موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب صدای جدید مشتری
Customer's New Voice: Extreme Relevancy and Experience through Volunteered Customer Information
نام کتاب:

دانلود کتاب صدای جدید مشتری

Customer's New Voice: Extreme Relevancy and Experience through Volunteered Customer Information
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John S. McKean
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط: نحوه استفاده از اطلاعات و تجربه در زمینه بازاریابی به ایجاد مشتریان دراز مدت
Connect: How to Use Data and Experience Marketing to Create Lifetime Customers
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط: نحوه استفاده از اطلاعات و تجربه در زمینه بازاریابی به ایجاد مشتریان دراز مدت

Connect: How to Use Data and Experience Marketing to Create Lifetime Customers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lars Birkholm Petersen, Ron Person , Christopher Nash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بودجه کسب و کار مشتری: شروع، سرمایه گذاری، و یا رشد شرکت خود  با سرمایه مشتریان خود
The Customer-Funded Business: Start, Finance, or Grow Your Company with Your Customers' Cash
نام کتاب:

دانلود کتاب بودجه کسب و کار مشتری: شروع، سرمایه گذاری، و یا رشد شرکت خود با سرمایه مشتریان خود

The Customer-Funded Business: Start, Finance, or Grow Your Company with Your Customers' Cash
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Mullins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات بزرگ، نوآوری بزرگ:  فعال کردن رقابتی متمایز از طریق کسب و کار
Big Data, Big Innovation: Enabling Competitive Differentiation through Business
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات بزرگ، نوآوری بزرگ: فعال کردن رقابتی متمایز از طریق کسب و کار

Big Data, Big Innovation: Enabling Competitive Differentiation through Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Evan Stubbs
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت برنامه برای بهبود نتایج کسب و کار
Program Management for Improved Business Results
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت برنامه برای بهبود نتایج کسب و کار

Program Management for Improved Business Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Russ Martinelli , James M. Waddell , Tim Rahschulte
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم خدمات: مبانی مهندسی و مدیریت خدمات
Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب علم خدمات: مبانی مهندسی و مدیریت خدمات

Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robin G. Qiu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه کامل روان درمانی بزرگسالان
The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner: Includes DSM-5 Updates
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه کامل روان درمانی بزرگسالان

The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner: Includes DSM-5 Updates
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur E. Jongsma Jr. , L. Mark Peterson and Timothy J. Bruce
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روانشناسی: دروازه به ذهن و رفتار
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior, 13th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روانشناسی: دروازه به ذهن و رفتار

Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior, 13th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Coon and John O. Mitterer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 52.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مالی در داروسازی
Financial Analysis in Pharmacy Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مالی در داروسازی

Financial Analysis in Pharmacy Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Keith N. Herist , Brent L. Rollins and Perri Matthew
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی قشر پری فرونتال مغز: آناتومی، تکامل، و منشاء بینش
The Neurobiology of the Prefrontal Cortex: Anatomy, Evolution, and the Origin of Insight
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی قشر پری فرونتال مغز: آناتومی، تکامل، و منشاء بینش

The Neurobiology of the Prefrontal Cortex: Anatomy, Evolution, and the Origin of Insight
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard E. Passingham and Steven P. Wise
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندانی در زبان انگلیسی: خطرات زبان انگلیسی به عنوان زبان پیش فرض
Imprisoned in English: The Hazards of English as a Default Language
نام کتاب:

دانلود کتاب زندانی در زبان انگلیسی: خطرات زبان انگلیسی به عنوان زبان پیش فرض

Imprisoned in English: The Hazards of English as a Default Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anna Wierzbicka
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت توسعه پایدار در صنعت مهمان نوازی و  گردشگری: الگوها و دستورالعمل ها برای آینده
Managing Sustainability in the Hospitality and Tourism Industry: Paradigms and Directions for the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت توسعه پایدار در صنعت مهمان نوازی و گردشگری: الگوها و دستورالعمل ها برای آینده

Managing Sustainability in the Hospitality and Tourism Industry: Paradigms and Directions for the Future
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Vinnie Jauhari
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالات در نظریه اخلاقی اسپینوزا
Essays on Spinoza's Ethical Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالات در نظریه اخلاقی اسپینوزا

Essays on Spinoza's Ethical Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matthew J. Kisner and Andrew Youpa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عمومی در کشورهای کمونیست
Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عمومی در کشورهای کمونیست

Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Saltanat Liebert, Stephen E. Condrey and Dmitry Goncharov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Myers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 62.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر از طریق آموزش مبتنی بر پروژه
Thinking Through Project-Based Learning: Guiding Deeper Inquiry
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر از طریق آموزش مبتنی بر پروژه

Thinking Through Project-Based Learning: Guiding Deeper Inquiry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jane I. Krauss, Suzanne K. Boss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرور گواهینامه CCRN بزرگسالان: تفکر در سوالات، آموزش با منطق
Adult CCRN Certification Review: Think in Questions, Learn by Rationale
نام کتاب:

دانلود کتاب مرور گواهینامه CCRN بزرگسالان: تفکر در سوالات، آموزش با منطق

Adult CCRN Certification Review: Think in Questions, Learn by Rationale
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Kendra Menzies Kent RN MS CCRN CNRN RN-BC
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحلیلی در ورزش
Analytic Methods in Sports: Using Mathematics and Statistics to Understand Data from Baseball, Football, Basketball, and Other Sports
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحلیلی در ورزش

Analytic Methods in Sports: Using Mathematics and Statistics to Understand Data from Baseball, Football, Basketball, and Other Sports
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Thomas A. Severini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در جستجوی جین آستن: زبان نامه
In Search of Jane Austen: The Language of the Letters
نام کتاب:

دانلود کتاب در جستجوی جین آستن: زبان نامه

In Search of Jane Austen: The Language of the Letters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ingrid Tieken-Boon van Ostade
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تعهد کار، انگیزه، و نظریه خود تعیین
The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تعهد کار، انگیزه، و نظریه خود تعیین

The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marylene Gagne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر