موضوعات کتاب ها

طراحی و انجام بررسی ها و کسب و کار
Designing and Conducting Business Surveys
نام کتاب:

طراحی و انجام بررسی ها و کسب و کار

Designing and Conducting Business Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ger Snijkers , Gustav Haraldsen , Jacqui Jones, Diane Willimack
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوش کسب و کار (بیزینس) - راه حل برای توسعه تجارت
Business Intelligence - Solution for Business Development
نام کتاب:

هوش کسب و کار (بیزینس) - راه حل برای توسعه تجارت

Business Intelligence - Solution for Business Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marinela Mircea
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
نام کتاب:

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychiatric Association (Rea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حقوق بین الملل
International Law
نام کتاب:

حقوق بین الملل

International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Malcolm N. Shaw
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فیزیولوژی رفتار
Physiology of Behavior
نام کتاب:

فیزیولوژی رفتار

Physiology of Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil R. Carlson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای
Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای

Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lindsey Nicholls, Julie Cunningham-Piergrossi, Carolina de Sena-Gibertoni, Margaret Daniel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی درمانی – ملزومات مراقبت از خود
Energy Healing: The Essentials of Self-Care
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی درمانی – ملزومات مراقبت از خود

Energy Healing: The Essentials of Self-Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Marie Chiasson MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر فرهنگ و سلامت روان – سوالات انتقادی برای پزشکان
Elements of Culture and Mental Health: Critical Questions for Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر فرهنگ و سلامت روان – سوالات انتقادی برای پزشکان

Elements of Culture and Mental Health: Critical Questions for Clinicians
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kamaldeep Bhui
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و استفاده از گرامر زبان انگلیسی
Understanding and Using English Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و استفاده از گرامر زبان انگلیسی

Understanding and Using English Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martha Hall Betty S. Azar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی و تجزیه و تحلیل کسب و کار با R
Data Mining and Business Analytics with R
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی و تجزیه و تحلیل کسب و کار با R

Data Mining and Business Analytics with R
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Johannes Ledolter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد سیستمیک جهانی شدن
The Systemic Dimension of Globalization
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد سیستمیک جهانی شدن

The Systemic Dimension of Globalization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Piotr Pachura
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت زمان
Time_Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت زمان

Time_Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Todor Stoilov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفاه اجتماعی
Social Welfare
نام کتاب:

دانلود کتاب رفاه اجتماعی

Social Welfare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rosario Laratta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی - مسائل مربوط به زبان، افکار عمومی، آموزش و پرورش و رفاه
Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی - مسائل مربوط به زبان، افکار عمومی، آموزش و پرورش و رفاه

Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Asuncion Lopez-Varela
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه روستایی مسائل معاصر و روش ها
Rural Development - Contemporary Issues and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه روستایی مسائل معاصر و روش ها

Rural Development - Contemporary Issues and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rashid Solagberu Adisa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز بین المللی آموزش از راه دور در آموزش عالی
International Perspectives of Distance Learning in Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز بین المللی آموزش از راه دور در آموزش عالی

International Perspectives of Distance Learning in Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Joi L. Moore and Angela D. Benson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نژاد نگاری (مطالعه علمی نژاد ها)
An Ethnography of Global Landscapes and Corridors
نام کتاب:

دانلود کتاب نژاد نگاری (مطالعه علمی نژاد ها)

An Ethnography of Global Landscapes and Corridors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Loshini Naidoo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه شهری
Urban Development
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه شهری

Urban Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Serafeim Polyzos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ارزیابی عملکرد های اجرایی – ملزومات ارزیابی روانشناختی
Essentials of Executive Functions Assessment – Essentials of Psychological Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ارزیابی عملکرد های اجرایی – ملزومات ارزیابی روانشناختی

Essentials of Executive Functions Assessment – Essentials of Psychological Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George McCloskey and Lisa A. Perkins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی برای حوزه های خرد و کلان صنعت توریسم
STRATEGIES FOR TOURISM INDUSTRY MICRO AND MACRO PERSPECTIVES
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی برای حوزه های خرد و کلان صنعت توریسم

STRATEGIES FOR TOURISM INDUSTRY MICRO AND MACRO PERSPECTIVES
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Murat Kasimoğlu and Handan Aydin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر