موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فلسفه تجربی، عقلگرایی، و ناتورالیسم: بازاندیشی روش فلسفی
Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism: Rethinking Philosophical Method
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تجربی، عقلگرایی، و ناتورالیسم: بازاندیشی روش فلسفی

Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism: Rethinking Philosophical Method
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Eugen Fischer and John Collins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم توافق
Disagreement
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم توافق

Disagreement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bryan Frances
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه خود در کار و حرفه: مفاهیم، مخازن، و بسترها
Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه خود در کار و حرفه: مفاهیم، مخازن، و بسترها

Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul J Hartung and Linda M Subich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان
Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان

Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: William H. Reid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی، تفاوت و هویت: چشم انداز اخلاقی
Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی، تفاوت و هویت: چشم انداز اخلاقی

Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Cilliers and Rika Preiser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل گرایی و فلسفه دین
Pragmatism and the Philosophy of Religion
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل گرایی و فلسفه دین

Pragmatism and the Philosophy of Religion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael R. Slater
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016
Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016

Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Kaplan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله
Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله

Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Luke M. Froeb and Brian T. McCann
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی
Managerial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی

Managerial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William F. Samuelson and Stephen G. Marks
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی
Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی

Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anthony J. Viera and Rob Kramer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری
Making the Social World: The Structure of Human Civilization
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری

Making the Social World: The Structure of Human Civilization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Searle
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار
Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار

Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kate Cullen , Liz Bondi , Judith Fewell , Eileen Francis , Molly Ludlam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عشق و شکست در زندگی و در درمان
Love and Loss in Life and in Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب عشق و شکست در زندگی و در درمان

Love and Loss in Life and in Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda B. Sherby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوالات منطقی
Logical Inquiries
نام کتاب:

دانلود کتاب سوالات منطقی

Logical Inquiries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas Rescher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه آزادی: به سوی سلامت احساسی از طریق گفتگو
Liberation Practices: Towards Emotional Wellbeing Through Dialogue
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه آزادی: به سوی سلامت احساسی از طریق گفتگو

Liberation Practices: Towards Emotional Wellbeing Through Dialogue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Taiwo Afuape and Gillian Hughes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیر تکاملی زبان و اختلالات رشد
Language Evolution and Developmental Impairments
نام کتاب:

دانلود کتاب سیر تکاملی زبان و اختلالات رشد

Language Evolution and Developmental Impairments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arild Lian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی کانت در اخلاق
Kant's Lectures on Ethics: A Critical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی کانت در اخلاق

Kant's Lectures on Ethics: A Critical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lara Denis and Oliver Sensen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه به خطر توازن و بودجه
Introduction to Risk Parity and Budgeting
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به خطر توازن و بودجه

Introduction to Risk Parity and Budgeting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Thierry Roncalli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی: نظریه و کاربرد
Introduction to Islamic Economics: Theory and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی: نظریه و کاربرد

Introduction to Islamic Economics: Theory and Application
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hossein Askari, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار کسب و کار
Introduction to Business Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار کسب و کار

Introduction to Business Statistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ronald M. Weiers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر