موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید
Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید

Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marion Field
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره‌المعارف تمرینات کششی
Stretching Exercises Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره‌المعارف تمرینات کششی

Stretching Exercises Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Oscar Moran and Isabel Arechabala
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تناسب اندام مرکزی
Core Fitness
نام کتاب:

دانلود کتاب تناسب اندام مرکزی

Core Fitness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Paul Collins
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک تمرینات شنا
Techinque Swim Workouts
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک تمرینات شنا

Techinque Swim Workouts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Blythe Lucero
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آسان سفر به کشور ایرلند 2014
Frommer's Easy Guide to Ireland 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آسان سفر به کشور ایرلند 2014

Frommer's Easy Guide to Ireland 2014
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Jack Jewers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  7 هفته برای 300 حرکت متوالی درازنشست
7 Weeks to 300 Sit-Ups: Strengthen and Sculpt Your Abs, Back, Core and Obliques by Training to Do 300 Consecutive Sit-Ups
نام کتاب:

دانلود کتاب 7 هفته برای 300 حرکت متوالی درازنشست

7 Weeks to 300 Sit-Ups: Strengthen and Sculpt Your Abs, Back, Core and Obliques by Training to Do 300 Consecutive Sit-Ups
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Brett Stewart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 7 هفته برای کسب 10 پوند عضله
7 Weeks to 10 Pounds of Muscle: The Complete Day-by-Day Program to Pack on Lean, Healthy Muscle Mass
نام کتاب:

دانلود کتاب 7 هفته برای کسب 10 پوند عضله

7 Weeks to 10 Pounds of Muscle: The Complete Day-by-Day Program to Pack on Lean, Healthy Muscle Mass
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Brett Stewart , Jason Warner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند
Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند

Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary Klein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما
It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
نام کتاب:

دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما

It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol A. Fleming
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت کلمات
The Power of Words: Learning Vocabulary in Grades 4-9
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت کلمات

The Power of Words: Learning Vocabulary in Grades 4-9
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Scott C. Greenwood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس
Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس

Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Deanne A. Crone, Leanne S. Hawken, Robert H. Horner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسیدن به اهداف، سریع‌تر از آنچه که تا به حال فکر می‌کردید
Goals!: How to Get Everything You Want -- Faster Than You Ever Thought Possible
نام کتاب:

دانلود کتاب رسیدن به اهداف، سریع‌تر از آنچه که تا به حال فکر می‌کردید

Goals!: How to Get Everything You Want -- Faster Than You Ever Thought Possible
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Brian Tracy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع واژگان زبان آلمانی
The Everything German Phrase Book
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع واژگان زبان آلمانی

The Everything German Phrase Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edward Swick
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ
Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ

Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Heidi Grant Halvorson Ph.D., E. Tory Higgins Ph.D.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیریت رابطه با کارفرما
Working for You Isn't Working for Me: The Ultimate Guide to Managing Your Boss
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیریت رابطه با کارفرما

Working for You Isn't Working for Me: The Ultimate Guide to Managing Your Boss
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Katherine Crowley and Kathi Elster
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین جدید وزنه‌بردای برای ماهیچه‌های شکمی
The New Rules of Lifting for Abs: A Myth-Busting Fitness Plan for Men and Women who Want a Strong Core and a Pain-Free Back
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین جدید وزنه‌بردای برای ماهیچه‌های شکمی

The New Rules of Lifting for Abs: A Myth-Busting Fitness Plan for Men and Women who Want a Strong Core and a Pain-Free Back
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Lou Schuler and Alwyn Cosgrove
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پاسخ‌های روانشناسی
The Handy Psychology Answer Book
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پاسخ‌های روانشناسی

The Handy Psychology Answer Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa J Cohen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 501 سوال درک مطلب
501 Reading Comprehension Questions 4th (fourth) edition Text Only
نام کتاب:

دانلود کتاب 501 سوال درک مطلب

501 Reading Comprehension Questions 4th (fourth) edition Text Only
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: LearningExpress Editors
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوالات بزرگ: آشنایی کوتاه با فلسفه
The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب سوالات بزرگ: آشنایی کوتاه با فلسفه

The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل پیانو و کیبورد به‌زبان ساده
Piano and Keyboard All-in-One For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل پیانو و کیبورد به‌زبان ساده

Piano and Keyboard All-in-One For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Hal Leonard Corporation , Holly Day , Jerry Kovarksy, David Pearl , Michael Pilhofer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر