موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آگاهی زندگی
Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی زندگی

Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: G. William Barnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی وسایل، تجهیزات و ابزار مطبوعات
Design of Jigs, Fixtures and Press Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی وسایل، تجهیزات و ابزار مطبوعات

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: K. Venkataraman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطای انسانی
Human Error: Species-Being and Media Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب خطای انسانی

Human Error: Species-Being and Media Machines
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dominic Pettman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی
Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی

Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Scott T. Meier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی
Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی

Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils Lindefors and Gerhard Andersson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار بدون محدودیت
Markets without Limits: Moral Virtues and Commercial Interests
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار بدون محدودیت

Markets without Limits: Moral Virtues and Commercial Interests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jason F. Brennan and Peter Jaworski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی
Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی

Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Howitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بشریت در جهان خلاق
Humanity in a Creative Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب بشریت در جهان خلاق

Humanity in a Creative Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stuart A. Kauffman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب به دیگران
Harm to Others: The Assessment and Treatment of Dangerousness
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب به دیگران

Harm to Others: The Assessment and Treatment of Dangerousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Brian Van Brunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی
Global Mental Health Trials
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی

Global Mental Health Trials
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Graham Thornicroft and Vikram Patel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی حافظه انسان
Foundations of Human Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی حافظه انسان

Foundations of Human Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Jacob Kahana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل مبتنی بر شواهد و معلولیت های ذهنی
Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل مبتنی بر شواهد و معلولیت های ذهنی

Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Sturmey and Robert Didden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات بررسی، پیشگیری و غلبه بر مشکلات خواندن
Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بررسی، پیشگیری و غلبه بر مشکلات خواندن

Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Kilpatrick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب فلسفی دکارت: یک ارزیابی مجدد
Descartes' Philosophical Revolution: A Reassessment
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب فلسفی دکارت: یک ارزیابی مجدد

Descartes' Philosophical Revolution: A Reassessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: H. Ben-Yami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلوز و غیر / بشر
Deleuze and the Non/Human
نام کتاب:

دانلود کتاب دلوز و غیر / بشر

Deleuze and the Non/Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Ashley Woodward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چیزهایی که ما انجام میدهیم و علت انجام آن
The Things We Do and Why We Do Them
نام کتاب:

دانلود کتاب چیزهایی که ما انجام میدهیم و علت انجام آن

The Things We Do and Why We Do Them
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Constantine Sandis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق
The Routledge Companion to Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق

The Routledge Companion to Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Skorupski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تصمیم گیری های قضایی
The Psychology of Judicial Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تصمیم گیری های قضایی

The Psychology of Judicial Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: David E. Klein and Gregory Mitchell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه هیلاری پاتنم
The Philosophy of Hilary Putnam
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه هیلاری پاتنم

The Philosophy of Hilary Putnam
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Randall E. Auxier , Douglas R. Anderson and Lewis Edwin Hahn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.06 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد جو و فرهنگ سازمانی
The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد جو و فرهنگ سازمانی

The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Benjamin Schneider and Karen Barbera
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر