موضوعات کتاب ها

روانشناسی سلامت
Health Psychology
نام کتاب:

روانشناسی سلامت

Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine A. Sanderson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی
Psychology
نام کتاب:

روانشناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Gleitman , James Gross , Daniel Reisberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بحران اقتصادی در اروپا و بالکان: مسائل و چشم انداز
Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects
نام کتاب:

بحران اقتصادی در اروپا و بالکان: مسائل و چشم انداز

Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anastasios Karasavvoglou, Persefoni Polychronidou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی
The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
نام کتاب:

اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی

The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Biegler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سلسله مراتب در حقوق بین الملل – جایگاه حقوق بشر
Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights
نام کتاب:

سلسله مراتب در حقوق بین الملل – جایگاه حقوق بشر

Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Erika De Wet, Jure Vidmar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سازه در فلسفه عملی
Constructivism in Practical Philosophy
نام کتاب:

سازه در فلسفه عملی

Constructivism in Practical Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Lenman , Yonatan Shemmer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانکاوی عصبی در عمل
Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
نام کتاب:

روانکاوی عصبی در عمل

Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارسطو و فلسفه حقوق: نظریه، عمل و عدالت
Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice
نام کتاب:

ارسطو و فلسفه حقوق: نظریه، عمل و عدالت

Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Nuno M.M.S. Coelho
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهاجرت بین المللی و آینده جمعیت و کار در اروپا
International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe
نام کتاب:

مهاجرت بین المللی و آینده جمعیت و کار در اروپا

International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marek Kupiszewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان
Handbook of Adolescent Health Psychology
نام کتاب:

کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان

Handbook of Adolescent Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William T. O'Donohue, Lorraine T. Benuto , Lauren Woodward Tolle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونگی  استدلال دانشمندان بزرگ: روش های علمی در عمل
How the Great Scientists Reasoned: The Scientific Method in Action
نام کتاب:

چگونگی استدلال دانشمندان بزرگ: روش های علمی در عمل

How the Great Scientists Reasoned: The Scientific Method in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gary G. Tibbetts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بهینه سازی جهانی – رویکرد تصادفی
Global Optimization: A Stochastic Approach
نام کتاب:

بهینه سازی جهانی – رویکرد تصادفی

Global Optimization: A Stochastic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی
نویسنده: Stefan Schäffler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محل استخدام در شهرها و مناطق
Employment Location in Cities and Regions: Models and Applications
نام کتاب:

محل استخدام در شهرها و مناطق

Employment Location in Cities and Regions: Models and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Francesca Pagliara, Michiel de Bok, David Simmonds, Alan Wilson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


قانون کسب و کار و محیط حقوقی
Business Law and the Legal Environment
نام کتاب:

قانون کسب و کار و محیط حقوقی

Business Law and the Legal Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeffrey F. Beatty, Susan S. Samuelson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درخت دانش: جنبه های روشن و تاریک علوم
The Tree of Knowledge: The Bright and the Dark Sides of Science
نام کتاب:

درخت دانش: جنبه های روشن و تاریک علوم

The Tree of Knowledge: The Bright and the Dark Sides of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Claudio Ronchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه ریزی سیستم های پشتیبانی بمنظور توسعه پایدار شهری
Planning Support Systems for Sustainable Urban Development
نام کتاب:

برنامه ریزی سیستم های پشتیبانی بمنظور توسعه پایدار شهری

Planning Support Systems for Sustainable Urban Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stan Geertman , Fred Toppen , John Stillwell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هنجارها در فناوری
Norms in Technology
نام کتاب:

هنجارها در فناوری

Norms in Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Marc J de Vries, Sven Ove Hansson , Anthonie W.M. Meijers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی
How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
نام کتاب:

چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی

How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward shorter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجارت
Business
نام کتاب:

تجارت

Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William M. Pride , Robert J. Hughes , Jack R. Kapoor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اخلاق و مسئولیت اخلاقی  ارسطو
Aristotle's Ethics and Moral Responsibility
نام کتاب:

اخلاق و مسئولیت اخلاقی ارسطو

Aristotle's Ethics and Moral Responsibility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dr Javier Echeñique
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر