موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اقتصاد اخلاقی: فقر، اعتبار و اعتماد در اوایل اروپای مدرن
The Moral Economy: Poverty, Credit, and Trust in Early Modern Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد اخلاقی: فقر، اعتبار و اعتماد در اوایل اروپای مدرن

The Moral Economy: Poverty, Credit, and Trust in Early Modern Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Laurence Fontaine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت تفکر : تفکر انتقادی و حل مسئله
Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving (Cambridge International Examinations)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت تفکر : تفکر انتقادی و حل مسئله

Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving (Cambridge International Examinations)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John Butterworth and Geoff Thwaites
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط  مدلسازی ریسک  و مدیریت
Correlation Risk Modeling and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط مدلسازی ریسک و مدیریت

Correlation Risk Modeling and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gunter Meissner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن
The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن

The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Coplan, Julie C. Bowker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استراتژیک
Strategic Management: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک

Strategic Management: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Charles W. L. Hill , Gareth R. Jones
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سرمایه گذاری
Essentials of Investments, 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سرمایه گذاری

Essentials of Investments, 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Zvi Bodie , Alex Kane , Alan J. Marcus
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار یابی
Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار یابی

Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dhruv Grewal , Michael Levy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 87 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجوی پیشرفته حسابداری مالی
Advanced Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجوی پیشرفته حسابداری مالی

Advanced Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Theodore Christensen , David Cottrell , Richard Baker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق کسب و کار
Business Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق کسب و کار

Business Research Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Donald Cooper and Pamela Schindler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 45.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار و ارتباطات اداری
Business and Administrative Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب کار و ارتباطات اداری

Business and Administrative Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kitty Locker and Donna Kienzler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 43.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غریزه  کارآفرینی: چگونه هر کس دارای توانایی ذاتی برای شروع یک کسب و کار کوچک موفق
The Entrepreneurial Instinct: How Everyone Has the Innate Ability to Start a Successful Small Business
نام کتاب:

دانلود کتاب غریزه کارآفرینی: چگونه هر کس دارای توانایی ذاتی برای شروع یک کسب و کار کوچک موفق

The Entrepreneurial Instinct: How Everyone Has the Innate Ability to Start a Successful Small Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Monica Mehta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال در آسیا: راهنمای راه اندازی برای موتور جستجو بازاریابی در APAC
Digital Marketing in Asia: A Start-up Guide for Search Engine Marketing in APAC
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال در آسیا: راهنمای راه اندازی برای موتور جستجو بازاریابی در APAC

Digital Marketing in Asia: A Start-up Guide for Search Engine Marketing in APAC
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Rohan Yamagishi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر  مقابل ریسک اعتباری، وثیقه و سرمایه گذاری
Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding: With Pricing Cases For All Asset Classes
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر مقابل ریسک اعتباری، وثیقه و سرمایه گذاری

Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding: With Pricing Cases For All Asset Classes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Damiano Brigo , Massimo Morini, Andrea Pallavicini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای اقتصاد همراه با ریسک و عدم قطعیت، جلد 1
Handbook of the Economics of Risk and Uncertainty, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اقتصاد همراه با ریسک و عدم قطعیت، جلد 1

Handbook of the Economics of Risk and Uncertainty, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mark Machina , W. Kip Viscusi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همنشین روتلج برای فلسفه  علم
The Routledge Companion to Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب همنشین روتلج برای فلسفه علم

The Routledge Companion to Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stathis Psillos , Martin Curd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
Handbook of Decision Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

Handbook of Decision Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gregory S. Parnell, Terry Bresnick, Steven N. Tani and Eric R. Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات انسانی در جامعه
Human Communication in Society
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات انسانی در جامعه

Human Communication in Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jess K. Alberts , Thomas K Nakayama , Judith N. Martin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر
Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر

Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Steve Davis, Emilie Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب علم و متافیزیک
Combining Science and Metaphysics: Contemporary Physics, Conceptual Revision and Common Sense
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب علم و متافیزیک

Combining Science and Metaphysics: Contemporary Physics, Conceptual Revision and Common Sense
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matteo Morganti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار  شاد باشید
Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار شاد باشید

Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر