موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فلسفه ی توصیف ناپذیر
A Philosophy of the Unsayable
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه ی توصیف ناپذیر

A Philosophy of the Unsayable
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: William Franke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و عرفان: تعالی و حلول در آثار ویرجینیا وولف و آیریس مورداک
A Mystical Philosophy: Transcendence and Immanence in the Works of Virginia Woolf and Iris Murdoch
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و عرفان: تعالی و حلول در آثار ویرجینیا وولف و آیریس مورداک

A Mystical Philosophy: Transcendence and Immanence in the Works of Virginia Woolf and Iris Murdoch
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Donna J. Lazenby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه رابطه در روانشناسی
A History of “Relevance” in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه رابطه در روانشناسی

A History of “Relevance” in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wahbie Long
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متولی در دستور زبان: نقدی فلسفی  بر  مورفولوژی ویتگنشتاین
A Custodian of Grammar: Essays on Wittgenstein's Philosophical Morphology
نام کتاب:

دانلود کتاب متولی در دستور زبان: نقدی فلسفی بر مورفولوژی ویتگنشتاین

A Custodian of Grammar: Essays on Wittgenstein's Philosophical Morphology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kristijan Krkac
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی سازنده برای رفتار درمانی شناختی
A Constructionist Clinical Psychology for Cognitive Behaviour Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی سازنده برای رفتار درمانی شناختی

A Constructionist Clinical Psychology for Cognitive Behaviour Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kieron P. O'Connor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک برنامه درمان شناختی رفتاری برای مشکل قمار
A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gambling: Therapist Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب یک برنامه درمان شناختی رفتاری برای مشکل قمار

A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gambling: Therapist Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Namrata Raylu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نامرئی
Invisible: The Dangerous Allure of the Unseen
نام کتاب:

دانلود کتاب نامرئی

Invisible: The Dangerous Allure of the Unseen
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Philip Ball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان کمال گرایی شناختی رفتاری
Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان کمال گرایی شناختی رفتاری

Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah J. Egan , Tracey D. Wade , Roz Shafran and Martin M. Antony
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی
Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders: Mastering Clinical Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی

Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders: Mastering Clinical Challenges
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gillian Butler , Melanie Fennell and Ann Hackmann
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی اختلالات شخصیتی، چاپ سوم
Cognitive Therapy of Personality Disorders, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی اختلالات شخصیتی، چاپ سوم

Cognitive Therapy of Personality Disorders, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aaron T. Beck , Denise D. Davis and EdD Arthur Freeman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان
Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان

Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Kennedy , Helen Kennerley and David Pearson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال
Cognition and Emotion: From order to disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال

Cognition and Emotion: From order to disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power and Tim Dalgleish
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی
Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی

Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David J. Miklowitz and Michael J. Gitlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده هوشمند
Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World by Canton, James
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده هوشمند

Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World by Canton, James
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: James Canton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن بدون معانی: مقاله در مورد محتوای مفاهیم
Minds without Meanings: An Essay on the Content of Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن بدون معانی: مقاله در مورد محتوای مفاهیم

Minds without Meanings: An Essay on the Content of Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jerry A. Fodor and Zenon W. Pylyshyn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوران کودکی و ناتوانی در کشورهای اسکاندیناوی
Childhood and Disability in the Nordic Countries: Being, Becoming, Belonging
نام کتاب:

دانلود کتاب دوران کودکی و ناتوانی در کشورهای اسکاندیناوی

Childhood and Disability in the Nordic Countries: Being, Becoming, Belonging
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: R. Traustadóttir , B. Ytterhus , S. Egilson and B. Berg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه آشوب در سیاست
Chaos Theory in Politics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه آشوب در سیاست

Chaos Theory in Politics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Santo Banerjee , Sefika Sule Ercetin and Ali Tekin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول بندی مورد برای کودکان و نوجوانان
Case Formulation with Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول بندی مورد برای کودکان و نوجوانان

Case Formulation with Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katharina Manassis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناامنی زیستی
Bioinsecurities: Disease Interventions, Empire, and the Government of Species
نام کتاب:

دانلود کتاب ناامنی زیستی

Bioinsecurities: Disease Interventions, Empire, and the Government of Species
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neel Ahuja
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از ضد گروه: بقا و تحول
Beyond the Anti-Group: Survival and transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از ضد گروه: بقا و تحول

Beyond the Anti-Group: Survival and transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Morris Nitsun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر