موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اثر شدید گردباد و مدیریت بحران
Typhoon Impact and Crisis Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر شدید گردباد و مدیریت بحران

Typhoon Impact and Crisis Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dan Ling Tang , Guangjun Sui
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شور و عشق، مرگ، و معنویت
Passion, Death, and Spirituality
نام کتاب:

دانلود کتاب شور و عشق، مرگ، و معنویت

Passion, Death, and Spirituality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kathleen Higgins , David Sherman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک
Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک

Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michelle Schneuwly-Bollschweiler , Markus Stoffel , Florian Rudolf-Miklau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل ردیابی سیستم های خطی
Tracking Control of Linear Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل ردیابی سیستم های خطی

Tracking Control of Linear Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lyubomir T. Gruyitch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک  (روان داروها)
The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک (روان داروها)

The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony J. Rothschild
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری مدیریت دایرکتوری فعال
Learn Active Directory Management in a Month of Lunches
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری مدیریت دایرکتوری فعال

Learn Active Directory Management in a Month of Lunches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard Siddaway
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی
Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی

Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Stewart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدل سازی مالی: روش عملی برای ایجاد و پیاده سازی مدل های پروژه
The Handbook of Financial Modeling: A Practical Approach to Creating and Implementing Valuation Projection Models
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدل سازی مالی: روش عملی برای ایجاد و پیاده سازی مدل های پروژه

The Handbook of Financial Modeling: A Practical Approach to Creating and Implementing Valuation Projection Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Jack Avon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری
Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری

Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David C. Howell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء
Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء

Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Howard Abadinsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر ارتباطات
Risk Communication: A Handbook for Communicating Environmental, Safety, and Health Risks
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر ارتباطات

Risk Communication: A Handbook for Communicating Environmental, Safety, and Health Risks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Regina E. Lundgren , Andrea H. McMakin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل تیم: استراتژی های اثبات شده برای بهبود عملکرد تیم
Team Building: Proven Strategies for Improving Team Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل تیم: استراتژی های اثبات شده برای بهبود عملکرد تیم

Team Building: Proven Strategies for Improving Team Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: W. Gibb Dyer Jr. , Jeffrey H. Dyer , William G. Dyer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی
Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی

Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: V. Mark Durand , David H. Barlow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری موسیقی
Music Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری موسیقی

Music Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Julio d'Escriván
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی  بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان
Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان

Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda M. Pavonetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D
Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D

Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Peter McGinnis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات چینی
Chinese Literature (Introductions to Chinese Culture)
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات چینی

Chinese Literature (Introductions to Chinese Culture)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Dan Yao, Jinhui Deng , Feng Wang , Huiyun Tang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جغرافیای فرهنگی
The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography
نام کتاب:

دانلود کتاب جغرافیای فرهنگی

The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Nuala C. Johnson , Richard H. Schein, Jamie Winders
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر
Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر

Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Hofstadter , Emmanuel Sander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان
Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان

Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irving B. Weiner , Robert F. Bornstein
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر