موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی
From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی

From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Susan Morgan , Tom Reichert and Tyler R. Harrison
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند
From Hegel to Windelband
نام کتاب:

دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند

From Hegel to Windelband
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gerald Hartung , Valentin Pluder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اراده آزاد
Free Will: A Contemporary Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اراده آزاد

Free Will: A Contemporary Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael McKenna and Derk Pereboom
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی
Dice World: Science and Life in a Random Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی

Dice World: Science and Life in a Random Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Clegg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب پرسنل: افزودن ارزش از طریق مردم
Personnel Selection: Adding Value Through People - A Changing Picture 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب پرسنل: افزودن ارزش از طریق مردم

Personnel Selection: Adding Value Through People - A Changing Picture 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mark Cook
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز
Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز

Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: József Haller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک از  نقطه نظر زیست شناسی
Metaphysics from a Biological Point of View
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک از نقطه نظر زیست شناسی

Metaphysics from a Biological Point of View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: S. Boulter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش  ابن سینا
Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش ابن سینا

Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hassan Tahiri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی
Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی

Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه
Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه

Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary Straw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 101 راه برای فکر مانند یک کسب و کار شخصی: فکر با هدف
101 Ways To Think Like a Business Person: Thinking With Purpose
نام کتاب:

دانلود کتاب 101 راه برای فکر مانند یک کسب و کار شخصی: فکر با هدف

101 Ways To Think Like a Business Person: Thinking With Purpose
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mrs Cindy Bahadur-Ramkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 101 راه برای برون سپاری زندگی و کسب و کار شما
101 Ways To Outsource Your Life and Business
نام کتاب:

دانلود کتاب 101 راه برای برون سپاری زندگی و کسب و کار شما

101 Ways To Outsource Your Life and Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Oswald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قرارداد بین المللی - مدیریت قرارداد در  پروژه ساخت و ساز مجتمع
International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قرارداد بین المللی - مدیریت قرارداد در پروژه ساخت و ساز مجتمع

International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John van der Puil and Arjan van Weele
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی
Psychology & Sociology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی

Psychology & Sociology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Orsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 94.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقررات بین المللی مالی: تلاش برای ثبات مالی
International Finance Regulation: The Quest for Financial Stability
نام کتاب:

دانلود کتاب مقررات بین المللی مالی: تلاش برای ثبات مالی

International Finance Regulation: The Quest for Financial Stability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Georges Ugeux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای 30 دقیقه ای استخدام شرکت بزرگ بازاریابی آنلاین
30-Minute Guide To Hiring A Great Online Marketing Company
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای 30 دقیقه ای استخدام شرکت بزرگ بازاریابی آنلاین

30-Minute Guide To Hiring A Great Online Marketing Company
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Derek Preston and Brian Moaddeli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر