موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج
A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج

A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip A. Ringstrom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی
Managing Depression in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی

Managing Depression in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward S Friedman and Ian M Anderson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری
Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری

Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin J. Ball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی عمومی
Yale Textbook of Public Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عمومی

Yale Textbook of Public Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Selby Jacobs and Jeanne Steiner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه
The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه

The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerard Egan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار مصرف کننده
The Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis free ebook
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار مصرف کننده

The Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis free ebook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: G. R. Foxall and Gordon R. Foxall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده
Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده

Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen S. Willoughby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی
Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی

Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edmund S. Higgins and Mark S. George
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت
Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت

Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Dudley , Derrick Silove and Fran Gale
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریالیسم: یک مقدمه  تاریخی-فلسفی
Materialism: A Historico-Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریالیسم: یک مقدمه تاریخی-فلسفی

Materialism: A Historico-Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Charles T. Wolfe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان
Humans: An Unauthorized Biography
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان

Humans: An Unauthorized Biography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Claudio Tuniz and Patrizia Tiberi Vipraio
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر
Helicopter Flying Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر

Helicopter Flying Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: U. S. Department of Transportation and Federal Aviation Administration
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 74.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز
Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز

Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: E. Piggot-Irvine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه پرواز
Flight Ways: Life and Loss at the Edge of Extinction
نام کتاب:

دانلود کتاب راه پرواز

Flight Ways: Life and Loss at the Edge of Extinction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Thom van van Dooren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر
Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر

Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Valerie Garrett
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان
Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان

Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم بالینی در  تجربه زندگی روانکاو
Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم بالینی در تجربه زندگی روانکاو

Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven Kuchuck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر
Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
نام کتاب:

دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر

Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mario Mikulincer and Phillip R. Shaver
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت
A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت

A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: P. Kinderman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر