موضوعات کتاب ها

		دانلود کتاب بهبود سود
Improving Profit: Using Contribution Metrics to Boost the Bottom Line
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود سود

Improving Profit: Using Contribution Metrics to Boost the Bottom Line
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Keith N. Cleland
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی
Quantitative Models in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی

Quantitative Models in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert E. McGrath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی
Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
نام کتاب:

انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی

Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luigi Grassi and Michelle Riba
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درک و مدیریت رفتار سازمانی
Understanding and Managing Organizational Behavior
نام کتاب:

درک و مدیریت رفتار سازمانی

Understanding and Managing Organizational Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jennifer M. George , Gareth R. Jones
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی: علم ذهن و رفتار
Psychology: The Science of Mind and Behaviour
نام کتاب:

روانشناسی: علم ذهن و رفتار

Psychology: The Science of Mind and Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کتاب خدمات مالی بازاریابی: تاکتیک ها و تکنیک هایی در تولید نتایج
The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and Techniques That Produce Results
نام کتاب:

کتاب خدمات مالی بازاریابی: تاکتیک ها و تکنیک هایی در تولید نتایج

The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and Techniques That Produce Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Evelyn Ehrlich , Duke Fanelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اقتصاد آینده: موارد جهانی انرژی,  محیط زیست و تغییرات آب و هوایی
The Next Economics: Global Cases in Energy, Environment, and Climate Change
نام کتاب:

اقتصاد آینده: موارد جهانی انرژی, محیط زیست و تغییرات آب و هوایی

The Next Economics: Global Cases in Energy, Environment, and Climate Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Woodrow W. Clark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استراتژی
Strategy
نام کتاب:

استراتژی

Strategy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lawrence Freedman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امور مالی املاک و مستغلات
Real Estate Finance
نام کتاب:

امور مالی املاک و مستغلات

Real Estate Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John P. Wiedemer and Keith J. Baker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به دنبال زندگی خوب: 100  بازتاب در روانشناسی مثبت
Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
نام کتاب:

به دنبال زندگی خوب: 100 بازتاب در روانشناسی مثبت

Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christopher Peterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی
Psychology
نام کتاب:

روانشناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  ظهور بازتاب پذیری در زبان و اندیشه یونانی : از هومر تا افلاطون و فراتر از آن
The Emergence of Reflexivity in Greek Language and Thought: From Homer to Plato and Beyond
نام کتاب:

ظهور بازتاب پذیری در زبان و اندیشه یونانی : از هومر تا افلاطون و فراتر از آن

The Emergence of Reflexivity in Greek Language and Thought: From Homer to Plato and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edward T. Jeremiah
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


معماری سازمانی در محل کار: مدلسازی، ارتباطات و تجزیه و تحلیل
Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis
نام کتاب:

معماری سازمانی در محل کار: مدلسازی، ارتباطات و تجزیه و تحلیل

Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Marc Lankhorst
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی
Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
نام کتاب:

تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی

Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Lee Pullen, Christina Gitsaki , Margaret Baguley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیقات جنسیتی در روانشناسی
Handbook of Gender Research in Psychology
نام کتاب:

تحقیقات جنسیتی در روانشناسی

Handbook of Gender Research in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan C. Chrisler , Donald R. McCreary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ساخت کسب و کار آنلاین سودآور
Build a Profitable Online Business: The No-Nonsense Guide
نام کتاب:

ساخت کسب و کار آنلاین سودآور

Build a Profitable Online Business: The No-Nonsense Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mikael Olsson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طرح  تفکر  برای  کارآفرینان  و  کسب و کارهای کوچک
Design Thinking for Entrepreneurs and Small Businesses
نام کتاب:

طرح تفکر برای کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک

Design Thinking for Entrepreneurs and Small Businesses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Beverly Rudkin Ingle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تاریخچه روانشناسی نوین
A History of Modern Psychology
نام کتاب:

تاریخچه روانشناسی نوین

A History of Modern Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Duane P. Schultz , Sydney Ellen Schultz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت
Applied Topics in Health Psychology
نام کتاب:

مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت

Applied Topics in Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Caltabiano, Lina Ricciardelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت اخلاق کسب و کار: بحث مستقیم در مورد نحوه انجام این حق
Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right
نام کتاب:

مدیریت اخلاق کسب و کار: بحث مستقیم در مورد نحوه انجام این حق

Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Linda K. Trevino , Katherine A. Nelson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر