موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی
Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
نام کتاب:

دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی

Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Buechler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق روزنامه نگاران دیجیتال: بهترین روشهای در حال ظهور
Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق روزنامه نگاران دیجیتال: بهترین روشهای در حال ظهور

Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Lawrie Zion and David Craig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان
Encyclopedia of Language Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان

Encyclopedia of Language Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia J. Brooks and Vera Kempe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نحوه نوشتن صحیح کلمات انگلیسی
Oxford Discover: Writing and Spelling
نام کتاب:

دانلود کتاب نحوه نوشتن صحیح کلمات انگلیسی

Oxford Discover: Writing and Spelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Kathryn O Dell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش  پیشرفته: مهارت ضروری برای روزنامه نگاری قرن  21
Advanced Reporting: Essential Skills for 21st Century Journalism
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش پیشرفته: مهارت ضروری برای روزنامه نگاری قرن 21

Advanced Reporting: Essential Skills for 21st Century Journalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Miles Maguire
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احکام وجودی به زبان انگلیسی
Existential Sentences in English
نام کتاب:

دانلود کتاب احکام وجودی به زبان انگلیسی

Existential Sentences in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gary L. Milsark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احکام وجودی (دستور زبان): ساختار و معنا
Existential Sentences : Their Structure and Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب احکام وجودی (دستور زبان): ساختار و معنا

Existential Sentences : Their Structure and Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Lumsden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل خلاقیت: هنر، خلاقیت و فرآیند بالینی
Creative Analysis: Art, creativity and clinical process
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل خلاقیت: هنر، خلاقیت و فرآیند بالینی

Creative Analysis: Art, creativity and clinical process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George Hagman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی ذهن: روش روانکاوی و نظریه
Creating a Psychoanalytic Mind: A psychoanalytic method and theory
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی ذهن: روش روانکاوی و نظریه

Creating a Psychoanalytic Mind: A psychoanalytic method and theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred Busch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویدادها
The Routledge Handbook of Events
نام کتاب:

دانلود کتاب رویدادها

The Routledge Handbook of Events
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Stephen Page and Joanne Connell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات استراتژیک
The Routledge Handbook of Strategic Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات استراتژیک

The Routledge Handbook of Strategic Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Derina Holtzhausen and Ansgar Zerfass
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فرودگاه: چشم انداز بین المللی
Managing Airports 4th Edition: An international perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فرودگاه: چشم انداز بین المللی

Managing Airports 4th Edition: An international perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anne Graham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالکیت فکری دارایی: چگونگی شناسایی، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از مالکیت معنوی در محیط کسب و کار
Intellectual Property Asset Management: How to identify, protect, manage and exploit intellectual property within the business environment
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالکیت فکری دارایی: چگونگی شناسایی، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از مالکیت معنوی در محیط کسب و کار

Intellectual Property Asset Management: How to identify, protect, manage and exploit intellectual property within the business environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Claire Howell and David Bainbridge
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی برای افسردگی بارداری
Cognitive Behavioral Therapy for Perinatal Distress
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی برای افسردگی بارداری

Cognitive Behavioral Therapy for Perinatal Distress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Amy Wenzel and Karen Kleiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالات اولیه ذهنی: روانکاوی اکتشاف از ریشه های مفهوم
Primitive Mental States: A Psychoanalytic Exploration of the Origins of Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب حالات اولیه ذهنی: روانکاوی اکتشاف از ریشه های مفهوم

Primitive Mental States: A Psychoanalytic Exploration of the Origins of Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jane Van Buren and Shelley Alhanati
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپنوتیزم بالینی در درمان درد و مراقبت تسکینی
Clinical Hypnosis in Pain Therapy and Palliative Care
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپنوتیزم بالینی در درمان درد و مراقبت تسکینی

Clinical Hypnosis in Pain Therapy and Palliative Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Maria Paola Brugnoli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک
Parent-Child Interaction Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک

Parent-Child Interaction Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cheryl Bodiford McNeil , Toni L. Hembree-Kigin and Karla Anhalt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان مالی: نظریه، پژوهش و عمل
Financial Therapy: Theory, Research, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان مالی: نظریه، پژوهش و عمل

Financial Therapy: Theory, Research, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bradley T. Klontz , Sonya L. Britt and Kristy Archuleta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریزساختار بازار  و دینامیک غیر خطی
Market Microstructure and Nonlinear Dynamics: Keeping Financial Crisis in Context
نام کتاب:

دانلود کتاب ریزساختار بازار و دینامیک غیر خطی

Market Microstructure and Nonlinear Dynamics: Keeping Financial Crisis in Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gilles Dufrénot , Fredj Jawadi and Waël Louhichi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی
Gender, Humiliation, and Global Security
نام کتاب:

دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی

Gender, Humiliation, and Global Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Evelin Lindner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر