موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شخصیت و رفاه در سراسر طول عمر
Personality and Well-being Across the Life-Span
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت و رفاه در سراسر طول عمر

Personality and Well-being Across the Life-Span
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marek Blatný
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی آکسفورد
Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی آکسفورد

Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: KWM Fulford , Martin Davies , Richard Gipps , George Graham , John Sadler , Giovanni Stanghellini and Tim Thornton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن
One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن

One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rasmus Hougaard , Jacqueline Carter and Gillian Coutts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجرم، منحرفان و یا بیماران ؟: مقدمه ای بر جرم شناسی بالینی
Offenders, Deviants or Patients?: An introduction to clinical criminology
نام کتاب:

دانلود کتاب مجرم، منحرفان و یا بیماران ؟: مقدمه ای بر جرم شناسی بالینی

Offenders, Deviants or Patients?: An introduction to clinical criminology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Herschel Prins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار طبیعی: علوم، ظهور و آگاهی
Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار طبیعی: علوم، ظهور و آگاهی

Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William Seager
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت چند رشته در علوم تفکر خلاق
Multidisciplinary Contributions to the Science of Creative Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت چند رشته در علوم تفکر خلاق

Multidisciplinary Contributions to the Science of Creative Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Emanuele Corazza and Sergio Agnoli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک و معرفت شناسی
Metaphysics and Epistemology: A Guided Anthology
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک و معرفت شناسی

Metaphysics and Epistemology: A Guided Anthology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stephen Hetherington
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندنیهای باستانی
Ancient Readings of Plato S "Phaedo"
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندنیهای باستانی "رساله فائدو" افلاطون

Ancient Readings of Plato S "Phaedo"
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sylvain Delcomminette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ADHD(نقص توجه / بیش فعالی) و بسیاری از مشکلات مرتبط با آن
ADHD and Its Many Associated Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب ADHD(نقص توجه / بیش فعالی) و بسیاری از مشکلات مرتبط با آن

ADHD and Its Many Associated Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christopher Gillberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهیت روانشناسی
Psychology's Ghosts: The Crisis in the Profession and the Way Back
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهیت روانشناسی

Psychology's Ghosts: The Crisis in the Profession and the Way Back
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Jerome Kagan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه جامع گرا در تروما: پیامدها برای مددکاران اجتماعی و مراقبت حرفه ای بهداشتی و درمانی
Holistic Perspectives on Trauma: Implications for Social Workers and Health-Care Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه جامع گرا در تروما: پیامدها برای مددکاران اجتماعی و مراقبت حرفه ای بهداشتی و درمانی

Holistic Perspectives on Trauma: Implications for Social Workers and Health-Care Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa Albers Prock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه تاریخی لاتین ادبیات و تئاتر آمریکا
Historical Dictionary of Latin American Literature and Theater
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه تاریخی لاتین ادبیات و تئاتر آمریکا

Historical Dictionary of Latin American Literature and Theater
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Richard Young and Odile Cisneros
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و انگلیسی رمانتیک مرسوم
Hegel and the English Romantic Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و انگلیسی رمانتیک مرسوم

Hegel and the English Romantic Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Wayne Deakin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  توزیع و پایداری سنگین تقاضا در اقتصاد و دارایی
Heavy-Tailed Distributions and Robustness in Economics and Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع و پایداری سنگین تقاضا در اقتصاد و دارایی

Heavy-Tailed Distributions and Robustness in Economics and Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marat Ibragimov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شناخت فضایی
Handbook of Spatial Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شناخت فضایی

Handbook of Spatial Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Walter and Lynn Nadel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پرستاری بهداشت روان
Handbook of Mental Health Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پرستاری بهداشت روان

Handbook of Mental Health Nursing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Tee , Joanne Brown and Diane Carpenter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کسب و کار تا بازاریابی کسب و کار
Fundamentals of Business-to-Business Marketing: Mastering Business Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کسب و کار تا بازاریابی کسب و کار

Fundamentals of Business-to-Business Marketing: Mastering Business Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Kleinaltenkamp , Wulff Plinke , Ian Wilkinson and Ingmar Geiger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بنیادی حسابداری
Fundamental Accounting Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بنیادی حسابداری

Fundamental Accounting Principles
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: John Wild , Ken Shaw and Barbara Chiappetta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 104 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی
Foundations of Financial Management, 14th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی

Foundations of Financial Management, 14th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stanley Block , Geoffrey Hirt and Bartley Danielsen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت توسعه یافته:  معرفت شناسی
Extended Rationality: A Hinge Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت توسعه یافته: معرفت شناسی

Extended Rationality: A Hinge Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: A. Coliva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر