موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت
Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت

Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luciano L'Abate
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
Anxiety Disorders in Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان

Anxiety Disorders in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wendy K. Silverman and Andy P. Field
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ریاضیات برای اقتصاد
An Introduction to Mathematics for Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ریاضیات برای اقتصاد

An Introduction to Mathematics for Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Akihito Asano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی
A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی

A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph Sadek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنون مذاکرات برنده-برنده: توسعه طرز فکر، مهارت و رفتار  مذاکره کنندگان (مهارت های موفقیت سری)
Win-Win Negotiation Techniques : Develop the mindset, skills and behaviours of winning negotiators
نام کتاب:

دانلود کتاب فنون مذاکرات برنده-برنده: توسعه طرز فکر، مهارت و رفتار مذاکره کنندگان (مهارت های موفقیت سری)

Win-Win Negotiation Techniques : Develop the mindset, skills and behaviours of winning negotiators
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Goldwich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعاتی بر زبان آلمانی
Studies on German-Language Islands
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعاتی بر زبان آلمانی

Studies on German-Language Islands
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael T. Putnam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار مدیریت پروژه، کارگاه‌ها و مشاوره
Tools for Project Management, Workshops and Consulting: A Must-Have Compendium of Essential Tools and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار مدیریت پروژه، کارگاه‌ها و مشاوره

Tools for Project Management, Workshops and Consulting: A Must-Have Compendium of Essential Tools and Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nicolai Andler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزه‌های رهبری سیستمایک؛ مدیریت برای حرفه‌ای‌ها
Leadership - What Really Matters: A Handbook on Systemic Leadership
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزه‌های رهبری سیستمایک؛ مدیریت برای حرفه‌ای‌ها

Leadership - What Really Matters: A Handbook on Systemic Leadership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Daniel F. Pinnow
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر بیان افکار برای واژه ها
The Elements of Expression: Putting Thoughts into Words, Revised and Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر بیان افکار برای واژه ها

The Elements of Expression: Putting Thoughts into Words, Revised and Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Arthur Plotnik and Jessica Morell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دانش مدیریت پروژه
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دانش مدیریت پروژه

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Project Management Institute
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماده‌سازی استاد بزرگ: بازی استراتژیک
Grandmaster Preparation: Strategic Play
نام کتاب:

دانلود کتاب آماده‌سازی استاد بزرگ: بازی استراتژیک

Grandmaster Preparation: Strategic Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jacob Aagaard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 روش برای بهبود مهارت‌های ارائه شما به‌زبان انگلیسی
50 Ways to Improve Your Presentation Skills in English
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 روش برای بهبود مهارت‌های ارائه شما به‌زبان انگلیسی

50 Ways to Improve Your Presentation Skills in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bob Dignen
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به قبرس
The Rough Guide to Cyprus
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به قبرس

The Rough Guide to Cyprus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Marc Dubin and Rough Guides
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناگهان در صدر؛ موفقیت فراگیر
Suddenly in Charge: Managing Up, Managing Down, Succeeding All Around
نام کتاب:

دانلود کتاب ناگهان در صدر؛ موفقیت فراگیر

Suddenly in Charge: Managing Up, Managing Down, Succeeding All Around
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Roberta Chinsky Matuson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش
Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش

Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: W. David Pierce, Carl D. Cheney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به آرژانتین
The Rough Guide to Argentina
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به آرژانتین

The Rough Guide to Argentina
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lucy Phillips, Rosalba O'Brien , Andrew Benson , Danny Aeberhard , Clemmy Manzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن
The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن

The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian Jarrett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق: راهنمای عملی برای انجام پروژه تحقیقات
Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق: راهنمای عملی برای انجام پروژه تحقیقات

Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Catherine Dawson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید
Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید

Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marion Field
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره‌المعارف تمرینات کششی
Stretching Exercises Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره‌المعارف تمرینات کششی

Stretching Exercises Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Oscar Moran and Isabel Arechabala
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر