موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بین ایمان و اعتقاد: به سوی پدیدارشناسی معاصر زندگی دینی
Between Faith and Belief: Toward a Contemporary Phenomenology of Religious Life
نام کتاب:

دانلود کتاب بین ایمان و اعتقاد: به سوی پدیدارشناسی معاصر زندگی دینی

Between Faith and Belief: Toward a Contemporary Phenomenology of Religious Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joeri Schrijvers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به انسان: تکوین، متافیزیک، و بیان عاطفی بشر
Becoming Human: The Ontogenesis, Metaphysics, and Expression of Human Emotionality
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به انسان: تکوین، متافیزیک، و بیان عاطفی بشر

Becoming Human: The Ontogenesis, Metaphysics, and Expression of Human Emotionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer Greenwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی روانسنجی
Bayesian Psychometric Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی روانسنجی

Bayesian Psychometric Modeling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy Levy and Robert J. Mislevy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تضمین: مشاهده دانش و ادعاهای دانش
Assurance: An Austinian view of Knowledge and Knowledge Claims
نام کتاب:

دانلود کتاب تضمین: مشاهده دانش و ادعاهای دانش

Assurance: An Austinian view of Knowledge and Knowledge Claims
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Krista Lawlor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت
Anthropology and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت

Anthropology and Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kirsten Hastrup
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک
Advances in Traffic Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک

Advances in Traffic Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Sullman and Lisa Dorn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و  آسیب اخلاقی
Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و آسیب اخلاقی

Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brett T. Litz , Leslie Lebowitz, Matt J. Gray and William P. Nash
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال استرس حاد
Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال استرس حاد

Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Bryant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه:  اقدام درمانی
The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه: اقدام درمانی

The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Jaenicke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب چشم انداز اوروبیندو از توسعه انسانی یکپارچه: طراحی نظم آینده مطالعه
Sri Aurobindo's Vision of Integral Human Development: Designing a Future Discipline of Study
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب چشم انداز اوروبیندو از توسعه انسانی یکپارچه: طراحی نظم آینده مطالعه

Sri Aurobindo's Vision of Integral Human Development: Designing a Future Discipline of Study
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Monica Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنویت عقلانی و فضیلت الهی در کتاب افلاطون: یک تفسیر مدرن و فلسفی دفاع از فلسفه افلاطون
Rational Spirituality and Divine Virtue in Plato: A Modern Interpretation and Philosophical Defense of Platonism
نام کتاب:

دانلود کتاب معنویت عقلانی و فضیلت الهی در کتاب افلاطون: یک تفسیر مدرن و فلسفی دفاع از فلسفه افلاطون

Rational Spirituality and Divine Virtue in Plato: A Modern Interpretation and Philosophical Defense of Platonism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael LaFargue
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت
Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت

Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Töres Theorell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرلوپونتی و هنر ادراک
Merleau-Ponty and the Art of Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب مرلوپونتی و هنر ادراک

Merleau-Ponty and the Art of Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Duane Davis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدون کمترین لرزش
Without the Least Tremor: The Sacrifice of Socrates in Plato's Phaedo
نام کتاب:

دانلود کتاب بدون کمترین لرزش

Without the Least Tremor: The Sacrifice of Socrates in Plato's Phaedo
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: M Ross Romero
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها
Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها

Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pat Pernicano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برای غلبه بر خود: اخلاق و روح توسعه جهانی، 1520-1767
To Overcome Oneself: The Jesuit Ethic and Spirit of Global Expansion, 1520-1767
نام کتاب:

دانلود کتاب برای غلبه بر خود: اخلاق و روح توسعه جهانی، 1520-1767

To Overcome Oneself: The Jesuit Ethic and Spirit of Global Expansion, 1520-1767
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: J. Michelle Molina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار تجربه ی ادراکی
The Structure of Perceptual Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار تجربه ی ادراکی

The Structure of Perceptual Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Stazicker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم  بهبود
The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم بهبود

The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda J. Gottlieb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد
The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد

The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: D. Owens and Thomas J. Fiala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی
The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی

The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jack Martin , Jeff Sugarman and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر