موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب واژهنامه مدیریت کسب و کار
The Routledge Dictionary of Business Management
نام کتاب:

دانلود کتاب واژهنامه مدیریت کسب و کار

The Routledge Dictionary of Business Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David A. Statt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غیر فعال کردن چاقی
Disabling Obesity: From Determinants to Health Care Models
نام کتاب:

دانلود کتاب غیر فعال کردن چاقی

Disabling Obesity: From Determinants to Health Care Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Paolo Capodaglio , Joel Faintuch and Antonio Liuzzi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی کاربردی
An Introduction to Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی کاربردی

An Introduction to Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Norbert Schmitt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان وطنی عوام : به اشتراک گذاری منابع و خطرات در سراسر مرز
Cosmopolitan Commons: Sharing Resources and Risks across Borders
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان وطنی عوام : به اشتراک گذاری منابع و خطرات در سراسر مرز

Cosmopolitan Commons: Sharing Resources and Risks across Borders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Nil Disco , Eda Kranakis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی
Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی

Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه
Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه

Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald D. Price and James J. Barrell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت
Innovations in Stress and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت

Innovations in Stress and Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Cartwright and Cary Cooper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لذت بسته بندی: چگونگی میل انقلاب فناوری و بازاریابی
Packaged Pleasures: How Technology and Marketing Revolutionized Desire
نام کتاب:

دانلود کتاب لذت بسته بندی: چگونگی میل انقلاب فناوری و بازاریابی

Packaged Pleasures: How Technology and Marketing Revolutionized Desire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary S. Cross and Robert N. Proctor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها
Family Therapy: Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها

Family Therapy: Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael P. Nichols
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت
The Social Psychology of Disability
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت

The Social Psychology of Disability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dana Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم تحمل تصادفی
Accidental Intolerance: How We Stigmatize ADHD and How We Can Stop
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم تحمل تصادفی

Accidental Intolerance: How We Stigmatize ADHD and How We Can Stop
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan C. C. Hawthorne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد و  کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب
Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد و کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب

Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Levy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی
Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی

Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی
Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی

Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و ارزش
Emotion and Value
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و ارزش

Emotion and Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sabine Roeser and Cain Todd
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق
Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
نام کتاب:

دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق

Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Darwall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی
Mental Causation and Ontology
نام کتاب:

دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی

Mental Causation and Ontology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. C. Gibb , E. J. Lowe and R. D. Ingthorsson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امکان تحقیق
The Possibility of Inquiry: Meno's Paradox from Socrates to Sextus
نام کتاب:

دانلود کتاب امکان تحقیق

The Possibility of Inquiry: Meno's Paradox from Socrates to Sextus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gail Fine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برش گره کور اصلاحات اقتصادی
Cutting the Gordian Knot of Economic Reform: When and How International Institutions Help
نام کتاب:

دانلود کتاب برش گره کور اصلاحات اقتصادی

Cutting the Gordian Knot of Economic Reform: When and How International Institutions Help
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Leonardo Baccini and Johannes Urpelainen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری
Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری

Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melvin Santer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر