موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پرورش و توسعه انسانی از طریق  آموزش مهندسی و تکنولوژی
Fostering Human Development Through Engineering and Technology Education
نام کتاب:

دانلود کتاب پرورش و توسعه انسانی از طریق آموزش مهندسی و تکنولوژی

Fostering Human Development Through Engineering and Technology Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Moshe Barak , Michael Hacker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فدرالیسم و  اتحاد حقوقی
Federalism and Legal Unification
نام کتاب:

دانلود کتاب فدرالیسم و اتحاد حقوقی

Federalism and Legal Unification
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Daniel Halberstam , Mathias Reimann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنسیت در فلسفه و قانون
Gender in Philosophy and Law
نام کتاب:

دانلود کتاب جنسیت در فلسفه و قانون

Gender in Philosophy and Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Laura Palazzani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش ارزیابی بین المللی در مقیاس بزرگ: دیدگاه های فناوری، اقتصاد، و تحقیقات آموزشی
The Role of International Large-Scale Assessments: Perspectives from Technology, Economy, and Educational Research
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش ارزیابی بین المللی در مقیاس بزرگ: دیدگاه های فناوری، اقتصاد، و تحقیقات آموزشی

The Role of International Large-Scale Assessments: Perspectives from Technology, Economy, and Educational Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Matthias von Davier , Eugenio Gonzalez , Irwin Kirsch , Kentaro Yamamoto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمعیت شناسی و زیرساخت: جنبه های ملی و منطقه ای از تغییرات جمعیت شناختی
Demography and Infrastructure: National and Regional Aspects of Demographic Change
نام کتاب:

دانلود کتاب جمعیت شناسی و زیرساخت: جنبه های ملی و منطقه ای از تغییرات جمعیت شناختی

Demography and Infrastructure: National and Regional Aspects of Demographic Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Tobias Kronenberg , Wilhelm Kuckshinrichs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست دریای مدیترانه باستان بین علم و تاریخ
The Ancient Mediterranean Environment between Science and History
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست دریای مدیترانه باستان بین علم و تاریخ

The Ancient Mediterranean Environment between Science and History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: William Harris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند
Psychology, Development and Social Policy in India
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند

Psychology, Development and Social Policy in India
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. C. Tripathi , Yoganand Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هتل ها به سبک شرقی
Oriental Style Hotels
نام کتاب:

دانلود کتاب هتل ها به سبک شرقی

Oriental Style Hotels
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Sophia Song
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 184.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در اقتصاد ریاضی
Advances in Mathematical Economics Volume 18
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در اقتصاد ریاضی

Advances in Mathematical Economics Volume 18
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shigeo Kusuoka , Toru Maruyama
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت اجتماعی و اقتصاد جهانی
Social Security and Economic Globalization
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت اجتماعی و اقتصاد جهانی

Social Security and Economic Globalization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul J.J. Welfens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه با زمانبندی پویا : مطالعه برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل خطر و کنترل پروژه
Project Management with Dynamic Scheduling: Baseline Scheduling, Risk Analysis and Project Control
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه با زمانبندی پویا : مطالعه برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل خطر و کنترل پروژه

Project Management with Dynamic Scheduling: Baseline Scheduling, Risk Analysis and Project Control
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mario Vanhoucke
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشنهادات در زمینه های حقوقی
Suggestibility in Legal Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشنهادات در زمینه های حقوقی

Suggestibility in Legal Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Anne M. Ridley, Fiona Gabbert , David J. La Rooy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دولت  واحد جهانی 2013 – آیا پایداری هنوز هم ممکن است؟
State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?
نام کتاب:

دانلود کتاب دولت واحد جهانی 2013 – آیا پایداری هنوز هم ممکن است؟

State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Erik Assadourian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان
Macroeconomics (5th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان

Macroeconomics (5th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stephen D. Williamson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرزمین و مهاجرت در اتحادیه اروپا
Territoriality and Migration in the E.U. Neighbourhood
نام کتاب:

سرزمین و مهاجرت در اتحادیه اروپا

Territoriality and Migration in the E.U. Neighbourhood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Margaret Walton-Robertsr, Jenna Hennebry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحول در پژوهش، آموزش عالی و بازار علمی
Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market
نام کتاب:

دانلود کتاب تحول در پژوهش، آموزش عالی و بازار علمی

Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sharon Rider , Ylva Hasselberg , Alexandra Waluszewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی
The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی

The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Usha Goswami
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پزشکی خواب
Fundamentals of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پزشکی خواب

Fundamentals of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard B. Berry MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسردگی و سرطان
Depression and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی و سرطان

Depression and Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Kissane, Mario Maj , Norman Sartorius
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه
Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
نام کتاب:

دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه

Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Benjamin Ayres , Michelle Bristow
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر