موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آگاهی ذهن و تنظیم خود
Handbook of Mindfulness and Self-Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی ذهن و تنظیم خود

Handbook of Mindfulness and Self-Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian D. Ostafin , Michael D. Robinson and Brian P. Meier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق تجربی: به سوی فلسفه اخلاق تجربی
Experimental Ethics: Toward an Empirical Moral Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق تجربی: به سوی فلسفه اخلاق تجربی

Experimental Ethics: Toward an Empirical Moral Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christoph Lutge , Hannes Rusch and Matthias Uhl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی انسان های محکم
Concrete Human Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی انسان های محکم

Concrete Human Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wolff-Michael Roth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه حرفه ای و انیمیشن ها
Keynote, Professional Presentations & Animations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه حرفه ای و انیمیشن ها

Keynote, Professional Presentations & Animations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Angelo Spiler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی بالینی
APA Dictionary of Clinical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی بالینی

APA Dictionary of Clinical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary R. , VandenBos and Gary R. VandenBos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموختن علم، یادگیری ریاضی، یادگیری برای تدریس علوم و ریاضی، انسان علمی !
Learn Science, Learn Math, Learn to Teach Science and Math, Homo Sapiens!
نام کتاب:

دانلود کتاب آموختن علم، یادگیری ریاضی، یادگیری برای تدریس علوم و ریاضی، انسان علمی !

Learn Science, Learn Math, Learn to Teach Science and Math, Homo Sapiens!
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Hedy Moscovici , Penny J. Gilmer and Katherine C. Wieseman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آگاهی زندگی
Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی زندگی

Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: G. William Barnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی وسایل، تجهیزات و ابزار مطبوعات
Design of Jigs, Fixtures and Press Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی وسایل، تجهیزات و ابزار مطبوعات

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: K. Venkataraman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطای انسانی
Human Error: Species-Being and Media Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب خطای انسانی

Human Error: Species-Being and Media Machines
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dominic Pettman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی
Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی

Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Scott T. Meier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی
Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی

Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils Lindefors and Gerhard Andersson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار بدون محدودیت
Markets without Limits: Moral Virtues and Commercial Interests
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار بدون محدودیت

Markets without Limits: Moral Virtues and Commercial Interests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jason F. Brennan and Peter Jaworski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی
Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی

Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Howitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بشریت در جهان خلاق
Humanity in a Creative Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب بشریت در جهان خلاق

Humanity in a Creative Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stuart A. Kauffman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب به دیگران
Harm to Others: The Assessment and Treatment of Dangerousness
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب به دیگران

Harm to Others: The Assessment and Treatment of Dangerousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Brian Van Brunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی
Global Mental Health Trials
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی

Global Mental Health Trials
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Graham Thornicroft and Vikram Patel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی حافظه انسان
Foundations of Human Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی حافظه انسان

Foundations of Human Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Jacob Kahana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل مبتنی بر شواهد و معلولیت های ذهنی
Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل مبتنی بر شواهد و معلولیت های ذهنی

Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Sturmey and Robert Didden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات بررسی، پیشگیری و غلبه بر مشکلات خواندن
Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بررسی، پیشگیری و غلبه بر مشکلات خواندن

Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Kilpatrick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب فلسفی دکارت: یک ارزیابی مجدد
Descartes' Philosophical Revolution: A Reassessment
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب فلسفی دکارت: یک ارزیابی مجدد

Descartes' Philosophical Revolution: A Reassessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: H. Ben-Yami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر