موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک
Parent-Child Interaction Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک

Parent-Child Interaction Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cheryl Bodiford McNeil , Toni L. Hembree-Kigin and Karla Anhalt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان مالی: نظریه، پژوهش و عمل
Financial Therapy: Theory, Research, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان مالی: نظریه، پژوهش و عمل

Financial Therapy: Theory, Research, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bradley T. Klontz , Sonya L. Britt and Kristy Archuleta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریزساختار بازار  و دینامیک غیر خطی
Market Microstructure and Nonlinear Dynamics: Keeping Financial Crisis in Context
نام کتاب:

دانلود کتاب ریزساختار بازار و دینامیک غیر خطی

Market Microstructure and Nonlinear Dynamics: Keeping Financial Crisis in Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gilles Dufrénot , Fredj Jawadi and Waël Louhichi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی
Gender, Humiliation, and Global Security
نام کتاب:

دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی

Gender, Humiliation, and Global Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Evelin Lindner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکالمات طولانی : به حداکثر رساندن ارزش کسب و کار از طریق اطلاعات سرمایه گذاری فناوری
The Long Conversation: Maximizing Business Value from Information Technology Investment
نام کتاب:

دانلود کتاب مکالمات طولانی : به حداکثر رساندن ارزش کسب و کار از طریق اطلاعات سرمایه گذاری فناوری

The Long Conversation: Maximizing Business Value from Information Technology Investment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Oswaldo Lorenzo, Peter Kawalek , Boumediene Ramdani, Gastón González
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کسب و کار برای قرن 21st: به سوی سادگی و اعتماد
Business for the 21st Century: Towards Simplicity and Trust
نام کتاب:

دانلود کتاب کسب و کار برای قرن 21st: به سوی سادگی و اعتماد

Business for the 21st Century: Towards Simplicity and Trust
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Franois Dupuy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق: ابزار برای زندگی
Research Methods: A Tool for Life
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق: ابزار برای زندگی

Research Methods: A Tool for Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Bernard C. Beins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی-انکولوژی: یک مرجع سریع در ابعاد روانی اجتماعی  کنترل علایم سرطان
Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی-انکولوژی: یک مرجع سریع در ابعاد روانی اجتماعی کنترل علایم سرطان

Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jimmie C. Holland, Mitch Golant , Donna B. Greenberg, Mary K. Hughes, Jon A. Levenson, Matthew J. Loscalzo, William F. Pirl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودکشی جوانان و قلدری: چالش ها و راهکارهای پیشگیری و مداخله
Youth Suicide and Bullying: Challenges and Strategies for Prevention and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب خودکشی جوانان و قلدری: چالش ها و راهکارهای پیشگیری و مداخله

Youth Suicide and Bullying: Challenges and Strategies for Prevention and Intervention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Goldblum , Dorothy L. Espelage , Joyce Chu and Bruce Bongar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری علم : درسهایی از تحقیقات برای رهبران سازمانی
The Science of Leadership: Lessons from Research for Organizational Leaders
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری علم : درسهایی از تحقیقات برای رهبران سازمانی

The Science of Leadership: Lessons from Research for Organizational Leaders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Julian Barling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 49.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد
Addiction
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد

Addiction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Nutt and Liam Nestor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارب افسردگی: مطالعه در پدیدارشناسی
Experiences of Depression: A study in phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارب افسردگی: مطالعه در پدیدارشناسی

Experiences of Depression: A study in phenomenology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew Ratcliffe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش و استدلال توضیحی
Modality and Explanatory Reasoning
نام کتاب:

دانلود کتاب روش و استدلال توضیحی

Modality and Explanatory Reasoning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Boris Kment
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شدت کم مداخلات رفتار درمانی شناختی
Oxford Guide to Low Intensity CBT (Cognitive behavioral therapy) Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب شدت کم مداخلات رفتار درمانی شناختی

Oxford Guide to Low Intensity CBT (Cognitive behavioral therapy) Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Bennett-Levy , David Richards, Paul Farrand , Helen Christensen , Kathy Griffiths and David Kavanagh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی واقعیت: مدل، ریاضیات، و شبیه سازی
Reconstructing Reality: Models, Mathematics, and Simulations
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی واقعیت: مدل، ریاضیات، و شبیه سازی

Reconstructing Reality: Models, Mathematics, and Simulations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Margaret Morrison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عشق رمانتیک : حقایق ساده در مورد مجموعه احساسات
On Romantic Love: Simple Truths about a Complex Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب عشق رمانتیک : حقایق ساده در مورد مجموعه احساسات

On Romantic Love: Simple Truths about a Complex Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Berit Brogaard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکل اندیشه: چگونگی تکامل روانی
The Shape of Thought: How Mental Adaptations Evolve
نام کتاب:

دانلود کتاب شکل اندیشه: چگونگی تکامل روانی

The Shape of Thought: How Mental Adaptations Evolve
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: H. Clark Barrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری مدیریت ریسک
Investment Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری مدیریت ریسک

Investment Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: H. Kent Baker and Greg Filbeck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروسایکولوژی: مروری بر علم و عمل
Neuropsychology: A Review of Science and Practice, Vol. 2
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروسایکولوژی: مروری بر علم و عمل

Neuropsychology: A Review of Science and Practice, Vol. 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Koffler , Joel Morgan, Bernice Marcopulos and Manfred F. Greiffenstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادآوری: اسناد، فرآیندها، و کنترل در حافظه انسان
Remembering: Attributions, Processes, and Control in Human Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب یادآوری: اسناد، فرآیندها، و کنترل در حافظه انسان

Remembering: Attributions, Processes, and Control in Human Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: D. Stephen Lindsay , Colleen M. Kelley , Andrew P. Yonelinas and Henry L. Roediger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر