موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت زمان
Time_Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت زمان

Time_Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Todor Stoilov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفاه اجتماعی
Social Welfare
نام کتاب:

دانلود کتاب رفاه اجتماعی

Social Welfare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rosario Laratta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی - مسائل مربوط به زبان، افکار عمومی، آموزش و پرورش و رفاه
Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی - مسائل مربوط به زبان، افکار عمومی، آموزش و پرورش و رفاه

Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Asuncion Lopez-Varela
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه روستایی مسائل معاصر و روش ها
Rural Development - Contemporary Issues and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه روستایی مسائل معاصر و روش ها

Rural Development - Contemporary Issues and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rashid Solagberu Adisa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز بین المللی آموزش از راه دور در آموزش عالی
International Perspectives of Distance Learning in Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز بین المللی آموزش از راه دور در آموزش عالی

International Perspectives of Distance Learning in Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Joi L. Moore and Angela D. Benson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نژاد نگاری (مطالعه علمی نژاد ها)
An Ethnography of Global Landscapes and Corridors
نام کتاب:

دانلود کتاب نژاد نگاری (مطالعه علمی نژاد ها)

An Ethnography of Global Landscapes and Corridors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Loshini Naidoo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه شهری
Urban Development
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه شهری

Urban Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Serafeim Polyzos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ارزیابی عملکرد های اجرایی – ملزومات ارزیابی روانشناختی
Essentials of Executive Functions Assessment – Essentials of Psychological Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ارزیابی عملکرد های اجرایی – ملزومات ارزیابی روانشناختی

Essentials of Executive Functions Assessment – Essentials of Psychological Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George McCloskey and Lisa A. Perkins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی برای حوزه های خرد و کلان صنعت توریسم
STRATEGIES FOR TOURISM INDUSTRY MICRO AND MACRO PERSPECTIVES
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی برای حوزه های خرد و کلان صنعت توریسم

STRATEGIES FOR TOURISM INDUSTRY MICRO AND MACRO PERSPECTIVES
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Murat Kasimoğlu and Handan Aydin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار – آموزش، تجارت و مدیریت – معماری و ساختمان سازی – کشاورزی و امنیت غذایی
Sustainable Development – Education, Business and Management – Architecture and Building Construction – Agriculture and Food Security
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار – آموزش، تجارت و مدیریت – معماری و ساختمان سازی – کشاورزی و امنیت غذایی

Sustainable Development – Education, Business and Management – Architecture and Building Construction – Agriculture and Food Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Chaouki Ghenai
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات و خدمات؛ از R&D به راه حل های نهایی
Products and Services; from R&D to Final Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات و خدمات؛ از R&D به راه حل های نهایی

Products and Services; from R&D to Final Solutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Igor Fuerstner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیر هایی برای برتری زنجیره عرضه
PATHWAYS TO SUPPLY CHAIN EXCELLENCE
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیر هایی برای برتری زنجیره عرضه

PATHWAYS TO SUPPLY CHAIN EXCELLENCE
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ales Groznik and Yu Xiong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 10,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش جدید در عصر جدید جهانی شدن
NEW KNOWLEDGE IN A NEW ERA OF GLOBALIZATION
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش جدید در عصر جدید جهانی شدن

NEW KNOWLEDGE IN A NEW ERA OF GLOBALIZATION
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Piotr Pachura
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهانی شدن – امروز، فردا
Globalization - today, tomorrow
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی شدن – امروز، فردا

Globalization - today, tomorrow
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kent G. Deng
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی – جنسیت، جغرافیا ها و بافت اجتماعی
ENTREPRENEURSHIP - GENDER, GEOGRAPHIES AND SOCIAL CONTEXT
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی – جنسیت، جغرافیا ها و بافت اجتماعی

ENTREPRENEURSHIP - GENDER, GEOGRAPHIES AND SOCIAL CONTEXT
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thierry Burger-Helmchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی – مدل های تجارت خلاق و نوآورانه
Entrepreneurship Creativity and Innovative Business Models
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی – مدل های تجارت خلاق و نوآورانه

Entrepreneurship Creativity and Innovative Business Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thierry Burger-Helmchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی – تولد، ایجاد و آموزش
Entrepreneurship Born Made and Educated
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی – تولد، ایجاد و آموزش

Entrepreneurship Born Made and Educated
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thierry Burger-Helmchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویایی کسب و کار در قرن 21
BUSINESS DYNAMICS IN THE 21st CENTURY
نام کتاب:

دانلود کتاب پویایی کسب و کار در قرن 21

BUSINESS DYNAMICS IN THE 21st CENTURY
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Chee-Heong Quah and Ong Lin Dar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی با موفقیت
Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی با موفقیت "راه اندازی فعالیت های اقتصادی جدید"

Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce R. Barringer, Duane Ireland
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک سرمایه گذاری با درآمد ثابت
Strategic Fixed Income Investing
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک سرمایه گذاری با درآمد ثابت

Strategic Fixed Income Investing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sean P.Simko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر