موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جهانی به موازات زمان
The World-Time Parallel: Tense and Modality in Logic and Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی به موازات زمان

The World-Time Parallel: Tense and Modality in Logic and Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: A. A. Rini, M. J. Cresswell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنوب آسیا، استرالیا و جستجو برای ریشه بشر
Southern Asia, Australia and the Search for Human Origins
نام کتاب:

دانلود کتاب جنوب آسیا، استرالیا و جستجو برای ریشه بشر

Southern Asia, Australia and the Search for Human Origins
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Robin Dennell , Martin Porr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هومر اقتصادی
Homer Economicus: The Simpsons and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب هومر اقتصادی

Homer Economicus: The Simpsons and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joshua Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لبه پرتگاه: علت خوانده شدن ادبیات در عصر دیجیتال چیست؟
The Edge of the Precipice: Why Read Literature in the Digital Age?
نام کتاب:

دانلود کتاب لبه پرتگاه: علت خوانده شدن ادبیات در عصر دیجیتال چیست؟

The Edge of the Precipice: Why Read Literature in the Digital Age?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Paul Socken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه کمبریج زبان عاشقانه
The Cambridge History of the Romance Languages: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه کمبریج زبان عاشقانه

The Cambridge History of the Romance Languages: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Martin Maiden, John Charles Smith, Adam Ledgeway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه
Psychiatry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه

Psychiatry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cornelius Katona , Claudia Cooper , Mary Robertson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی
Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی

Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Diana Sisson , Betsy Sisson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشنگری چیست؟
What is Enlightenment? (Kant's Questions)
نام کتاب:

دانلود کتاب روشنگری چیست؟

What is Enlightenment? (Kant's Questions)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Samuel Fleischacker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمدن سریع السیر
The Agile Culture: Leading through Trust and Ownership
نام کتاب:

دانلود کتاب تمدن سریع السیر

The Agile Culture: Leading through Trust and Ownership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Pollyanna Pixton , Paul Gibson , Niel Nickolaisen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی
Marketing Communications: A European Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی

Marketing Communications: A European Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Patrick De Pelsmacker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های اساسی در نظریه مالی
Fundamental Models in Financial Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های اساسی در نظریه مالی

Fundamental Models in Financial Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Doron Peleg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان چیست؟
What is the Human Being? (Kant's Questions)
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان چیست؟

What is the Human Being? (Kant's Questions)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Patrick R. Frierson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک و علوم
Metaphysics of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک و علوم

Metaphysics of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stephen Mumford and Matthew Tugby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات ذهن
Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات ذهن

Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Tennant
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزینی حقیقت
Replacing Truth
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزینی حقیقت

Replacing Truth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kevin Scharp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات ادبی و حرفه خواندن
Literary Studies and the Pursuits of Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات ادبی و حرفه خواندن

Literary Studies and the Pursuits of Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Eric Downing , Jonathan M. Hess , Richard V. Benson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئاتر روم: مطالعه معماری
Roman Theatres: An Architectural Study
نام کتاب:

دانلود کتاب تئاتر روم: مطالعه معماری

Roman Theatres: An Architectural Study
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Frank Sear
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار موجود دقیق جهانی با پایتون: خودکار اکتساب داده ها و کنترل سیستم
Real World Instrumentation with Python: Automated Data Acquisition and Control Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار موجود دقیق جهانی با پایتون: خودکار اکتساب داده ها و کنترل سیستم

Real World Instrumentation with Python: Automated Data Acquisition and Control Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John M. Hughes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن
Mindfulness Workbook For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن

Mindfulness Workbook For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shamash Alidina , Joelle Jane Marshall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات در حافظه مدیریت : فناوری و کاربردها
In-Memory Data Management: Technology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات در حافظه مدیریت : فناوری و کاربردها

In-Memory Data Management: Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Alexander Zeier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر