موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته
Thinking, Fast and Slow
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته

Thinking, Fast and Slow
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Kahneman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان انگلیسی در تجارت
Business English
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان انگلیسی در تجارت

Business English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Mary Ellen Guffey , Carolyn M. Seefer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی ماجراجویانه ورزشی
Adventure Sports Photography: Creating Dramatic Images in Wild Places
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی ماجراجویانه ورزشی

Adventure Sports Photography: Creating Dramatic Images in Wild Places
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Tom Bol
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنگ‌های زیرپا؛ راهنمای نوشتن جملات و پارگراف‌ها
Stepping Stones: A Guided Approach to Writing Sentences and Paragraphs
نام کتاب:

دانلود کتاب سنگ‌های زیرپا؛ راهنمای نوشتن جملات و پارگراف‌ها

Stepping Stones: A Guided Approach to Writing Sentences and Paragraphs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Chris Juzwiak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بدنسازی در چهار ساعت
The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman
نام کتاب:

دانلود کتاب بدنسازی در چهار ساعت

The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Timothy Ferriss
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری آسان افعال زبان فرانسه
French Verbs Made Simple(r)
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری آسان افعال زبان فرانسه

French Verbs Made Simple(r)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Brodsky
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین و تدارکات
Logistics and Supply Chain Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین و تدارکات

Logistics and Supply Chain Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Martin Christopher
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و هنر
Management and the Arts
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و هنر

Management and the Arts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William James Byrnes
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست‌جهان‌ها؛ مقالاتی درزمینه انسان‌شناسی وجودی
Lifeworlds: Essays in Existential Anthropology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست‌جهان‌ها؛ مقالاتی درزمینه انسان‌شناسی وجودی

Lifeworlds: Essays in Existential Anthropology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Michael Jackson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست‌روانشناسی
Biopsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست‌روانشناسی

Biopsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John P.J. Pinel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طریق فیلسوف ها؛ تفکر انتقادی درباره ایده‌های عمیق
The Philosopher's Way: Thinking Critically About Profound Ideas
نام کتاب:

دانلود کتاب طریق فیلسوف ها؛ تفکر انتقادی درباره ایده‌های عمیق

The Philosopher's Way: Thinking Critically About Profound Ideas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Chaffee
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 64.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن و خواندن درطول برنامه درسی)
Writing and Reading Across the Curriculum
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن و خواندن درطول برنامه درسی)

Writing and Reading Across the Curriculum
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Laurence Behrens , Leonard J. Rosen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک گرامر زبان انگلیسی
Understanding English Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب درک گرامر زبان انگلیسی

Understanding English Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martha J. Kolln, Robert W. Funk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)
Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
نام کتاب:

دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)

Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas T. Kenrick , Noah J. Goldstein and Sanford L. Braver
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد دیکشنری تصویری انگلیسی به اسپانیایی: فرهنگ لغت دو زبانه
Oxford Picture Dictionary English-Spanish: Bilingual Dictionary for Spanish speaking teenage and adult students of English
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد دیکشنری تصویری انگلیسی به اسپانیایی: فرهنگ لغت دو زبانه

Oxford Picture Dictionary English-Spanish: Bilingual Dictionary for Spanish speaking teenage and adult students of English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 49.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کسب یک زندگی، نه یک شغل؛ آنچه را که به آن علاقه‌مند هستید و در آن استعداد دارید
Get a Life, Not a Job: Do What You Love and Let Your Talents Work For You
نام کتاب:

دانلود کتاب کسب یک زندگی، نه یک شغل؛ آنچه را که به آن علاقه‌مند هستید و در آن استعداد دارید

Get a Life, Not a Job: Do What You Love and Let Your Talents Work For You
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paula Caligiuri PhD
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استراتژیک
Strategic Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک

Strategic Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Fred R. David
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه مدیریت عملیات
The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of Operations Management Terms and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه مدیریت عملیات

The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of Operations Management Terms and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Arthur V. Hill
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر نقش رهبری در مدیریت پروژ
Mastering the Leadership Role in Project Management: Practices that Deliver Remarkable Results
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر نقش رهبری در مدیریت پروژ

Mastering the Leadership Role in Project Management: Practices that Deliver Remarkable Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Alexander Laufer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر