موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بحران مالی جهانی
The Global Financial Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران مالی جهانی

The Global Financial Crisis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Noah Berlatsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقراض: انرژی، غذا، پول، و آینده حیات بر روی زمین
Dodging Extinction: Power, Food, Money, and the Future of Life on Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب انقراض: انرژی، غذا، پول، و آینده حیات بر روی زمین

Dodging Extinction: Power, Food, Money, and the Future of Life on Earth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Anthony D. Barnosky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به موفقیت کسب و کار با GIS
Achieving Business Success with GIS
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به موفقیت کسب و کار با GIS

Achieving Business Success with GIS
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce Douglas
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلیغات و جامعه
Advertising and Society: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلیغات و جامعه

Advertising and Society: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Carol J. Pardun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  صنعت گردشگری
Introduction to the Hospitality Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر صنعت گردشگری

Introduction to the Hospitality Industry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Clayton W. Barrows , Tom Powers and Dennis R. Reynolds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی
Principles and Practices for Teaching English as an International Language
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی

Principles and Practices for Teaching English as an International Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lubna Alsagoff , Sandra Lee Mckay, Guangwei Hu and Willy A. Renandya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گردشگری و آموزش هتل داری و توریسم
The Routledge Handbook of Tourism and Hospitality Education
نام کتاب:

دانلود کتاب گردشگری و آموزش هتل داری و توریسم

The Routledge Handbook of Tourism and Hospitality Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Dianne Dredge , David Airey and Michael J. Gross
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان
The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان

The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Russell Ramsay and Anthony L. Rostain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت
The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
نام کتاب:

دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت

The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irwin Hirsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی
Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی

Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Neenan and Windy Dryden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود
Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود

Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mardi Horowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی
The Biological Mind: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی

The Biological Mind: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Garson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی
Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی

Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joyce C. Mills and Richard J. Crowley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک توسعه پایدار
Understanding Sustainable Development
نام کتاب:

دانلود کتاب درک توسعه پایدار

Understanding Sustainable Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Blewitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین اتحادیه اروپا
Understanding European Union Law
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین اتحادیه اروپا

Understanding European Union Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Karen Davies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیحات اصلی فراتر از بحران مالی
Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیحات اصلی فراتر از بحران مالی

Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ismael Hossein-zadeh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مشکل در یادگیری خواندن و یا تفسیر کلمات و ورود به مطالعه: روش کلاس درس برای ارزیابی، آموزش و یادگیری
Dyslexia and Inclusion: Classroom approaches for assessment, teaching and learning
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل در یادگیری خواندن و یا تفسیر کلمات و ورود به مطالعه: روش کلاس درس برای ارزیابی، آموزش و یادگیری

Dyslexia and Inclusion: Classroom approaches for assessment, teaching and learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Gavin Reid
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلاس اجتماعی در زبانشناسی کاربردی
Social Class in Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب کلاس اجتماعی در زبانشناسی کاربردی

Social Class in Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Block
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش علوم: نقش تاریخ و فلسفه علم
Science Teaching: The Contribution of History and Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش علوم: نقش تاریخ و فلسفه علم

Science Teaching: The Contribution of History and Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael R. Matthews
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات
Music Therapy: An art beyond words
نام کتاب:

دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات

Music Therapy: An art beyond words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leslie Bunt and Brynjulf Stige
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر