موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فلسفه محیط زیست
Environmental Philosophy: A Revaluation of Cosmopolitan Ethics from an Ecocentric Standpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه محیط زیست

Environmental Philosophy: A Revaluation of Cosmopolitan Ethics from an Ecocentric Standpoint
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hugh P. McDonald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش از صمیم قلب: رویکردهای نظری و عملی به آموزش و پرورش
Educating from the Heart: Theoretical and Practical Approaches to Transforming Education
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش از صمیم قلب: رویکردهای نظری و عملی به آموزش و پرورش

Educating from the Heart: Theoretical and Practical Approaches to Transforming Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Aostre N. Johnson and Marilyn Webb Neagley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات پدر و مادر در اوایل و جلوگیری از اختلال: تحقیقات روانکاوی
Early Parenting Research and Prevention of Disorder: Psychoanalytic Research at Interdisciplinary Frontiers
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات پدر و مادر در اوایل و جلوگیری از اختلال: تحقیقات روانکاوی

Early Parenting Research and Prevention of Disorder: Psychoanalytic Research at Interdisciplinary Frontiers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert N. Emde and Marianne Leuzinger-Bohleber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه دونس اسکوتوس در شناخت
Duns Scotus's Theory of Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه دونس اسکوتوس در شناخت

Duns Scotus's Theory of Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Cross
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DSM-IV-TR در عمل
DSM-IV-TR in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب DSM-IV-TR در عمل

DSM-IV-TR in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sophia F. Dziegielewski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجام منطقی رفتار درمانی: راهنمای عملی
Doing Dialectical Behavior Therapy: A Practical Guide (Guides to Individualized Evidence-Based Treatment)
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام منطقی رفتار درمانی: راهنمای عملی

Doing Dialectical Behavior Therapy: A Practical Guide (Guides to Individualized Evidence-Based Treatment)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kelly Koerner and Marsha M. Linehan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استعداد برای دوستی: کشف مجدد یک صفت قابل توجه
A Talent for Friendship: Rediscovery of a Remarkable Trait
نام کتاب:

دانلود کتاب استعداد برای دوستی: کشف مجدد یک صفت قابل توجه

A Talent for Friendship: Rediscovery of a Remarkable Trait
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Edward Terrell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی زیستی
Biopsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی زیستی

Biopsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John P. J. Pinel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 66.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبران در حال توسعه توسط مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد
Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبران در حال توسعه توسط مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد

Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Andromachi Athanasopoulou and Sue Dopson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا
Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
نام کتاب:

دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا

Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Melanie Keene
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم
Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم

Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gordon Graham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و  تنظیم خدمات
The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و تنظیم خدمات

The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Elliot Bendoly , Wout van Wezel and Daniel G. Bachrach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب روان تنی
Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب روان تنی

Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kurt Ackerman and Andrea Dimartini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبه افلاطونی
The Pseudo-Platonic Seventh Letter : A Seminar
نام کتاب:

دانلود کتاب شبه افلاطونی

The Pseudo-Platonic Seventh Letter : A Seminar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Myles Burnyeat , Michael Frede , Dominic Scott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواسته بزرگ خوب: اخلاق با پیوست، فضیلت، و احترام
The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachment, Virtue, and Respect
نام کتاب:

دانلود کتاب خواسته بزرگ خوب: اخلاق با پیوست، فضیلت، و احترام

The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachment, Virtue, and Respect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Philip Pettit
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شکگرایی هیوم و ناتورالیسم در مورد دانش و علیت
Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شکگرایی هیوم و ناتورالیسم در مورد دانش و علیت

Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Graciela De Pierris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلالات خلقی مقاوم به درمان
Treatment-Resistant Mood Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات خلقی مقاوم به درمان

Treatment-Resistant Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roger McIntyre and Andre Carvalho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب New Headway
New Headway: Upper-Intermediate: A New Digital Era for the World's Most Trusted English Course
نام کتاب:

دانلود کتاب New Headway

New Headway: Upper-Intermediate: A New Digital Era for the World's Most Trusted English Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: NA
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات
Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات

Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth Yeager and Albert Roberts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی حمل و نقل هوایی: جلد 1
Advances in Aviation Psychology: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی حمل و نقل هوایی: جلد 1

Advances in Aviation Psychology: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael A. Vidulich and Pamela S. Tsang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر