موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهارت های فردی مردم محور: مهارت های فردی و ارتباطات برای حسابرسان و کسب و کار حرفه ای
People-Centric Skills: Interpersonal and Communication Skills for Auditors and Business Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های فردی مردم محور: مهارت های فردی و ارتباطات برای حسابرسان و کسب و کار حرفه ای

People-Centric Skills: Interpersonal and Communication Skills for Auditors and Business Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Danny M. Goldberg and Manny Rosenfeld
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل
DSM-IV-TR in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل

DSM-IV-TR in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sophia F. Dziegielewski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اصول مراقبت از مدیریت مالی: راهنمای عملی برای مسائل مالی و فعالیت ها
Fundamentals of Health Care Financial Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مراقبت از مدیریت مالی: راهنمای عملی برای مسائل مالی و فعالیت ها

Fundamentals of Health Care Financial Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Steven Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان الگوریتمی سیستم های تجاری
Building Algorithmic Trading Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان الگوریتمی سیستم های تجاری

Building Algorithmic Trading Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kevin Davey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل نظام کارت امتیازی متوازن (BSC)
Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل نظام کارت امتیازی متوازن (BSC)

Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul R. Niven
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و پرورش و رشد دانش: از دیدگاه اجتماعی و فضیلت معرفت شناسی
Education and the Growth of Knowledge: Perspectives from Social and Virtue Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پرورش و رشد دانش: از دیدگاه اجتماعی و فضیلت معرفت شناسی

Education and the Growth of Knowledge: Perspectives from Social and Virtue Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ben Kotzee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت حسابرسی داخلی: توسعه تضمین کیفیت و بهبود برنامه
Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement Program
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت حسابرسی داخلی: توسعه تضمین کیفیت و بهبود برنامه

Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sally-Anne Pitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبارزه با ضد پولشویی
Handbook of Anti-Money Laundering
نام کتاب:

دانلود کتاب مبارزه با ضد پولشویی

Handbook of Anti-Money Laundering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Dennis Cox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله
Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله

Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Butterworth and Geoff Thwaites
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش میزبانی فیس بوک برای کسب و کار در 10 دقیقه
Sams Teach Yourself Facebook for Business in 10 Minutes: Covers Facebook Places, Facebook Deals and Facebook Ads (Sams Teach Yourself -- Minutes)
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش میزبانی فیس بوک برای کسب و کار در 10 دقیقه

Sams Teach Yourself Facebook for Business in 10 Minutes: Covers Facebook Places, Facebook Deals and Facebook Ads (Sams Teach Yourself -- Minutes)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bud E. Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی عملیات جهانی: اصول و عمل
Global Operations Strategy: Fundamentals and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی عملیات جهانی: اصول و عمل

Global Operations Strategy: Fundamentals and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Yeming Gong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبران خسارت منصفانه کارمندان: راهنمای داخلی پرداخت حقوق صاحبان سهام
Compensating Your Employees Fairly: A Guide to Internal Pay Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب جبران خسارت منصفانه کارمندان: راهنمای داخلی پرداخت حقوق صاحبان سهام

Compensating Your Employees Fairly: A Guide to Internal Pay Equity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stephanie R. Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی
Psychosocial Strategies for Athletic Training
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی

Psychosocial Strategies for Athletic Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Megan Granquist , Jennifer Hamson-Utley , Laura Kenow and Jennifer Ostrowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت کودکان
Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت کودکان

Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Richardson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحران مالی جهانی
The Global Financial Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران مالی جهانی

The Global Financial Crisis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Noah Berlatsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقراض: انرژی، غذا، پول، و آینده حیات بر روی زمین
Dodging Extinction: Power, Food, Money, and the Future of Life on Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب انقراض: انرژی، غذا، پول، و آینده حیات بر روی زمین

Dodging Extinction: Power, Food, Money, and the Future of Life on Earth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Anthony D. Barnosky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به موفقیت کسب و کار با GIS
Achieving Business Success with GIS
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به موفقیت کسب و کار با GIS

Achieving Business Success with GIS
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce Douglas
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلیغات و جامعه
Advertising and Society: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلیغات و جامعه

Advertising and Society: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Carol J. Pardun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  صنعت گردشگری
Introduction to the Hospitality Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر صنعت گردشگری

Introduction to the Hospitality Industry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Clayton W. Barrows , Tom Powers and Dennis R. Reynolds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی
Principles and Practices for Teaching English as an International Language
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی

Principles and Practices for Teaching English as an International Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lubna Alsagoff , Sandra Lee Mckay, Guangwei Hu and Willy A. Renandya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر