موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مطالعات موردی در امور مالی
Case Studies in Finance: Managing for Corporate Value Creation
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در امور مالی

Case Studies in Finance: Managing for Corporate Value Creation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robert Bruner , Kenneth Eades , Michael Schill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجرت نیروی کار ماهر در بازار کار جهانی
High-Skilled Immigration in a Global Labor Market
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجرت نیروی کار ماهر در بازار کار جهانی

High-Skilled Immigration in a Global Labor Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Barry R. Chiswick, Sarit Cohen-Goldner , Joseph F. Ferrie, Volker Grossmann , James F. Hollifield, Martin Kahanec, Pramod Khadka , Linda G. Lesky , B Lindsay Lowell , James Ted McDonald , Paul W. Miller, David Stadelmann , Casey Warman , Yoram Weiss , Carole J. Wilson, Christopher Worswick , Klaus F. Zimmermann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر در مورد آموزش عالیه (تحصیلات تکمیلی)
Thinking about Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر در مورد آموزش عالیه (تحصیلات تکمیلی)

Thinking about Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Paul Gibbs and Ronald Barnett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه روانپزشکی: ارزیابی و تشخیص
The Psychiatric Interview: Evaluation and Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه روانپزشکی: ارزیابی و تشخیص

The Psychiatric Interview: Evaluation and Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Allan Tasman, Jerald Kay , Robert Ursano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی سردرد
The Neuropsychiatry of Headache
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی سردرد

The Neuropsychiatry of Headache
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark W. Green and Philip R. Muskin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانپزشکی عصبی صرع
The Neuropsychiatry of Epilepsy
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عصبی صرع

The Neuropsychiatry of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Trimble , Bettina Schmitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان
Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان

Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip G. Janicak , Stephen R. Marder, Rajiv Tandon , Morris Goldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر
Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر

Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven M. Southwick , Brett T. Litz, Dennis Charney, Matthew J. Friedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی:  دینامیک توسعه حرفه ای معاصر
Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
نام کتاب:

دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی: دینامیک توسعه حرفه ای معاصر

Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melinde Coetzee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی آینده مالی شما: کتاب راهنما جامع به رشد ارزش خالص شما
Plan Your Financial Future: A Comprehensive Guidebook to Growing Your Net Worth
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی آینده مالی شما: کتاب راهنما جامع به رشد ارزش خالص شما

Plan Your Financial Future: A Comprehensive Guidebook to Growing Your Net Worth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Keith Fevurly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه
Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه

Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart J. Youngner , Gerrit K. Kimsma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و بلایا
Mental Health and Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و بلایا

Mental Health and Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Yuval Neria MD , Sandro Galea MD and Fran H. Norris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی انتخاب برد سهام: بازنویسی فرمول
How to Choose Winning Stocks: Rewriting Formula
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی انتخاب برد سهام: بازنویسی فرمول

How to Choose Winning Stocks: Rewriting Formula
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: G B R K Prasad
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار بازار در حال ظهور و توسعه بازار
Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار بازار در حال ظهور و توسعه بازار

Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: H. Kent Baker and Halil Kiymaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم مجدد مدیریت: سازماندهی برای اثربخشی پایدار
Management Reset: Organizing for Sustainable Effectiveness
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم مجدد مدیریت: سازماندهی برای اثربخشی پایدار

Management Reset: Organizing for Sustainable Effectiveness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edward E. Lawler III , Christopher G. Worley , David Creelman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند سرمایه گذاری : روش مبتنی بر قوانین مدیریت پول
Investing with the Trend: A Rules-based Approach to Money Management
نام کتاب:

دانلود کتاب روند سرمایه گذاری : روش مبتنی بر قوانین مدیریت پول

Investing with the Trend: A Rules-based Approach to Money Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gregory L. Morris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مقدماتی: رویکرد مدرن
Introductory Econometrics: A Modern Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مقدماتی: رویکرد مدرن

Introductory Econometrics: A Modern Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeffrey M. Wooldridge
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی
Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی

Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Andrea Fava and Chiara Ruini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری در نوک انگشتان شما
Accounting At Your Fingertips, 2e
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری در نوک انگشتان شما

Accounting At Your Fingertips, 2e
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: George R. Murray and Kathleen Murray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازنگری بودجه از  صندوق های تامینی
Reconsidering Funds of Hedge Funds
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنگری بودجه از صندوق های تامینی

Reconsidering Funds of Hedge Funds
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Greg N. Gregoriou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر