موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کارآفرینی – مدل های تجارت خلاق و نوآورانه
Entrepreneurship Creativity and Innovative Business Models
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی – مدل های تجارت خلاق و نوآورانه

Entrepreneurship Creativity and Innovative Business Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thierry Burger-Helmchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی – تولد، ایجاد و آموزش
Entrepreneurship Born Made and Educated
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی – تولد، ایجاد و آموزش

Entrepreneurship Born Made and Educated
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thierry Burger-Helmchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویایی کسب و کار در قرن 21
BUSINESS DYNAMICS IN THE 21st CENTURY
نام کتاب:

دانلود کتاب پویایی کسب و کار در قرن 21

BUSINESS DYNAMICS IN THE 21st CENTURY
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Chee-Heong Quah and Ong Lin Dar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی با موفقیت
Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی با موفقیت "راه اندازی فعالیت های اقتصادی جدید"

Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce R. Barringer, Duane Ireland
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک سرمایه گذاری با درآمد ثابت
Strategic Fixed Income Investing
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک سرمایه گذاری با درآمد ثابت

Strategic Fixed Income Investing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sean P.Simko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری اکوسیستم ها
Innovation Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری اکوسیستم ها

Innovation Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Eunika Mercier-Laurent
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آنالیز مدرن سری های زمان
Introduction to Modern Time Series Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آنالیز مدرن سری های زمان

Introduction to Modern Time Series Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gebhard Kirchgässner, Jurgen Wolters, Uwe Hassler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و سیستم حقوقی رایتزمن
Wrightsman's Psychology and the Legal System
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و سیستم حقوقی رایتزمن

Wrightsman's Psychology and the Legal System
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greene and Kirk Heilbrun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک در سرمایه گذاری
Risk Management in Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

Risk Management in Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anthony Tarantino, Deborah Cernauskas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور مالی بسته بندی و امور مالی انتقال
Finance Bundling and Finance Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب امور مالی بسته بندی و امور مالی انتقال

Finance Bundling and Finance Transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frank Keuper, Kai-Eberhard Lueg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال روانی و قانون کیفری – مسئولیت، مجازات و صلاحیت
Mental Disorder and Criminal Law: Responsibility, Punishment and Competence
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال روانی و قانون کیفری – مسئولیت، مجازات و صلاحیت

Mental Disorder and Criminal Law: Responsibility, Punishment and Competence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Robert Schopp, Richard L. Wiener, Brian H. Bornstein and Steven L. Willborn
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث جاری در آموزش و شناخت کودکان
CURRENT TOPICS IN CHILDREN'S LEARNING AND COGNITION
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث جاری در آموزش و شناخت کودکان

CURRENT TOPICS IN CHILDREN'S LEARNING AND COGNITION
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Heidi Kloos, Bradley J. Morris and Joseph L. Amaral
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودک آزاری و غفلت – یک رویکرد چند بعدی
CHILD ABUSE AND NEGLECT – A MULTIDIMENSIONAL APPROACH
نام کتاب:

دانلود کتاب کودک آزاری و غفلت – یک رویکرد چند بعدی

CHILD ABUSE AND NEGLECT – A MULTIDIMENSIONAL APPROACH
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Muela
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در مدیریت ارتباط با مشتری
ADVANCES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در مدیریت ارتباط با مشتری

ADVANCES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Daniel Catalan-Matamoros
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در اقتصاد سنجی – تئوری و کاربرد ها
ADVANCES IN ECONOMETRICS - THEORY AND APPLICATIONS
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در اقتصاد سنجی – تئوری و کاربرد ها

ADVANCES IN ECONOMETRICS - THEORY AND APPLICATIONS
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Miroslav Verbic
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال بدون مشتقات
Graduate Texts in Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال بدون مشتقات

Graduate Texts in Mathematics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Jean-Paul Penot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر