موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون
Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون

Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Prince-Embury , Donald H. Saklofske
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی مدیریت: تکنیک برای ترازبندی و بهبود مستم
Agile Strategy Management: Techniques for Continuous Alignment and Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی مدیریت: تکنیک برای ترازبندی و بهبود مستم

Agile Strategy Management: Techniques for Continuous Alignment and Improvement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Soren Lyngso
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک و شبیه سازی
Risk Management and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک و شبیه سازی

Risk Management and Simulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Aparna Gupta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Uberpreneurs: چگونگی ایجاد کسب و کار جهانی نوآورانه و تبدیل جوامع انسانی
Uberpreneurs: How to Create Innovative Global Businesses and Transform Human Societies
نام کتاب:

دانلود کتاب Uberpreneurs: چگونگی ایجاد کسب و کار جهانی نوآورانه و تبدیل جوامع انسانی

Uberpreneurs: How to Create Innovative Global Businesses and Transform Human Societies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Peter Andrews , Fiona Wood
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی
An Introduction to the History of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی

An Introduction to the History of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: B. R. Hergenhahn , Tracy Henley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته مشترک برنامه درسی
Common Core Curriculum: English
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته مشترک برنامه درسی

Common Core Curriculum: English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Common Core
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون بنفورد: کاربردها در حسابداری قانونی، حسابرسی، و تشخیص تقلب
Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون بنفورد: کاربردها در حسابداری قانونی، حسابرسی، و تشخیص تقلب

Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Mark Nigrini , Joseph T. Wells
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهانی به موازات زمان
The World-Time Parallel: Tense and Modality in Logic and Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی به موازات زمان

The World-Time Parallel: Tense and Modality in Logic and Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: A. A. Rini, M. J. Cresswell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنوب آسیا، استرالیا و جستجو برای ریشه بشر
Southern Asia, Australia and the Search for Human Origins
نام کتاب:

دانلود کتاب جنوب آسیا، استرالیا و جستجو برای ریشه بشر

Southern Asia, Australia and the Search for Human Origins
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Robin Dennell , Martin Porr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هومر اقتصادی
Homer Economicus: The Simpsons and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب هومر اقتصادی

Homer Economicus: The Simpsons and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joshua Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لبه پرتگاه: علت خوانده شدن ادبیات در عصر دیجیتال چیست؟
The Edge of the Precipice: Why Read Literature in the Digital Age?
نام کتاب:

دانلود کتاب لبه پرتگاه: علت خوانده شدن ادبیات در عصر دیجیتال چیست؟

The Edge of the Precipice: Why Read Literature in the Digital Age?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Paul Socken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه کمبریج زبان عاشقانه
The Cambridge History of the Romance Languages: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه کمبریج زبان عاشقانه

The Cambridge History of the Romance Languages: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Martin Maiden, John Charles Smith, Adam Ledgeway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه
Psychiatry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه

Psychiatry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cornelius Katona , Claudia Cooper , Mary Robertson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی
Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی

Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Diana Sisson , Betsy Sisson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشنگری چیست؟
What is Enlightenment? (Kant's Questions)
نام کتاب:

دانلود کتاب روشنگری چیست؟

What is Enlightenment? (Kant's Questions)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Samuel Fleischacker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمدن سریع السیر
The Agile Culture: Leading through Trust and Ownership
نام کتاب:

دانلود کتاب تمدن سریع السیر

The Agile Culture: Leading through Trust and Ownership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Pollyanna Pixton , Paul Gibson , Niel Nickolaisen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی
Marketing Communications: A European Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی

Marketing Communications: A European Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Patrick De Pelsmacker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های اساسی در نظریه مالی
Fundamental Models in Financial Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های اساسی در نظریه مالی

Fundamental Models in Financial Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Doron Peleg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان چیست؟
What is the Human Being? (Kant's Questions)
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان چیست؟

What is the Human Being? (Kant's Questions)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Patrick R. Frierson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک و علوم
Metaphysics of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک و علوم

Metaphysics of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stephen Mumford and Matthew Tugby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر