موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن
Making Minds: How Theory of Mind Develops
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن

Making Minds: How Theory of Mind Develops
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry M. Wellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه پردازان اخلاقی بریتانیا از سجویک تا سارکوم  (تاریخ فلسفه)
British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه پردازان اخلاقی بریتانیا از سجویک تا سارکوم (تاریخ فلسفه)

British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Thomas Hurka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان  آلودگی روح و روان
Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان آلودگی روح و روان

Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stanley Rachman, Anna Coughtrey, Adam Radomsky and Rosamund Shafran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی
Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی

Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler and Josef Parnas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنون
Madness Cracked
نام کتاب:

دانلود کتاب جنون

Madness Cracked
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان  آکسفورد برای مدارس
Oxford Grammar for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس

Oxford Grammar for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Oxford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امتیاز رستوران فرانچیز: مفاهیم، مقررات و روش ها
Restaurant Franchising: Concepts, Regulations and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب امتیاز رستوران فرانچیز: مفاهیم، مقررات و روش ها

Restaurant Franchising: Concepts, Regulations and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mahmood A. Khan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self Esteem
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self Esteem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Virgil Zeigler-Hill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد زنجیره تامین و مدل های ارزیابی
Supply Chain Performance and Evaluation Models
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد زنجیره تامین و مدل های ارزیابی

Supply Chain Performance and Evaluation Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dominique Estampe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه می توانید در بهترین مجلات کارآفرینی مقاله چاپ کنید: راهنمای هدایت شغلی علمی شما
How to Get Published in the Best Entrepreneurship Journals: A Guide to Steer Your Academic Career
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه می توانید در بهترین مجلات کارآفرینی مقاله چاپ کنید: راهنمای هدایت شغلی علمی شما

How to Get Published in the Best Entrepreneurship Journals: A Guide to Steer Your Academic Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Alain Fayolle, Mike Wright
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان
Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان

Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary V. Solanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتقای فضیلت:  از  دیدگاه فلسفه، کلام، و روانشناسی
Cultivating Virtue: Perspectives from Philosophy, Theology, and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتقای فضیلت: از دیدگاه فلسفه، کلام، و روانشناسی

Cultivating Virtue: Perspectives from Philosophy, Theology, and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nancy E. Snow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکروکوگنیشن
Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکروکوگنیشن

Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bryce Huebner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی
The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی

The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Brian Paltridge and Aek Phakiti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی
A Companion to the Classification of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی

A Companion to the Classification of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John E. Cooper and Norman Sartorius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مقصد فروش
Selling Destinations
نام کتاب:

دانلود کتاب مقصد فروش

Selling Destinations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Marc Mancini
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی
Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی

Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Li Wei
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه اقتصادی
Economic Development
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه اقتصادی

Economic Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael P. Todaro and Stephen Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت برای کاربران حرفه ای: چگونه برنامه ریزی، پیاده سازی، و مدیریت برنامه امنیت شرکت شما
Security for Business Professionals: How to Plan, Implement, and Manage Your Company's Security Program
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت برای کاربران حرفه ای: چگونه برنامه ریزی، پیاده سازی، و مدیریت برنامه امنیت شرکت شما

Security for Business Professionals: How to Plan, Implement, and Manage Your Company's Security Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bradley A. Wayland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی و ورزش در فیبروز کیستیک
Diet and Exercise in Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی و ورزش در فیبروز کیستیک

Diet and Exercise in Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر