موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب همنشین روتلج برای فلسفه  علم
The Routledge Companion to Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب همنشین روتلج برای فلسفه علم

The Routledge Companion to Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stathis Psillos , Martin Curd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
Handbook of Decision Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

Handbook of Decision Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gregory S. Parnell, Terry Bresnick, Steven N. Tani and Eric R. Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات انسانی در جامعه
Human Communication in Society
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات انسانی در جامعه

Human Communication in Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jess K. Alberts , Thomas K Nakayama , Judith N. Martin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر
Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر

Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Steve Davis, Emilie Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب علم و متافیزیک
Combining Science and Metaphysics: Contemporary Physics, Conceptual Revision and Common Sense
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب علم و متافیزیک

Combining Science and Metaphysics: Contemporary Physics, Conceptual Revision and Common Sense
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matteo Morganti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار  شاد باشید
Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار شاد باشید

Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسانه های اجتماعی در سفر، گردشگری و هتلداری
Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب رسانه های اجتماعی در سفر، گردشگری و هتلداری

Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Marianna Sigala , Evangelos Christou , Ulrike Gretzel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر جامعه و فن آوری
Society and Technological Change
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر جامعه و فن آوری

Society and Technological Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Rudi Volti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دارایی های دیجیتال: معماری محتوا، مدیریت پروژه، و ایجاد انسجام
Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دارایی های دیجیتال: معماری محتوا، مدیریت پروژه، و ایجاد انسجام

Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Elizabeth Keathley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی، پاسخ به بحران و تداوم کسب و کار
Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity: A Management Desk Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی، پاسخ به بحران و تداوم کسب و کار

Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity: A Management Desk Reference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jamie Watters
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه در دنیای واقعی
Managing Projects in the Real World: The Tips and Tricks No One Tells You About When You Start
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه در دنیای واقعی

Managing Projects in the Real World: The Tips and Tricks No One Tells You About When You Start
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Melanie McBride
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی داده ها از مشتقات مالی: رویکرد مفهومی
Data Modeling of Financial Derivatives: A Conceptual Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی داده ها از مشتقات مالی: رویکرد مفهومی

Data Modeling of Financial Derivatives: A Conceptual Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robert Mamayev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس
Emergency Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس

Emergency Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arjun Chanmugam MD , Patrick Triplett MD , Gabor Kelen MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأملاتی در ناتورالیسم
Reflections on Naturalism
نام کتاب:

دانلود کتاب تأملاتی در ناتورالیسم

Reflections on Naturalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jose Ignacio Galparsoro , Alberto Cordero
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تراژدی: از افلاطون تا ژیژک
The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تراژدی: از افلاطون تا ژیژک

The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش
Vygotsky: Philosophy and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش

Vygotsky: Philosophy and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jan Derry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه
Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه

Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ron Borland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قرار دادن نقد های آنلاین به کار برای کسب و کار شما
Five Stars: Putting Online Reviews to Work for Your Business
نام کتاب:

دانلود کتاب قرار دادن نقد های آنلاین به کار برای کسب و کار شما

Five Stars: Putting Online Reviews to Work for Your Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gradiva Couzin , Jennifer Grappone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه انسان
Human Memory: A Constructivist View
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه انسان

Human Memory: A Constructivist View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary B. Howes , Geoffrey O'Shea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی
Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: J. A. Cuddon, M. A. R. Habib , Matthew Birchwood , Martin Dines , Shanyn Fiske , Vedrana Velickovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر