موضوعات کتاب ها

روانکاوی عصبی در عمل
Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
نام کتاب:

روانکاوی عصبی در عمل

Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارسطو و فلسفه حقوق: نظریه، عمل و عدالت
Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice
نام کتاب:

ارسطو و فلسفه حقوق: نظریه، عمل و عدالت

Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Nuno M.M.S. Coelho
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهاجرت بین المللی و آینده جمعیت و کار در اروپا
International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe
نام کتاب:

مهاجرت بین المللی و آینده جمعیت و کار در اروپا

International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marek Kupiszewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان
Handbook of Adolescent Health Psychology
نام کتاب:

کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان

Handbook of Adolescent Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William T. O'Donohue, Lorraine T. Benuto , Lauren Woodward Tolle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونگی  استدلال دانشمندان بزرگ: روش های علمی در عمل
How the Great Scientists Reasoned: The Scientific Method in Action
نام کتاب:

چگونگی استدلال دانشمندان بزرگ: روش های علمی در عمل

How the Great Scientists Reasoned: The Scientific Method in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gary G. Tibbetts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بهینه سازی جهانی – رویکرد تصادفی
Global Optimization: A Stochastic Approach
نام کتاب:

بهینه سازی جهانی – رویکرد تصادفی

Global Optimization: A Stochastic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی
نویسنده: Stefan Schäffler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محل استخدام در شهرها و مناطق
Employment Location in Cities and Regions: Models and Applications
نام کتاب:

محل استخدام در شهرها و مناطق

Employment Location in Cities and Regions: Models and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Francesca Pagliara, Michiel de Bok, David Simmonds, Alan Wilson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


قانون کسب و کار و محیط حقوقی
Business Law and the Legal Environment
نام کتاب:

قانون کسب و کار و محیط حقوقی

Business Law and the Legal Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeffrey F. Beatty, Susan S. Samuelson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درخت دانش: جنبه های روشن و تاریک علوم
The Tree of Knowledge: The Bright and the Dark Sides of Science
نام کتاب:

درخت دانش: جنبه های روشن و تاریک علوم

The Tree of Knowledge: The Bright and the Dark Sides of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Claudio Ronchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه ریزی سیستم های پشتیبانی بمنظور توسعه پایدار شهری
Planning Support Systems for Sustainable Urban Development
نام کتاب:

برنامه ریزی سیستم های پشتیبانی بمنظور توسعه پایدار شهری

Planning Support Systems for Sustainable Urban Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stan Geertman , Fred Toppen , John Stillwell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هنجارها در فناوری
Norms in Technology
نام کتاب:

هنجارها در فناوری

Norms in Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Marc J de Vries, Sven Ove Hansson , Anthonie W.M. Meijers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی
How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
نام کتاب:

چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی

How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward shorter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجارت
Business
نام کتاب:

تجارت

Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William M. Pride , Robert J. Hughes , Jack R. Kapoor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اخلاق و مسئولیت اخلاقی  ارسطو
Aristotle's Ethics and Moral Responsibility
نام کتاب:

اخلاق و مسئولیت اخلاقی ارسطو

Aristotle's Ethics and Moral Responsibility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dr Javier Echeñique
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی و انجام بررسی ها و کسب و کار
Designing and Conducting Business Surveys
نام کتاب:

طراحی و انجام بررسی ها و کسب و کار

Designing and Conducting Business Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ger Snijkers , Gustav Haraldsen , Jacqui Jones, Diane Willimack
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوش کسب و کار (بیزینس) - راه حل برای توسعه تجارت
Business Intelligence - Solution for Business Development
نام کتاب:

هوش کسب و کار (بیزینس) - راه حل برای توسعه تجارت

Business Intelligence - Solution for Business Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marinela Mircea
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
نام کتاب:

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychiatric Association (Rea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حقوق بین الملل
International Law
نام کتاب:

حقوق بین الملل

International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Malcolm N. Shaw
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فیزیولوژی رفتار
Physiology of Behavior
نام کتاب:

فیزیولوژی رفتار

Physiology of Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil R. Carlson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای
Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای

Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lindsey Nicholls, Julie Cunningham-Piergrossi, Carolina de Sena-Gibertoni, Margaret Daniel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر