موضوعات کتاب ها

ارزش گذاری مشتق مالی و انرژی بازار: نظریه و پیاده سازی در MATLAB
Financial Derivative and Energy Market Valuation: Theory and Implementation in MATLAB
نام کتاب:

ارزش گذاری مشتق مالی و انرژی بازار: نظریه و پیاده سازی در MATLAB

Financial Derivative and Energy Market Valuation: Theory and Implementation in MATLAB
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Mastro PhD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)
Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
نام کتاب:

ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)

Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Milton J. Dehn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شناخت و استفاده از طرح پژوهشی
Understanding and Applying Research Design
نام کتاب:

شناخت و استفاده از طرح پژوهشی

Understanding and Applying Research Design
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی
نویسنده: Martin Lee Abbott , Jennifer McKinney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی
Case Approach to Counseling and Psychotherapy
نام کتاب:

رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی

Case Approach to Counseling and Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald Corey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استرس، بهداشت و رفاه
Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
نام کتاب:

استرس، بهداشت و رفاه

Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rick Harrington
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 راهنمای توسعه اجتماعی و یادگیری کودکان
Guiding Children's Social Development and Learning
نام کتاب:

راهنمای توسعه اجتماعی و یادگیری کودکان

Guiding Children's Social Development and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marjorie Kostelnik, Kara Gregory, Anne Soderman, Alice Whiren
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب منطق فلسفی
Handbook of Philosophical Logic
نام کتاب:

کتاب منطق فلسفی

Handbook of Philosophical Logic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dov M. Gabbay and Franz Guenthner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشاوره گروه – راهبرد ها و مهارت ها
Group Counseling: Strategies and Skills
نام کتاب:

مشاوره گروه – راهبرد ها و مهارت ها

Group Counseling: Strategies and Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ed E. Jacobs, Robert L. L. Masson, Riley L. Harvill , Christine J. Schimmel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پروژه MLS – ارزیابی پس از شصت سال
The MLS Project: An Assessment after Sixty Years
نام کتاب:

پروژه MLS – ارزیابی پس از شصت سال

The MLS Project: An Assessment after Sixty Years
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کتابداری
نویسنده: Boyd Keith Swigger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


منطق: قوانین حقیقت
Logic: The Laws of Truth
نام کتاب:

منطق: قوانین حقیقت

Logic: The Laws of Truth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas J.J. Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکتشافات در  باستان و  فلسفه مدرن
Explorations in Ancient and Modern Philosophy
نام کتاب:

اکتشافات در باستان و فلسفه مدرن

Explorations in Ancient and Modern Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: M. F. Burnyeat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.99 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرونده های فروید: تحقیق در تاریخ روانکاوی
The Freud Files: An Inquiry into the History of Psychoanalysis
نام کتاب:

پرونده های فروید: تحقیق در تاریخ روانکاوی

The Freud Files: An Inquiry into the History of Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mikkel Borch-Jacobsen , Sonu Shamdasani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 شعر فلسفی باستان
Ancient Philosophical Poetics
نام کتاب:

شعر فلسفی باستان

Ancient Philosophical Poetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Malcolm Heath
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شناخت: از حافظه تا خلاقیت
Cognition: From Memory to Creativity
نام کتاب:

شناخت: از حافظه تا خلاقیت

Cognition: From Memory to Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert W. Weisberg, Lauretta M. Reeves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی سلامت
Health Psychology
نام کتاب:

روانشناسی سلامت

Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine A. Sanderson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی
Psychology
نام کتاب:

روانشناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Gleitman , James Gross , Daniel Reisberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بحران اقتصادی در اروپا و بالکان: مسائل و چشم انداز
Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects
نام کتاب:

بحران اقتصادی در اروپا و بالکان: مسائل و چشم انداز

Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anastasios Karasavvoglou, Persefoni Polychronidou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی
The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
نام کتاب:

اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی

The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Biegler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سلسله مراتب در حقوق بین الملل – جایگاه حقوق بشر
Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights
نام کتاب:

سلسله مراتب در حقوق بین الملل – جایگاه حقوق بشر

Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Erika De Wet, Jure Vidmar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سازه در فلسفه عملی
Constructivism in Practical Philosophy
نام کتاب:

سازه در فلسفه عملی

Constructivism in Practical Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Lenman , Yonatan Shemmer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر