موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان
Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان

Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary V. Solanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتقای فضیلت:  از  دیدگاه فلسفه، کلام، و روانشناسی
Cultivating Virtue: Perspectives from Philosophy, Theology, and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتقای فضیلت: از دیدگاه فلسفه، کلام، و روانشناسی

Cultivating Virtue: Perspectives from Philosophy, Theology, and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nancy E. Snow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکروکوگنیشن
Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکروکوگنیشن

Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bryce Huebner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی
The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی

The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Brian Paltridge and Aek Phakiti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی
A Companion to the Classification of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی

A Companion to the Classification of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John E. Cooper and Norman Sartorius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مقصد فروش
Selling Destinations
نام کتاب:

دانلود کتاب مقصد فروش

Selling Destinations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Marc Mancini
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی
Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی

Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Li Wei
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه اقتصادی
Economic Development
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه اقتصادی

Economic Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael P. Todaro and Stephen Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت برای کاربران حرفه ای: چگونه برنامه ریزی، پیاده سازی، و مدیریت برنامه امنیت شرکت شما
Security for Business Professionals: How to Plan, Implement, and Manage Your Company's Security Program
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت برای کاربران حرفه ای: چگونه برنامه ریزی، پیاده سازی، و مدیریت برنامه امنیت شرکت شما

Security for Business Professionals: How to Plan, Implement, and Manage Your Company's Security Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bradley A. Wayland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی و ورزش در فیبروز کیستیک
Diet and Exercise in Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی و ورزش در فیبروز کیستیک

Diet and Exercise in Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Emmelkamp and Thomas Ehring
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بانکداری اسلامی و سرمایه گذاری
The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب بانکداری اسلامی و سرمایه گذاری

The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Yahia Abdul-Rahman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان
Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان

Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemary Crouch and Vivyan Alers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی فیزیکی جغرافیا
Exploring Physical Geography
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی فیزیکی جغرافیا

Exploring Physical Geography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Stephen Reynolds, Robert Rohli and Julia Johnson (Autho
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 250 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین سوالات GRE
Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین سوالات GRE

Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Educational Testing Service
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش
Personality: Theory and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش

Personality: Theory and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابل ریسک اعتباری و تنظیم ارزش اعتباری: چالش مداوم برای بازارهای مالی جهانی
Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment: A Continuing Challenge for Global Financial Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابل ریسک اعتباری و تنظیم ارزش اعتباری: چالش مداوم برای بازارهای مالی جهانی

Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment: A Continuing Challenge for Global Financial Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jon Gregory
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی عملی توسعه پایدار : چگونه برای به دست آوردن مزیت رقابتی
Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی عملی توسعه پایدار : چگونه برای به دست آوردن مزیت رقابتی

Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nikos Avlonas and George P. Nassos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیش بینی کسب و کار
Predictive Business Analytics: Forward Looking Capabilities to Improve Business Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیش بینی کسب و کار

Predictive Business Analytics: Forward Looking Capabilities to Improve Business Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lawrence Maisel and Gary Cokins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان
The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان

The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beatrice Beebe and Frank M. Lachmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر