موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Emmelkamp and Thomas Ehring
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بانکداری اسلامی و سرمایه گذاری
The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب بانکداری اسلامی و سرمایه گذاری

The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Yahia Abdul-Rahman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان
Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان

Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemary Crouch and Vivyan Alers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی فیزیکی جغرافیا
Exploring Physical Geography
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی فیزیکی جغرافیا

Exploring Physical Geography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Stephen Reynolds, Robert Rohli and Julia Johnson (Autho
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 250 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین سوالات GRE
Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین سوالات GRE

Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Educational Testing Service
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش
Personality: Theory and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش

Personality: Theory and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابل ریسک اعتباری و تنظیم ارزش اعتباری: چالش مداوم برای بازارهای مالی جهانی
Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment: A Continuing Challenge for Global Financial Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابل ریسک اعتباری و تنظیم ارزش اعتباری: چالش مداوم برای بازارهای مالی جهانی

Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment: A Continuing Challenge for Global Financial Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jon Gregory
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی عملی توسعه پایدار : چگونه برای به دست آوردن مزیت رقابتی
Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی عملی توسعه پایدار : چگونه برای به دست آوردن مزیت رقابتی

Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nikos Avlonas and George P. Nassos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیش بینی کسب و کار
Predictive Business Analytics: Forward Looking Capabilities to Improve Business Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیش بینی کسب و کار

Predictive Business Analytics: Forward Looking Capabilities to Improve Business Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lawrence Maisel and Gary Cokins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان
The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان

The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beatrice Beebe and Frank M. Lachmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه داری یونان در بحران
Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه داری یونان در بحران

Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stavros Mavroudeas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست اجتماعی ایالات متحده
The Oxford Handbook of U.S. Social Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست اجتماعی ایالات متحده

The Oxford Handbook of U.S. Social Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Daniel Beland , Christopher Howard and Kimberly J. Morgan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایدهآلیسم کهن آلمانی
Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze
نام کتاب:

دانلود کتاب ایدهآلیسم کهن آلمانی

Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Frederick C. Beiser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند علم اعصاب روان
From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب روند علم اعصاب روان

From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aikaterini Fotopoulou , Donald Pfaff and Martin A. Conway
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت
Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت

Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerry M. Burger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی کودک
Child Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی کودک

Child Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur E. Jongsma Jr., L. Mark Peterson and William P. McInnis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان
Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان

Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George I. Papakostas and Maurizio Fava
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلال دوقطبی (بای پولار)
BipolART: Art and Bipolar Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دوقطبی (بای پولار)

BipolART: Art and Bipolar Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denys N. Wheatley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم انسان شناسی
Design Anthropology: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب علم انسان شناسی

Design Anthropology: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Wendy Gunn, Ton Otto and Rachel Charlotte Smith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره
Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره

Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tracy Prout and Melanie Wadkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر