موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت
Child Development for Child Care and Protection Workers
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت

Child Development for Child Care and Protection Workers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brigid Daniel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری
CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری

CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Betsy D. Kennard , Jennifer L. Hughes and Aleksandra A. Foxhole
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی
Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی

Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Randall E. Osborne , Joan Esterline Lafuze and David V. Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان
Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان

Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hermine L. Graham , Alex Copello , Max J. Birchwood and Emma Griffith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن
Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن

Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joycee Kennedy and Carol J. McCarthy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسمیوتیک(Biosemiotic) پزشکی
Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسمیوتیک(Biosemiotic) پزشکی

Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Farzad Goli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق زیستی
Bioethics: An Anthology
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق زیستی

Bioethics: An Anthology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Helga Kuhse , Udo Schüklenk and Peter Singer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوگرافی تنوع فرهنگی در اروپا
Biocultural Diversity in Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوگرافی تنوع فرهنگی در اروپا

Biocultural Diversity in Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Mauro Agnoletti and Francesca Emanueli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم  رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی
Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
نام کتاب:

دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی

Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lorraine Price
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری
Behavioural Methods in Consciousness Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری

Behavioural Methods in Consciousness Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Morten Overgaard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال نقص توجه بیش فعالی: جهانی نوین در تشخیص و درمان
ADHD: New Directions In Diagnosis And Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال نقص توجه بیش فعالی: جهانی نوین در تشخیص و درمان

ADHD: New Directions In Diagnosis And Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jill M. Norvilitis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پرتفوی مدرن و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پرتفوی مدرن و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edwin J. Elton , Martin J. Gruber , Stephen J. Brown and William N. Goetzmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر دوباره اقتصاد: بررسی کار پیر بوردیو
Re-Thinking Economics: Exploring the Work of Pierre Bourdieu
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر دوباره اقتصاد: بررسی کار پیر بوردیو

Re-Thinking Economics: Exploring the Work of Pierre Bourdieu
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Asimina Christoforou and Michael Lainé
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine M. Rubie-Davies , Jason M. Stephens and Penelope Watson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات انجام شده در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات انجام شده در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم، جامعه و محیط زیست: استفاده از انسان شناسی و فیزیک در توسعه پایدار
Science, Society and the Environment: Applying Anthropology and Physics to Sustainability
نام کتاب:

دانلود کتاب علم، جامعه و محیط زیست: استفاده از انسان شناسی و فیزیک در توسعه پایدار

Science, Society and the Environment: Applying Anthropology and Physics to Sustainability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Michael R. Dove and Daniel M. Kammen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی تاریخی
Trask's Historical Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی تاریخی

Trask's Historical Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Robert McColl Millar and Larry Trask
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشوق هایی برای نوآوری در چین: ساختن یک اقتصاد نوآور
Incentives for Innovation in China: Building an Innovative Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب مشوق هایی برای نوآوری در چین: ساختن یک اقتصاد نوآور

Incentives for Innovation in China: Building an Innovative Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Xuedong Ding and Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک طرح کلی روانپزشکی در سخنرانی بالینی: سخنرانی کارل ورنیکه
An Outline of Psychiatry in Clinical Lectures: The Lectures of Carl Wernicke
نام کتاب:

دانلود کتاب یک طرح کلی روانپزشکی در سخنرانی بالینی: سخنرانی کارل ورنیکه

An Outline of Psychiatry in Clinical Lectures: The Lectures of Carl Wernicke
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Miller and John Dennison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 300 مسائل خلاق فیزیک با راه حل
300 Creative Physics Problems with Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب 300 مسائل خلاق فیزیک با راه حل

300 Creative Physics Problems with Solutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Adrian Dingle and László Holics
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 60.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر