موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلاعات، آزادی و مالکیت
Information, Freedom and Property: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات، آزادی و مالکیت

Information, Freedom and Property: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mireille Hildebrandt and Bibi van den Berg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی
Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
نام کتاب:

دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی

Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marilyn Luber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟
If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟

If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen Webb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ICD-9-CM 2015 نسخه حرفه ای برای بیمارستان، جلد 1، 2 و 3
ICD-9-CM 2015 Professional Edition for Hospitals, Vols 1, 2 and 3
نام کتاب:

دانلود کتاب ICD-9-CM 2015 نسخه حرفه ای برای بیمارستان، جلد 1، 2 و 3

ICD-9-CM 2015 Professional Edition for Hospitals, Vols 1, 2 and 3
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: American Medical Association
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی
How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی

How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard Guerin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی
How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی

How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian M. Evans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد
Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
نام کتاب:

دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد

Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ilse Sand and Elisabeth Svanholmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هایدگر، اصالت و خود: زمینه از دو بخش هستی و زمان
Heidegger, Authenticity and the Self: Themes From Division Two of Being and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هایدگر، اصالت و خود: زمینه از دو بخش هستی و زمان

Heidegger, Authenticity and the Self: Themes From Division Two of Being and Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Denis McManus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی
Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی

Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brande Flamez and Carl J. Sheperis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکار مرگ
Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Terror Management Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب انکار مرگ

Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Terror Management Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lindsey A. Harvell and Gwendelyn S. Nisbett
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل جاری و سوالات معین: راهنمای تفکر انتقادی و استدلال، با خوانش
Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل جاری و سوالات معین: راهنمای تفکر انتقادی و استدلال، با خوانش

Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sylvan Barnet and Hugo Bedau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی
Critical Discursive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی

Critical Discursive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: I. Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازگشت به جرم جنایی: تشریح، پیش بینی و پیشگیری
Criminal Recidivism: Explanation, prediction and prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب بازگشت به جرم جنایی: تشریح، پیش بینی و پیشگیری

Criminal Recidivism: Explanation, prediction and prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Georgia Zara , David P. Farrington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مشاوره مردم از نژاد آفریقایی
Counseling People of African Ancestry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره مردم از نژاد آفریقایی

Counseling People of African Ancestry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Professor Elias Mpofu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره در سیستم قانون خانواده: راهنمای حرفه ای مشاور
Counseling in the Family Law System: A Professional Counselor's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره در سیستم قانون خانواده: راهنمای حرفه ای مشاور

Counseling in the Family Law System: A Professional Counselor's Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Virginia Allen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره نوجوانان  بواسطه از دست دادن، غم و تروما
Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره نوجوانان بواسطه از دست دادن، غم و تروما

Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Malone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری
Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
نام کتاب:

دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری

Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cory F. Newman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی
Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی

Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin H. Fischer , Yann Coello
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازش، صلح و توجیه عمومی: اخلاق سیاسی فراتر از عدالت
Compromise, Peace and Public Justification: Political Morality Beyond Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب سازش، صلح و توجیه عمومی: اخلاق سیاسی فراتر از عدالت

Compromise, Peace and Public Justification: Political Morality Beyond Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Fabian Wendt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتابخانه قرون وسطی تاریخ علم و پزشکی و علوم مدرن اولیه
History of Science and Medicine Library Medieval and Early Modern Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کتابخانه قرون وسطی تاریخ علم و پزشکی و علوم مدرن اولیه

History of Science and Medicine Library Medieval and Early Modern Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: C.H. Lüthy, Radboud University, Nijmegen and P.J.J.M. Bakker, Radboud University, Nijmegen.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر