موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرمایه گذاری بانکی: ارزش گذاری، خرید سهم قوی، و ترکیب و ادغام
Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری بانکی: ارزش گذاری، خرید سهم قوی، و ترکیب و ادغام

Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joshua Rosenbaum , Joshua Pearl , Joshua Harris and Joseph R. Perella
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوسانات تجارت
Volatility Trading
نام کتاب:

دانلود کتاب نوسانات تجارت

Volatility Trading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Euan Sinclair
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرس: عوارض نوروفیزیولوژیک در مغز
The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس: عوارض نوروفیزیولوژیک در مغز

The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cheryl D. Conrad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology: Sociological Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology: Sociological Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David E. Rohall, Melissa A. Milkie and Jeffrey W. Lucas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیزوفرنیا (اسكیزوفرنی‌)
Schizophrenia
نام کتاب:

دانلود کتاب شیزوفرنیا (اسكیزوفرنی‌)

Schizophrenia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ming T. Tsuang , Stephen V. Faraone and Stephen J. Glatt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان و درد
Mental Health and Pain: Somatic and Psychiatric Components of Pain in Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان و درد

Mental Health and Pain: Somatic and Psychiatric Components of Pain in Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Serge Marchand, Djéa Saravane, Isabelle Gaumond
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اوراق قرضه آلمان: بررسی اجمالی و تحلیل خطر و خطرپذیری Pfandbriefe
German Covered Bonds: Overview and Risk Analysis of Pfandbriefe
نام کتاب:

دانلود کتاب اوراق قرضه آلمان: بررسی اجمالی و تحلیل خطر و خطرپذیری Pfandbriefe

German Covered Bonds: Overview and Risk Analysis of Pfandbriefe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ralf Werner and Manuela Spangler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی
The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی

The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Verhaeghen , Christopher Hertzog
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز دوزبانه
The Bilingual Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز دوزبانه

The Bilingual Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arturo E. Hernandez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیحیت و اقتصاد
The Oxford Handbook of Christianity and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیحیت و اقتصاد

The Oxford Handbook of Christianity and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Oslington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم سنگین
Thick Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم سنگین

Thick Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Simon Kirchin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتحادیه ها، بانک های مرکزی، و EMU: کار نهادهای بازار و ادغام پولی در اروپا
Unions, Central Banks, and EMU: Labour Market Institutions and Monetary Integration in Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب اتحادیه ها، بانک های مرکزی، و EMU: کار نهادهای بازار و ادغام پولی در اروپا

Unions, Central Banks, and EMU: Labour Market Institutions and Monetary Integration in Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bob Hancke
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایش، سنجش، و نمایان: ارائه های حسی مشخص و محتوا های آنها
Showing, Sensing, and Seeming: Distinctively Sensory Representations and their Contents
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایش، سنجش، و نمایان: ارائه های حسی مشخص و محتوا های آنها

Showing, Sensing, and Seeming: Distinctively Sensory Representations and their Contents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dominic Gregory
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری سازمانی: دیدگاه مدرن، نمادین، و پست مدرن
Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری سازمانی: دیدگاه مدرن، نمادین، و پست مدرن

Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mary Jo Hatch and Ann L. Cunliffe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدای جدید مشتری
Customer's New Voice: Extreme Relevancy and Experience through Volunteered Customer Information
نام کتاب:

دانلود کتاب صدای جدید مشتری

Customer's New Voice: Extreme Relevancy and Experience through Volunteered Customer Information
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John S. McKean
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط: نحوه استفاده از اطلاعات و تجربه در زمینه بازاریابی به ایجاد مشتریان دراز مدت
Connect: How to Use Data and Experience Marketing to Create Lifetime Customers
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط: نحوه استفاده از اطلاعات و تجربه در زمینه بازاریابی به ایجاد مشتریان دراز مدت

Connect: How to Use Data and Experience Marketing to Create Lifetime Customers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lars Birkholm Petersen, Ron Person , Christopher Nash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بودجه کسب و کار مشتری: شروع، سرمایه گذاری، و یا رشد شرکت خود  با سرمایه مشتریان خود
The Customer-Funded Business: Start, Finance, or Grow Your Company with Your Customers' Cash
نام کتاب:

دانلود کتاب بودجه کسب و کار مشتری: شروع، سرمایه گذاری، و یا رشد شرکت خود با سرمایه مشتریان خود

The Customer-Funded Business: Start, Finance, or Grow Your Company with Your Customers' Cash
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Mullins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات بزرگ، نوآوری بزرگ:  فعال کردن رقابتی متمایز از طریق کسب و کار
Big Data, Big Innovation: Enabling Competitive Differentiation through Business
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات بزرگ، نوآوری بزرگ: فعال کردن رقابتی متمایز از طریق کسب و کار

Big Data, Big Innovation: Enabling Competitive Differentiation through Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Evan Stubbs
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت برنامه برای بهبود نتایج کسب و کار
Program Management for Improved Business Results
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت برنامه برای بهبود نتایج کسب و کار

Program Management for Improved Business Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Russ Martinelli , James M. Waddell , Tim Rahschulte
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم خدمات: مبانی مهندسی و مدیریت خدمات
Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب علم خدمات: مبانی مهندسی و مدیریت خدمات

Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robin G. Qiu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر