موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اظهار نظر رسمی و مخالف اظهار نظر رسمی بالینی: روند درمان
Clinical Dicta and Contra Dicta: The Therapy Process from Inside Out and Outside In
نام کتاب:

دانلود کتاب اظهار نظر رسمی و مخالف اظهار نظر رسمی بالینی: روند درمان

Clinical Dicta and Contra Dicta: The Therapy Process from Inside Out and Outside In
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John C. Espy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی شغلی برای تحقیقات علوم زیستی
Career Planning for Research Bioscientists
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی شغلی برای تحقیقات علوم زیستی

Career Planning for Research Bioscientists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sarah Blackford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن الگوهای فکری منفی:
Breaking Negative Thinking Patterns: A Schema Therapy Self-Help and Support Book
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن الگوهای فکری منفی:

Breaking Negative Thinking Patterns: A Schema Therapy Self-Help and Support Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gitta Jacob , Hannie van Genderen and Laura Seebauer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری
Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
نام کتاب:

دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری

Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alvaro Moreno and Matteo Mossio
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای میان رشته ای رویکرد فرد محور: تحقیق و تئوری
Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای میان رشته ای رویکرد فرد محور: تحقیق و تئوری

Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jeffrey H. D. Cornelius-White , Renate Motschnig-Pitrik andMichael Lux
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 21 اسرار بازاریابی ویدئویی یوتیوب : چگونه ترافیک و فروش با استفاده از بازاریابی یوتیوب
21 YouTube Video Marketing Secrets: How to Get Traffic and Sales Using YouTube Video Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب 21 اسرار بازاریابی ویدئویی یوتیوب : چگونه ترافیک و فروش با استفاده از بازاریابی یوتیوب

21 YouTube Video Marketing Secrets: How to Get Traffic and Sales Using YouTube Video Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: BJ Min
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه فرآیندهای بلوغ
Winnicott's Theory of the Maturational Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه فرآیندهای بلوغ

Winnicott's Theory of the Maturational Processes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elsa Oliveira Dias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از معرفت شناسی به مسائل معاصر
What to Believe Now: Applying Epistemology to Contemporary Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از معرفت شناسی به مسائل معاصر

What to Believe Now: Applying Epistemology to Contemporary Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Coady
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه های  ارزشی در علوم زندگی و پزشکی
Value Practices in the Life Sciences and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه های ارزشی در علوم زندگی و پزشکی

Value Practices in the Life Sciences and Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Isabelle Dussauge , Claes-Fredrik Helgesson and Francis Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اختلالات تجزیه ای و شخصیتی: رویکرد انگیزشی سیستم به نظریه و درمان
Treating Dissociative and Personality Disorders: A Motivational Systems Approach to Theory and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اختلالات تجزیه ای و شخصیتی: رویکرد انگیزشی سیستم به نظریه و درمان

Treating Dissociative and Personality Disorders: A Motivational Systems Approach to Theory and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Antonella Ivaldi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن
The Oxford Handbook of Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن

The Oxford Handbook of Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Pollatsek and Rebecca Treiman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق تغییر درمانی: استراتژی های مناسب در آسیب ها
The Logic of Therapeutic Change: Fitting Strategies to Pathologies
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق تغییر درمانی: استراتژی های مناسب در آسیب ها

The Logic of Therapeutic Change: Fitting Strategies to Pathologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giorgio Nardone and Elisa Balbi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه Beyng
The History of Beyng
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه Beyng

The History of Beyng
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martin Heidegger , Jeffrey Powell and William McNeill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شعله ابدیت: تفسیری بر تفکر نیچه
The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب شعله ابدیت: تفسیری بر تفکر نیچه

The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Krzysztof Michalski and Benjamin Paloff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش خودمختاری: فلسفه اقدام کثرت گرا  هگل
The Expansion of Autonomy: Hegel's Pluralistic Philosophy of Action
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش خودمختاری: فلسفه اقدام کثرت گرا هگل

The Expansion of Autonomy: Hegel's Pluralistic Philosophy of Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher Yeomans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی
The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی

The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Dupont
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک ارسطویی: متن و نمودار
The Aristotelian Mechanics: Text and Diagrams
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک ارسطویی: متن و نمودار

The Aristotelian Mechanics: Text and Diagrams
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joyce van Leeuwen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه باستانی آگاهی: چگونگی ایجاد تجربه مغز
The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه باستانی آگاهی: چگونگی ایجاد تجربه مغز

The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Todd E. Feinberg and Jon M. Mallatt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی سیستم تصویری:  تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان
The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم تصویری: تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان

The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol George and Malcolm L. West
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری
Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری

Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James M. Greenblatt and Kelly Brogan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر