موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مجموعه مقالات تحقیقات عملیات 2014 - مقالات انتخابی کنفرانس بین المللی سالانه جامعه پژوهش در عملیات آلمان (FOR)، دانشگاه فنی آخن، آلمان، 2-5 سپتامبر، 2014
Operations Research Proceedings 2014: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), RWTH Aachen University, Germany, September 2-5, 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه مقالات تحقیقات عملیات 2014 - مقالات انتخابی کنفرانس بین المللی سالانه جامعه پژوهش در عملیات آلمان (FOR)، دانشگاه فنی آخن، آلمان، 2-5 سپتامبر، 2014

Operations Research Proceedings 2014: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), RWTH Aachen University, Germany, September 2-5, 2014
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marco Lübbecke , Arie Koster , Peter Letmathe , Reinhard Madlener , Britta Peis , Grit Walther
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی
Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی

Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donna M. Orange
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه
Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Salvatore Greco , Matthias Ehrgott and José Rui Figueira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی
Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی

Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Lissack and A. Graber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات
Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات

Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Jane Winstone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها
Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
نام کتاب:

دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها

Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jason W. Alvis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با تفاوت: چگونگی ساخت جامعه در یک تقسیم جهانی
Living with Difference: How to Build Community in a Divided World
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با تفاوت: چگونگی ساخت جامعه در یک تقسیم جهانی

Living with Difference: How to Build Community in a Divided World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Adam B. Seligman , Rahel R. Wasserfall and David W. Montgomery
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان
Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان

Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Koichi Togashi and Amanda Kottler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات
Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات

Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Susan Meld Shell and Richard Velkley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی
Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی

Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Ferenc Kiefer and Franco Lo Piparo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرضیه آزمایش و انتخاب مدل در علوم اجتماعی
Hypothesis Testing and Model Selection in the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب فرضیه آزمایش و انتخاب مدل در علوم اجتماعی

Hypothesis Testing and Model Selection in the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: David L. Weakliem
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن
From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن

From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dianna T. Kenny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت  آمار منابع انسانی
Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت آمار منابع انسانی

Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas J. Quirk and Julie Palmer-Schuyler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و درمانگر
Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و درمانگر

Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paolo Bertrando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا
Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا

Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greg Madison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی
Ecological Rationality: Intelligence in the World
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی

Ecological Rationality: Intelligence in the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter M. Todd, Gerd Gigerenzer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروها در روانپزشکی
Drugs in Psychiatry, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب داروها در روانپزشکی

Drugs in Psychiatry, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Basant K. Puri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان
Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان

Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. McDonnell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی
Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
نام کتاب:

دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی

Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan Lachkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها
CBT with Children, Young People and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها

CBT with Children, Young People and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Fuggle , Sandra Dunsmuir and Vicki Curry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر