موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی
Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
نام کتاب:

دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی

Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan Lachkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها
CBT with Children, Young People and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها

CBT with Children, Young People and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Fuggle , Sandra Dunsmuir and Vicki Curry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتقاد، شواهد و عدم قطعیت
Belief, Evidence, and Uncertainty: Problems of Epistemic Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتقاد، شواهد و عدم قطعیت

Belief, Evidence, and Uncertainty: Problems of Epistemic Inference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Prasanta S. Bandyopadhyay , Gordon Brittan Jr. and Mark L. Taper
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی
Autonomy and Mental Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی

Autonomy and Mental Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lubomira Radoilska
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون
Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون

Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert French and Peter Simpson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی
An Introduction to Cyberpsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی

An Introduction to Cyberpsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irene Connolly , Marion Palmer , Hannah Barton and Gráinne Kirwan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان
Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان

Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemarie Skaine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی
Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی

Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Faselis, M.D. , Alina Gonzalez-Mayo and Mark Tyler-Lloyd
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه
Understanding Grief: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه

Understanding Grief: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی
Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی

Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giuseppe Civitarese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته
The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
نام کتاب:

دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته

The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah S. Rosenthal
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جملات Sextus (ادبیات حکمت جهان باستان)
The Sentences of Sextus (Wisdom Literature from the Ancient World)
نام کتاب:

دانلود کتاب جملات Sextus (ادبیات حکمت جهان باستان)

The Sentences of Sextus (Wisdom Literature from the Ancient World)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Walter T. Wilson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم
The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم

The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sara Meadows
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد پدیدار شناسانه به واقعیت اجتماعی - تاریخچه، مفاهیم، مشکلات
The Phenomenological Approach to Social Reality: History, Concepts, Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد پدیدار شناسانه به واقعیت اجتماعی - تاریخچه، مفاهیم، مشکلات

The Phenomenological Approach to Social Reality: History, Concepts, Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alessandro Salice and Hans Bernhard Schmid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب خودکشی و خودآزاری
The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب خودکشی و خودآزاری

The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew K. Nock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد تحقیق کیفی
The Oxford Handbook of Qualitative Research
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد تحقیق کیفی

The Oxford Handbook of Qualitative Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia Leavy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفوردهویت چند فرهنگی
The Oxford Handbook of Multicultural Identity
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفوردهویت چند فرهنگی

The Oxford Handbook of Multicultural Identity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Veronica Benet-Martinez and Ying-Yi Hong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد زبانی اندیشه کانت: مقالات تاریخی و انتقادی
The Linguistic Dimension of Kant's Thought: Historical and Critical Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد زبانی اندیشه کانت: مقالات تاریخی و انتقادی

The Linguistic Dimension of Kant's Thought: Historical and Critical Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Frank Schalow and Richard Velkley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی شوخ طبعی محل کار
The Complexity of Workplace Humour: Laughter, Jokers and the Dark Side of Humour
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی شوخ طبعی محل کار

The Complexity of Workplace Humour: Laughter, Jokers and the Dark Side of Humour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Plester
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر