موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب یونگ و نظریه آموزشی
Jung and Educational Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب یونگ و نظریه آموزشی

Jung and Educational Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Inna Semetsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارسطو، افلاطون و فیثاغورس در قرن اول قبل از میلاد: دستورالعمل جدید برای فلسفه
Aristotle, Plato and Pythagoreanism in the First Century BC: New Directions for Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب ارسطو، افلاطون و فیثاغورس در قرن اول قبل از میلاد: دستورالعمل جدید برای فلسفه

Aristotle, Plato and Pythagoreanism in the First Century BC: New Directions for Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Malcolm Schofield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمبریج راهنمای بوجود اوردن کلمات ترکیبی (مطالعه ساختار جمله)
The Cambridge Handbook of Generative Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبریج راهنمای بوجود اوردن کلمات ترکیبی (مطالعه ساختار جمله)

The Cambridge Handbook of Generative Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marcel den Dikken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای تحقیق  در تنوع زبان و دگرگونی
Research Methods in Language Variation and Change
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای تحقیق در تنوع زبان و دگرگونی

Research Methods in Language Variation and Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Manfred Krug and Julia Schlüter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن
Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن

Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Mark G. Williams and Jon Kabat-Zinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و  بین المللی
Communication Disorders in Multicultural and International Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و بین المللی

Communication Disorders in Multicultural and International Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dolores E. Battle PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان، حقیقت و ادبیات: دفاع ادبی از علوم انسانی
Language, Truth, and Literature: A Defence of Literary Humanism
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان، حقیقت و ادبیات: دفاع ادبی از علوم انسانی

Language, Truth, and Literature: A Defence of Literary Humanism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Richard Gaskin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی
Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی

Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gregory K. Sims , Linden L. Nelson , Mindy R. Puopolo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول امور مالی شرکت
Fundamentals of Corporate Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول امور مالی شرکت

Fundamentals of Corporate Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Jonathan Berk , Peter DeMarzo , Jarrad Harford
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون کسب و کار
Business Law
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون کسب و کار

Business Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jane Mallor, A. James Barnes , L. Thomas Bowers , Arlen Langvardt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم در سیاست عمومی و مدیریت
Context in Public Policy and Management: The Missing Link?
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم در سیاست عمومی و مدیریت

Context in Public Policy and Management: The Missing Link?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christopher Pollitt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش مدنی، شهروندی دموکراتیک و حوزه عمومی
Civic Learning, Democratic Citizenship and the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش مدنی، شهروندی دموکراتیک و حوزه عمومی

Civic Learning, Democratic Citizenship and the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Gert Biesta, Maria De Bie, Danny Wildemeersch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت خلاقیت در علم و فن آوری
Managing Creativity in Science and Hi-Tech
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت خلاقیت در علم و فن آوری

Managing Creativity in Science and Hi-Tech
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ronald Kay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تجزیه و تحلیل کسب و کار: 72 ابزارهای ضروری برای موفقیت
Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تجزیه و تحلیل کسب و کار: 72 ابزارهای ضروری برای موفقیت

Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James Cadle , Debra Paul and Paul Turner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی اکوسیستم و  سیستم های فازی مدیریت
Ecosystem Assessment and Fuzzy Systems Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی اکوسیستم و سیستم های فازی مدیریت

Ecosystem Assessment and Fuzzy Systems Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bing-Yuan Cao, Sheng-Quan Ma, Hu-hua Cao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل و استدلال هندسی محصولات با اشکال نامنظم انسان محور
Geometric Modeling and Reasoning of Human-Centered Freeform Products
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل و استدلال هندسی محصولات با اشکال نامنظم انسان محور

Geometric Modeling and Reasoning of Human-Centered Freeform Products
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Charlie C. L. Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازارهای دارایی، انتخاب نمونه کارها و فعالیت اقتصاد کلان
Asset Markets, Portfolio Choice and Macroeconomic Activity: A Keynesian Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بازارهای دارایی، انتخاب نمونه کارها و فعالیت اقتصاد کلان

Asset Markets, Portfolio Choice and Macroeconomic Activity: A Keynesian Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Toichiro Asada , Peter Flaschel , Tarik Mouakil , Chrsitian Proano
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ، دانلود کتاب سواد آموزی و زبان در شرق آسیا: تغییر معانی، ارزش ها و روشها
Literacy and Language in East Asia: Shifting Meanings, Values and Approaches
نام کتاب:

، دانلود کتاب سواد آموزی و زبان در شرق آسیا: تغییر معانی، ارزش ها و روشها

Literacy and Language in East Asia: Shifting Meanings, Values and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marilyn Kell , Peter Kell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به زبان در آموزش تطبیقی​​: آموزش فراگیر و یادگیری در غیر غالب زبان ها و فرهنگ
Language Issues in Comparative Education: Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به زبان در آموزش تطبیقی​​: آموزش فراگیر و یادگیری در غیر غالب زبان ها و فرهنگ

Language Issues in Comparative Education: Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carol Benson , Kimmo Kosonen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر اصلاحات آموزش عالی: تغییر پویا
Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر اصلاحات آموزش عالی: تغییر پویا

Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martina Vukasovi , Peter Maassen , Monika Nerland
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر