موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شواهد و تأثیر مالی جهانی شدن
The Evidence and Impact of Financial Globalization
نام کتاب:

دانلود کتاب شواهد و تأثیر مالی جهانی شدن

The Evidence and Impact of Financial Globalization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gerard Caprio
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مدرن برای تحلیل باستان شناسی و تاریخی شیشه
Modern Methods for Analysing Archaeological and Historical Glass
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مدرن برای تحلیل باستان شناسی و تاریخی شیشه

Modern Methods for Analysing Archaeological and Historical Glass
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Koen H. A. Janssens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه تولید جهانی: طراحی عملیات و مدیریت
Global Production Networks: Operations Design and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه تولید جهانی: طراحی عملیات و مدیریت

Global Production Networks: Operations Design and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ander Errasti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی
Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی

Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Robert Libby , Patricia Libby , Daniel Short
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع
Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع

Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister , Brad J. Bushman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان
Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان

Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vilayanur S. Ramachandran MBBS PhD Hon. FRCP
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  دانلود کتاب انتقال اقتصادی به نئولیبرالیسم در کشورهای با درآمد متوسط​​
Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries: Policy Dilemmas, Economic Crises, Forms of Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال اقتصادی به نئولیبرالیسم در کشورهای با درآمد متوسط​​

Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries: Policy Dilemmas, Economic Crises, Forms of Resistance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alfredo Saad-Filho , Galip L. Yalman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهانی دستور زبان و آموزش زبان دوم
Universal Grammar and the Second Language Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی دستور زبان و آموزش زبان دوم

Universal Grammar and the Second Language Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Melinda Whong, Kook-Hee Gil , Heather Marsden
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب زبان طبیعی در فرآیند مدل کسب و کار: مبانی نظری، فنون، و کاربردها
Natural Language in Business Process Models: Theoretical Foundations, Techniques, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان طبیعی در فرآیند مدل کسب و کار: مبانی نظری، فنون، و کاربردها

Natural Language in Business Process Models: Theoretical Foundations, Techniques, and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Henrik Leopold
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه های قرون وسطی در انگلستان و ولز
Greater Medieval Houses of England and Wales
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه های قرون وسطی در انگلستان و ولز

Greater Medieval Houses of England and Wales
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Anthony Emery
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی بدست آوردن پول با معاملاتی سریع: راهنمای موفقیت
How to Make Money by Fast Trading: A Guide to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی بدست آوردن پول با معاملاتی سریع: راهنمای موفقیت

How to Make Money by Fast Trading: A Guide to Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Renato Di Lorenzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه انشعاب برای تراکم شش ضلعی در جغرافیای اقتصادی
Bifurcation Theory for Hexagonal Agglomeration in Economic Geography
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه انشعاب برای تراکم شش ضلعی در جغرافیای اقتصادی

Bifurcation Theory for Hexagonal Agglomeration in Economic Geography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kiyohiro Ikeda , Kazuo Murota
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثربخشی کمپین بازاریابی آنلاین
Effectiveness of Online Marketing Campaigns: An Investigation into Online Multichannel and Search Engine Advertising
نام کتاب:

دانلود کتاب اثربخشی کمپین بازاریابی آنلاین

Effectiveness of Online Marketing Campaigns: An Investigation into Online Multichannel and Search Engine Advertising
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sebastian Klapdor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی
Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
نام کتاب:

دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی

Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas A. Vakoch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنگام از هم پاشیدگی تیم ها: مدیریت موفق تیم های بین المللی
When Teams Collide: Managing the International Team Successfully
نام کتاب:

دانلود کتاب هنگام از هم پاشیدگی تیم ها: مدیریت موفق تیم های بین المللی

When Teams Collide: Managing the International Team Successfully
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard D. Lewis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامعه مدنی در آفریقا
The Handbook of Civil Society in Africa
نام کتاب:

دانلود کتاب جامعه مدنی در آفریقا

The Handbook of Civil Society in Africa
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ebenezer Obadare
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری و مقررات: بینش جدید در اداره امور، بازارها و موسسات
Accounting and Regulation: New Insights on Governance, Markets and Institutions
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری و مقررات: بینش جدید در اداره امور، بازارها و موسسات

Accounting and Regulation: New Insights on Governance, Markets and Institutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Roberto Di Pietra, Stuart McLeay , Joshua Ronen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک خواب و رویا
Understanding Sleep and Dreaming
نام کتاب:

دانلود کتاب درک خواب و رویا

Understanding Sleep and Dreaming
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William H. Moorcroft
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم الکترونیکی در هنر و فرهنگ
Electronic Visualisation in Arts and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم الکترونیکی در هنر و فرهنگ

Electronic Visualisation in Arts and Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jonathan P. Bowen, Suzanne Keene , Kia Ng
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازندگان در محل کار: بازسازی مردمی مجدد جهان، یک هدف یا ایده در یک زمان
Makers at Work: Folks Reinventing the World One Object or Idea at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب سازندگان در محل کار: بازسازی مردمی مجدد جهان، یک هدف یا ایده در یک زمان

Makers at Work: Folks Reinventing the World One Object or Idea at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Steven Osborn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر