موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصطلاحات کاربردی انگلیسی
English Idioms in Use Advanced with Answers
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات کاربردی انگلیسی

English Idioms in Use Advanced with Answers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Felicity O'Dell and Michael McCarthy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه‌ای بر دستور زبان واژه
An Introduction to Word Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر دستور زبان واژه

An Introduction to Word Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Richard Hudson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان برای معلمان زبان انگلیسی
Grammar for English Language Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان برای معلمان زبان انگلیسی

Grammar for English Language Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martin Parrott
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان کمبریج برای IELTS
Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان کمبریج برای IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Pauline Cullen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی دانشجویی
A Student Grammar of Spanish
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی دانشجویی

A Student Grammar of Spanish
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ron Batchelor
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان فرانسه دانشجویی
A Student Grammar of French
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان فرانسه دانشجویی

A Student Grammar of French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Malcolm Offord
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع دستور زبان فرانسه
A Reference Grammar of French
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع دستور زبان فرانسه

A Reference Grammar of French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. E. Batchelor, M. Chebli-Saadi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت
The Dark Side of Creativity
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت

The Dark Side of Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David H. Cropley , Arthur J. Cropley , James C. Kaufman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد زبان اسپانیایی
Using Spanish: A Guide to Contemporary Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد زبان اسپانیایی

Using Spanish: A Guide to Contemporary Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. E. Batchelor and C. J. Pountain
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان واژگان
Building Vocabulary for College
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان واژگان

Building Vocabulary for College
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. Kent Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زبان اسپانیایی برای پرسنل پزشکی
Basic Spanish for Medical Personnel
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زبان اسپانیایی برای پرسنل پزشکی

Basic Spanish for Medical Personnel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana C. Jarvis and Raquel Lebredo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان اسپانیایی برای خدمات اجتماعی
Spanish for Social Services: Basic Spanish Series
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان اسپانیایی برای خدمات اجتماعی

Spanish for Social Services: Basic Spanish Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana Jarvis and Luis Lebredo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان اسپانیایی از پایه
Basic Spanish: The Basic Spanish Series
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان اسپانیایی از پایه

Basic Spanish: The Basic Spanish Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana C. Jarvis , Raquel Lebredo, Francisco Mena-Ayllon
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار

Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Coon and John O. Mitterer
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر جزیره ونکوور، جزایر Gulf و San Juan
Frommer's Vancouver Island, the Gulf Islands and San Juan Islands
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر جزیره ونکوور، جزایر Gulf و San Juan

Frommer's Vancouver Island, the Gulf Islands and San Juan Islands
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Chris McBeath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به دبی
The Unofficial Guide to Dubai
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به دبی

The Unofficial Guide to Dubai
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Collette Lyons
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به زبان ساده
Learning English as a Foreign Language For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به زبان ساده

Learning English as a Foreign Language For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gavin Dudeney and Nicky Hockly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرالیا
Frommer's Australia 2011
نام کتاب:

دانلود کتاب استرالیا

Frommer's Australia 2011
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lee Mylne , Marc Llewellyn , Ron Crittall, Lee Atkinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طنین‌انداز؛ ایجاد ارتباط قوی و تاثیرگذار با مخاطبان
Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences
نام کتاب:

دانلود کتاب طنین‌انداز؛ ایجاد ارتباط قوی و تاثیرگذار با مخاطبان

Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nancy Duarte
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیلیارد به‌زبان ساده
Pool and Billiards For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیلیارد به‌زبان ساده

Pool and Billiards For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Nicholas Leider
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر