonics Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجاری برای صنعت فوتونیک

Commercialization Basics for the Photonics Industry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David A. Krohn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست های محلی جهانی شدن هند و چین
Inside Out India and China: Local Politics Go Global
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست های محلی جهانی شدن هند و چین

Inside Out India and China: Local Politics Go Global
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Antholis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بقا کسب و کار طراح گرافیک
The Graphic Designer's Business Survival Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بقا کسب و کار طراح گرافیک

The Graphic Designer's Business Survival Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lawrence J. Daniels
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بهبود فرآیند قدرت کسب و کار  : 10 گام ساده برای افزایش اثربخشی، کارایی و سازگاری
The Power of Business Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency, and Adaptability
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود فرآیند قدرت کسب و کار : 10 گام ساده برای افزایش اثربخشی، کارایی و سازگاری

The Power of Business Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency, and Adaptability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Susan Page
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian Kennedy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد
Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد

Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حمله ای
The Paroxysmal Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حمله ای

The Paroxysmal Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bettina Schmitz , Barbara Tettenborn and Donald L. Schomer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر