موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elliot Aronson , Timothy D. Wilson and Samuel R. Sommers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل
Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل

Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Bright
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأمل در بازتاب: وضع بشر به عنوان یک سورپرایز هستی شناختی
Reflecting on Reflexivity: The Human Condition as an Ontological Surprise
نام کتاب:

دانلود کتاب تأمل در بازتاب: وضع بشر به عنوان یک سورپرایز هستی شناختی

Reflecting on Reflexivity: The Human Condition as an Ontological Surprise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: T. M. S. Evens , Don Handelman andChristopher Roberts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات اخیر در علم فلسفه
Recent Developments in the Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات اخیر در علم فلسفه

Recent Developments in the Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Uskali Mäki , Ioannis Votsis , Stéphanie Ruphy and Gerhard Schurz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی در حمام
Psychology in the Bathroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در حمام

Psychology in the Bathroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nick Haslam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه
Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه

Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthias Elzer and Alf Gerlach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی
Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
نام کتاب:

دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی

Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nitza Yarom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون
Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون

Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nellie L. Thompson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه مقالات تحقیقات عملیات 2014 - مقالات انتخابی کنفرانس بین المللی سالانه جامعه پژوهش در عملیات آلمان (FOR)، دانشگاه فنی آخن، آلمان، 2-5 سپتامبر، 2014
Operations Research Proceedings 2014: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), RWTH Aachen University, Germany, September 2-5, 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه مقالات تحقیقات عملیات 2014 - مقالات انتخابی کنفرانس بین المللی سالانه جامعه پژوهش در عملیات آلمان (FOR)، دانشگاه فنی آخن، آلمان، 2-5 سپتامبر، 2014

Operations Research Proceedings 2014: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), RWTH Aachen University, Germany, September 2-5, 2014
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marco Lübbecke , Arie Koster , Peter Letmathe , Reinhard Madlener , Britta Peis , Grit Walther
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی
Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی

Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donna M. Orange
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه
Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Salvatore Greco , Matthias Ehrgott and José Rui Figueira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی
Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی

Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Lissack and A. Graber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات
Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات

Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Jane Winstone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها
Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
نام کتاب:

دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها

Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jason W. Alvis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با تفاوت: چگونگی ساخت جامعه در یک تقسیم جهانی
Living with Difference: How to Build Community in a Divided World
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با تفاوت: چگونگی ساخت جامعه در یک تقسیم جهانی

Living with Difference: How to Build Community in a Divided World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Adam B. Seligman , Rahel R. Wasserfall and David W. Montgomery
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان
Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان

Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Koichi Togashi and Amanda Kottler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات
Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات

Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Susan Meld Shell and Richard Velkley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی
Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی

Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Ferenc Kiefer and Franco Lo Piparo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرضیه آزمایش و انتخاب مدل در علوم اجتماعی
Hypothesis Testing and Model Selection in the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب فرضیه آزمایش و انتخاب مدل در علوم اجتماعی

Hypothesis Testing and Model Selection in the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: David L. Weakliem
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن
From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن

From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dianna T. Kenny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر