موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رسانه های اجتماعی در سفر، گردشگری و هتلداری
Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب رسانه های اجتماعی در سفر، گردشگری و هتلداری

Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Marianna Sigala , Evangelos Christou , Ulrike Gretzel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر جامعه و فن آوری
Society and Technological Change
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر جامعه و فن آوری

Society and Technological Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Rudi Volti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دارایی های دیجیتال: معماری محتوا، مدیریت پروژه، و ایجاد انسجام
Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دارایی های دیجیتال: معماری محتوا، مدیریت پروژه، و ایجاد انسجام

Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Elizabeth Keathley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی، پاسخ به بحران و تداوم کسب و کار
Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity: A Management Desk Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی، پاسخ به بحران و تداوم کسب و کار

Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity: A Management Desk Reference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jamie Watters
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه در دنیای واقعی
Managing Projects in the Real World: The Tips and Tricks No One Tells You About When You Start
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه در دنیای واقعی

Managing Projects in the Real World: The Tips and Tricks No One Tells You About When You Start
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Melanie McBride
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی داده ها از مشتقات مالی: رویکرد مفهومی
Data Modeling of Financial Derivatives: A Conceptual Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی داده ها از مشتقات مالی: رویکرد مفهومی

Data Modeling of Financial Derivatives: A Conceptual Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robert Mamayev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس
Emergency Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس

Emergency Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arjun Chanmugam MD , Patrick Triplett MD , Gabor Kelen MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأملاتی در ناتورالیسم
Reflections on Naturalism
نام کتاب:

دانلود کتاب تأملاتی در ناتورالیسم

Reflections on Naturalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jose Ignacio Galparsoro , Alberto Cordero
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تراژدی: از افلاطون تا ژیژک
The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تراژدی: از افلاطون تا ژیژک

The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش
Vygotsky: Philosophy and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش

Vygotsky: Philosophy and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jan Derry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه
Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه

Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ron Borland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قرار دادن نقد های آنلاین به کار برای کسب و کار شما
Five Stars: Putting Online Reviews to Work for Your Business
نام کتاب:

دانلود کتاب قرار دادن نقد های آنلاین به کار برای کسب و کار شما

Five Stars: Putting Online Reviews to Work for Your Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gradiva Couzin , Jennifer Grappone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه انسان
Human Memory: A Constructivist View
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه انسان

Human Memory: A Constructivist View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary B. Howes , Geoffrey O'Shea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی
Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: J. A. Cuddon, M. A. R. Habib , Matthew Birchwood , Martin Dines , Shanyn Fiske , Vedrana Velickovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام تکنولوژی در کسب و کار
Technology Integration to Business: Focusing on RFID, Interoperability, and Sustainability for Manufacturing, Logistics, and Supply Chain Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام تکنولوژی در کسب و کار

Technology Integration to Business: Focusing on RFID, Interoperability, and Sustainability for Manufacturing, Logistics, and Supply Chain Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John T. Yee , Seog-Chan Oh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه اقتصاد: رویکرد ارسطویی
Philosophy of the Economy: An Aristotelian Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه اقتصاد: رویکرد ارسطویی

Philosophy of the Economy: An Aristotelian Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ricardo F. Crespo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان
Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان

Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth Paul Rosenberg and Laura Curtiss Feder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه  اشیاء  باعث شکل گیری افکار می شوند
How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه اشیاء باعث شکل گیری افکار می شوند

How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lambros Malafouris, Colin Renfrew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه قاره در اوایل قرن بیستم
Early Twentieth-Century Continental Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه قاره در اوایل قرن بیستم

Early Twentieth-Century Continental Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Leonard Lawlor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روش و متافیزیک ارسطو
Aristotle on Method and Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش و متافیزیک ارسطو

Aristotle on Method and Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Edward Feser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر