موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان
Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان

Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip G. Janicak , Stephen R. Marder, Rajiv Tandon , Morris Goldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر
Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر

Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven M. Southwick , Brett T. Litz, Dennis Charney, Matthew J. Friedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی:  دینامیک توسعه حرفه ای معاصر
Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
نام کتاب:

دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی: دینامیک توسعه حرفه ای معاصر

Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melinde Coetzee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی آینده مالی شما: کتاب راهنما جامع به رشد ارزش خالص شما
Plan Your Financial Future: A Comprehensive Guidebook to Growing Your Net Worth
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی آینده مالی شما: کتاب راهنما جامع به رشد ارزش خالص شما

Plan Your Financial Future: A Comprehensive Guidebook to Growing Your Net Worth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Keith Fevurly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه
Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه

Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart J. Youngner , Gerrit K. Kimsma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و بلایا
Mental Health and Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و بلایا

Mental Health and Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Yuval Neria MD , Sandro Galea MD and Fran H. Norris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی انتخاب برد سهام: بازنویسی فرمول
How to Choose Winning Stocks: Rewriting Formula
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی انتخاب برد سهام: بازنویسی فرمول

How to Choose Winning Stocks: Rewriting Formula
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: G B R K Prasad
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار بازار در حال ظهور و توسعه بازار
Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار بازار در حال ظهور و توسعه بازار

Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: H. Kent Baker and Halil Kiymaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم مجدد مدیریت: سازماندهی برای اثربخشی پایدار
Management Reset: Organizing for Sustainable Effectiveness
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم مجدد مدیریت: سازماندهی برای اثربخشی پایدار

Management Reset: Organizing for Sustainable Effectiveness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edward E. Lawler III , Christopher G. Worley , David Creelman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند سرمایه گذاری : روش مبتنی بر قوانین مدیریت پول
Investing with the Trend: A Rules-based Approach to Money Management
نام کتاب:

دانلود کتاب روند سرمایه گذاری : روش مبتنی بر قوانین مدیریت پول

Investing with the Trend: A Rules-based Approach to Money Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gregory L. Morris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مقدماتی: رویکرد مدرن
Introductory Econometrics: A Modern Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مقدماتی: رویکرد مدرن

Introductory Econometrics: A Modern Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeffrey M. Wooldridge
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی
Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی

Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Andrea Fava and Chiara Ruini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری در نوک انگشتان شما
Accounting At Your Fingertips, 2e
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری در نوک انگشتان شما

Accounting At Your Fingertips, 2e
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: George R. Murray and Kathleen Murray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازنگری بودجه از  صندوق های تامینی
Reconsidering Funds of Hedge Funds
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنگری بودجه از صندوق های تامینی

Reconsidering Funds of Hedge Funds
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Greg N. Gregoriou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی
Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی

Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Baron , Claudia L. Reardon and Steven H. Baron
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاس سفر
The Traveling Photographer: A Guide to Great Travel Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاس سفر

The Traveling Photographer: A Guide to Great Travel Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Sandra Petrowitz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 146.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هند
India: In Word and Image
نام کتاب:

دانلود کتاب هند

India: In Word and Image
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Eric Meola
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 101.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موثرترین روش‌ها برای بالا بردن انرژی‌ شما
The Most Effective Ways on Earth to Boost Your Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب موثرترین روش‌ها برای بالا بردن انرژی‌ شما

The Most Effective Ways on Earth to Boost Your Energy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Jonny Bowden
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 114.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوچرخه‌سواری؛ راهنمای تصویری انتخاب، تعمیر، نگهداری و راه‌اندازی دوچرخه
Bicycling: A Reintroduction
نام کتاب:

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری؛ راهنمای تصویری انتخاب، تعمیر، نگهداری و راه‌اندازی دوچرخه

Bicycling: A Reintroduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Karen Ruth
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 94.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش گام به گام زبان فرانسه
Easy French STEP-BY-STEP
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش گام به گام زبان فرانسه

Easy French STEP-BY-STEP
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Myrna Bell Rochester
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر