موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین نوشتن
English for Academic Research: Writing Exercises
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین نوشتن

English for Academic Research: Writing Exercises
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین دستور زبان
English for Academic Research: Grammar Exercises
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین دستور زبان

English for Academic Research: Grammar Exercises
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه ورزش‌های استقامتی
Endurance Sports Nutrition-3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه ورزش‌های استقامتی

Endurance Sports Nutrition-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Suzanne Girard Eberle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرینات Kettlebell
Kettlebell Training
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرینات Kettlebell

Kettlebell Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Steve Cotter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی
Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی

Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Britt Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای ارائه در همایش های بین المللی
English for Presentations at International Conferences
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای ارائه در همایش های بین المللی

English for Presentations at International Conferences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود مدیریت انتشار خدمات ITIL؛ راهنمای عملی
ITIL Release Management: A Hands-on Guide
نام کتاب:

دانلود مدیریت انتشار خدمات ITIL؛ راهنمای عملی

ITIL Release Management: A Hands-on Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dave Howard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ۹۰ روز تا موفقیت به‌عنوان صاحب یک کسب‌و‌کار کوچک
90 Days to Success as a Small Business Owner
نام کتاب:

دانلود کتاب ۹۰ روز تا موفقیت به‌عنوان صاحب یک کسب‌و‌کار کوچک

90 Days to Success as a Small Business Owner
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Barry Thomsen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به فرانسه
The Rough Guide to France
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به فرانسه

The Rough Guide to France
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: David Abram , Greg Ward
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 68.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل تغذیه ورزشی
The Complete Guide To Sports Nutrition Practical Performance Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل تغذیه ورزشی

The Complete Guide To Sports Nutrition Practical Performance Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Anita Bean
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به فیلیپین
The Rough Guide to the Philippines
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به فیلیپین

The Rough Guide to the Philippines
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: David Dalton , Stephen Keeling
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39.3 مگابایت
قیمت: 2500 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه ورزشی و ورزش: راهنمای عملی
Nutrition for Sport and Exercise: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه ورزشی و ورزش: راهنمای عملی

Nutrition for Sport and Exercise: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: ayley Daries
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتار عالی: راه قدرتمند برای گفتن کلمات روزمره و اصطلاحات
The Well-Spoken Thesaurus: The Most Powerful Ways to Say Everyday Words and Phrases
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتار عالی: راه قدرتمند برای گفتن کلمات روزمره و اصطلاحات

The Well-Spoken Thesaurus: The Most Powerful Ways to Say Everyday Words and Phrases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tom Heehler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیومتریک
Plyometrics
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیومتریک

Plyometrics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Donald A. Chu, Gregory Myer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 54 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم دویدن
Running Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علم دویدن

Running Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Owen Anderson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت اثربخش زمان
Effective Time Management: Using Microsoft Outlook to Organize Your Work and Personal Life
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت اثربخش زمان

Effective Time Management: Using Microsoft Outlook to Organize Your Work and Personal Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Holger Woeltje , Lothar Seiwert
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش در سازمان ها
Training in Organisations
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش در سازمان ها

Training in Organisations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John Talbot
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای مدیریت و اقتصاد
Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای مدیریت و اقتصاد

Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerald Keller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علم ترکیب زبان آلمانی
The Syntax of German
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ترکیب زبان آلمانی

The Syntax of German
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Hubert Haider
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان آلمانی دانشجویی
A Student Grammar of German
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آلمانی دانشجویی

A Student Grammar of German
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Paul Stocker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر